Hvordan antikrist har forledet oss

Er antikrist i din menighet?

Er den kristne Gud en avgud?

Hva er dyrets merke? Ikke hva du tror.

Hvordan leser du Bibelen?

Hva er frelse?

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook