Hvordan leser du Bibelen?

Om vi tar historiske hendelser ut av sin kontekst, så kan vi ende opp veldig mange feilaktige slutninger og til sist til og med omskrive historien. Eksempelvis, vist noen 50 år fra nå så ett bilde av mennesker i 2020 med munnbind, men ikke visste noen ting om Covid-19, så vil det være lett for mennesker i 2070 å trekke feilaktige slutninger om hva vi opplever nå og til og med omskrive historien. Når vi omskriver historien, eller misforstår vår fortid, så kan vi ikke lære av den og bruke den til vår fordel.

Dette er noe vi alle vet og vi alle forstår, og noe Kristne også forstår når det f.eks gjelder Gamle Testamentet. Vi skjønner når det gjelder GT at vi må vite den historiske konteksten for f.eks forstå hvorfor Israel var slaver i Egypt. Men når det kommer til Ny Testamentet, så har vi Kristne en tendens til å trekke feilaktige slutninger og til og med omskrive historien.

Det er noen vers i Bibelen nesten alle kan utenat, vers som John 3:16, for så har Gud elsket verden, eller Matt 6:25-34, vær derfor ikke bekymret. Hvordan kan vi forstå vers som John 3:16, Matt 6:25-34 og få nytte av de i våre liv, vist vi ikke også kan forstå den historiske konteksten de er skrevet i?

Det første ordet i Matt 6:25 er «derfor» som forteller oss at hva som Yeshua skal si nå bygger på noe Han allerede har sagt. Så for å forstå hva Han sier fra vers 25 og utover, så må vi først forstå de foregående versene. I kapittel 5 og 6, vers 1-23, så har Yeshua fortalt oss hvordan vi skal følge Moses. Alt som Han sier her i disse versene står også i Torah, den skrevne Moseloven. Så i vers 24, så Han at vi kan ikke tjene to Herrer, vi må enten tjene verden eller Yehovah. Vi tjener Yehovah slik Han nettopp har forklart oss i kapittel 5 og 6 vers 1-23, og om vi tjener Yehovah, så har vi ingen grunn til å bekymre oss. For om vi tjener Yehovah, så vil vi tilhøre Han og vår Far i Himmelen (Yehovah) vil møte alle våre behov.

Så hva er den historiske konteksten for disse ordene?

Når Yeshua sier dette, og når det blir skrevet ned, så er det enda 400 år igjen før det finnes noe som heter ett Ny Testamentet. Den eneste Bibelen som fantes den gangen var det Gamle Testamentet. Alt hva Yeshua sier i både kapittel 5 og 6 finnes i Gamle Testamentet, også løftene om ikke å bekymre seg. I 5.Mosebok leser vi dette at den som tjener Yehovah ved å følge Moses og Hans skrevne lov vil være under Yehovahs beskyttelse og omsorg. Han eller hun vil få alle sine behov møtt fordi de følger Yehovah.

Når vi ser den historiske konteksten, så får vi derfor en helt annen forståelse av hva Yeshua sier her enn den vanlige kristne forståelsen i dag. Da skjønner vi, at om vi ikke vil bekymre oss, så holder det ikke med en passiv tro på Jesus som Guds Sønn. Vi må ha en aktiv tro vist i omvendelse til Moses og hva som står i Yehovahs Torah.

På Yeshuas tid så fantes det kun to grupper mennesker, de som var Yehudi og de som var Goy. En som var Yehudi var en som tilbad Yehovah, en som var Goy var en som tilbad en annen gud enn Yehovah. Ikke alle Yehudi var fra stammen Yehuda, men alle fra Yehudas stamme som tilba Yehovah var en Yehudi.

I vår tid, så sier vi ofte at en Jøde er kun de som er født av en Jødisk mor eller de som tilhører en Jødisk haplogruppe. På Yeshuas tid så var en Yehudi (en som tilber Yehova) en som lever i pakt med Yehovah ved å følge Moses. Dette var noe som ikke begrenset seg til genetikk eller DNA, noe vi ser med Ruth,Jesajah 56 og Romerbrevet hvor Yehovah og Paulus selv sier at den fremmede som tilber Yehovah ikke må se seg selv adskilt fra Yehovahs folk. Så i bibelen, i en historisk kontekst, så er det klart skille mellom Yehudi som er noe alle kan bli og en som er født genetisk innenfor en av Israel mange stammer.

I Matt 6:31 så sier Yeshua at den som er en Yehudi (den som tilber Yehovah ved å følge Moses) har ingen grunn til å bekymre seg. Og den som tilber Yehovah må ikke være som en Goy (en hedning) som er bekymret for hva de skal spise og kle seg med.

Så hvilken forståelse får vi av Matt 6:25-31 når vi tar med den historiske konteksten?

I Matt 6:25-31 så sier Jesus til oss at så lenge vi følger Moses, så har vi ingen grunn til å bekymre oss. For den som følger Moses skrevne lov (Yehovahs Torah) er en Yehudi. Den som er en Yehudi tilhører Yehovah og vil alltid få alle sine behov møtt av Yehovah.

Ordene Yehudi, Yehuda, er veldig fremmed for oss så hvordan kan vi best forstå dette med en moderne språkdrakt?

En moderne måte å si dette på er at i Yehovahs øyne, så er den ekte Jøde den som tilber Han. Han vil bli tilbedt gjennom lydighet til den loven Han gav oss gjennom Moses. Dette ser vi i Johannes 14, hvor Jesus selv sier at Han føler seg elsket av oss når vi følger Moses. Alle kan følge Moses, så alle kan bli en ekte Jøde i Yehovahs øyne uavhengig av deres genetikk, og arv. Dette bekrefter Paulus i Romerbrevet 2, Yehovah selv i Jesiah 56 og vi leser om dette i Ruths bok.

Om du er en ekte Jøde i Yehovahs øyne, så skal du møte bekymringer i livet ditt ved å minne deg selv på hvem du er. Ved å minne deg selv på at fordi du er en Jøde, så vet du at din Gud Yehovah har en løsning på den situasjonen du står ovenfor. Du vet ikke kanskje nødvendigvis hvordan, eller når tid Han vil løse det, men at Han vil løse det kan du stole på pga 5.Mosebok 28 og Matt 6:25-31 så lenge du kan ærlig si du er en Jøde som følger Moses.

Ser du nå viktigheten av å ta med den historiske konteksten når du leser Bibelen?

Ett naturlig spørsmål nå blir, hva da med Israel som stat og jødene som folk?

Helt ifra Gamle Testamentet, så leser vi at definisjonen av «Guds utvalgte folk» Jødene er de menneskene som er lydige mot Yehovahs lov. Alle kan følge Moses, så alle kan være lydige mot Yehovahs lov og alle kan derfor bli Jøder.

Men vi ser også hvordan det er bestemte Jødisk genetisk haplo grupper som viser at Jødene Guds utvalgte folk er en rase.

Paulus snakker om dette i Romerbrevet når han sier at de naturlige grenene blir brukket av fordi de fulgte tradisjoner fremfor Moses. Men Paulus advarer også og sier at dere som ikke er de naturlige grenene, som er blitt podet inn på treet når dere tok imot Jesus, kan like så lett bli brekt av vist dere følger tradisjoner fremfor Moses.

Så det å kunne kalle seg selv en fullblods Jøde hjelper ingen så lenge du ikke følger Moses. For den som er fullblods Jøde som ikke følger Moses, slik Yeshua lærte oss, vil bli brekt av.

Derfor vet vi at det finnes genetisk sett ett folk som er Guds utvalgte folk, men deres status som Guds utvalgte folk hjelper dem ikke så lenge de ikke følger Moses. Og det å følge Moses er noe alle kan gjøre, uavhengig av genetikk og arv.

Men da vet vi også at landløftet til Israel står fast. Alle som er en ekte Jøde i Yehovahs øyne har rett på å bo i Israel, uavhengig av genetikk og arv. Men siden kun de som følger Moses er en ekte Jøde, så er det kun de som følger Moses som har rett på Israel som land.

De fleste kristne forstår hvor viktig det er å lese all historie i kontekst. Men når det kommer til Ny Testamentet, så har de en tendens til å glemme dette. Konsekvensene av å glemme dette kan være ganske store, som f.eks at man ender i helvete selv om man bekjenner Jesus som Herre og Frelser (Matt 7:21-23) eller en veldig feilaktig forståelse av hvem som er Jøde og hvem som ikke er det.

Jeg håper du ser verdien av historisk kontekst når du leser Bibelen, for da vil du se at også du kan bli en ekte Jøde ved omvendelse fra lovløshet til å leve rettferdig for Gud. 1.Johannes sier at rettferdighet er å følge Moses, og den som gjør rettferdig er rettferdig. Derfor forstår vi, av 1.Johannes, at vist vi vil være rettferdige for Gud så må vi følge Moses (inkludert Sabbat og mat lovene.) En del av det å følge Moses er også å ofre for din synd, du kan ikke gjøre det i dag i tempelet. Men du kan gjøre det ved å tro på korset hva Yeshua (Jesus Kristus) gjorde for deg der.

Så bruk denne dagen, og morgendagens Sabbat til å ta det rette valget å bli en ekte Jøde gjennom omvendelse til Moses og tro på korset.

Kontakt meg gjerne om du har spørsmål, om du har noen temaer du vil jeg skal undervise om fra Bibelen. Bruk enten Messenger på Facebook (link i annen post) eller epost bibelnorsk@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook