Er den kristne Gud en avgud?

I går snakket vi om dyrets merke og hvordan det ikke kunne være en vaksine. I den forbindelse, så var vi innom Antikrist og hvem eller hva Antikrist er. Vi så litt mer på hvordan kristne i dag er blitt forberedt på å skulle ta merket en gang i fremtiden. Så i dag, har jeg lyst til å spørre deg som er kristen, vet du hvem du egentlig tilber som din Gud?

Definisjonen av en kristen er vanligvis en som tror på Jesus som Guds Sønn og som tror Jesus døde på ett kors for våre synder. For å kunne tro dette, så må du også tro at Jesus var syndfri. Det at Han ikke hadde egne synder så sone for, men at Han var perfekt, gjorde at Han kunne ta straffen for oss.

Dette som jeg nå har beskrevet er vanlig kristen teologi, men de færreste kristne reflekterer egentlig over konsekvensene av dette.

Hva er synd?

Vanligvis sier vi kristne at synd er å bomme på målet. Men hva betyr egentlig det? Hvilket mål er det vi bommer på? Vi kan ha mange oppfatninger om hvordan det målet ser ut, men det er kun hvordan Bbielen definerer det som teller. Så hva sier Bibelen om synd?

I 1.Johannes, så er synd beskrevet som lovbrudd. Hvilken lov er det snakk om? Norsk lov? Romersk lov? Amerikansk lov? Ingen av delene. Ifølge Ny Testamentet, så er dette snakk om brudd på Guds lov det som vi kaller for Moseloven og som Bibelen kaller for Torah.

Det er jo også dette vi Kristne tror, vi tror at Jesus holdt Moseloven for oss perfekt så Hans offer på korset betaler for alle de gangene vi ikke har klart å følge Moses. Så om vi er kristne, så tror vi jo allerede på at synd er brudd på Moseloven.

Tror du som er kristen at du har lov til å fortsette i synd etter frelsen?

Til dette spørsmålet svarer Paulus i Romerbrevet, må Gud forby at vi fortsetter i synd etter frelsen. Så vist vi skal sette all menneskelige tanker til side, og bare holde oss til hva Bibelen sier, så er svaret ett rungende nei. VI kan ikke fortsette å synde etter frelsen.

Vist vi ikke kan fortsette å synde etter vi er frelst, så betyr jo det at uten omvendelse fra synd til rettferdighet, så er vi ikke frelst. Det er akkurat dette Jakobs brev 2 snakker om, vist vi ikke er omvendt så er vår tro på korset død og kan ikke frelse oss.

Så hva vet vi så langt?

Jo vi vet at Bibelen sier frelse er omvendelse fra synd til rettferdighet. Vi vet at synd er det å bryte Guds lov (den loven vi kaller for Moseloven som Bibelen kaller for Torah.) Så om frelse er omvendelse fra synd til rettferdighet, så ligger det i det at omvendelse er at man går fra å bryte Guds lov til å begynne å holde Guds lov.

Bibelen støtter dette i 1.Johannes, Romerbrevet at den som gjør Guds lov er den som er rettferdig, ikke den som hører Guds lov og som ikke gjør den. Vi ser samme i Matteus 22:2-3, 7:21-23, Luk 6:46 hvor Jesus sier at den som følger Moses er rettferdig.

Alt hva vi har sett på så langt kan du selv sjekke ut i Bibelen å se at det faktisk stemmer.

Men la oss se litt nærmere på Guds lov.

I Matteus 4:10 og Exodus 20:2-4 står det vi skal ikke ha andre Guder en Yehovah og det er kun Yehovah vi skal tilbe.

Vist synd er å bryte Toraen, så synder man om man tilber andre guder enn Yehovah. Vist Jesus, i Luk 6:46, sier at kriteriet for å kalle Han for Herre er å gjøre som Han sier og Han i Matt 22:2-3 sa vi skulle følge Toraen, så er ikke Han vår Herre om vi tilber andre guder enn Yehovah.

La meg nå spørre deg det spørsmålet vi begynte med, du som er kristen, hvem er din Gud?

Gå inn til hvilken som helst menighet på hvilken som helst Søndag, så vil du fort få svaret på det. De kristnes Gud er Jesus. Du hører det i sangene, i bønnene og forkynnelsen.

Leste du Matteus 4:10 og Exodus 20:2-4?

Ser du problemet?

Problemet er at når kristne tilber Jesus som sin Gud, så synder de imot Bibelen. For Bibelen sier, i Matt 4:10 og Exodus 20:2-4, vi skal tilbe Yehovah og ikke Jesus.

La oss gå litt dypere inn i hvem kristne tilber.

Flertallet av kristne i Skandinavia i dag tilber en Jesus som er Guds Sønn, som kom til jorden for å dø for våre synder, som gjorde store mirakler, men som kom for å sette oss fri fra Hans Fars lov Toraen. Denne Jesus aksepterer tilbedelse, og har ikke noe imot at folk ser på Han som Gud.

I går, så leste vi litt om dyrets merke og Antikrist. Vi så hvordan Bibelen sier at Antikrist ånd er lovløshetens ånd. Vi lærte hvordan dette ikke er snakk om Amerikansk eller Norsk lov men Guds lov, Toraen. Så hvordan kan vi identifisere Antikrist? Antikrist hater rettferdighet og fordi Bibelen definerer Toraen som rettferdighet så hater Antikrist Toraen.

Begynner du å se litt sammenhenger her?

Den Jesus som flertallet av kristne i Skandinavia tilber hater Toraen, og godtar også at kristne synder ved å tilbe han som Gud.

Denne Jesus har ingenting til felles med Bibelens Yeshua, istedenfor har han alt til felles med Antikrist.

Ser du hvordan kristne blir forberedt til å ta dyrets merke?

For tenk etter på følgende scenario.

La oss si at den Jesus kristne i Skandinavia tilber plutselig kom tilbake. Plutselig står han frem i media og sier han er Guds sønn, han er den som døde for våre synder, han er den som frigjorde oss fra lovens forbannelse og gav oss nåde, han er den som gjør store mektige mirakler.

99% av verdens kristne ville automatisk godtatt han som den ekte Jesus, selv om du ikke trengte å gjøre noen ting annet enn å lese i Bibelen din for å se at han er falsk.

Denne jesus ville ikke hatt noen vanskeligheter med å få «kristne» til å ta hans merke, og fordi vi er blitt gitt Bibelen med sannheten men veldig få kristne leser den, så har vi ingen unskyldning for det.

Er du en av de kristne som egentlig tilber Antikrists ånd og som kan lett bli villedet til å ta merket om «Jesus» kom tilbake imorgen?

Bibelens Yeshua (Jesus) sier i Matteus 24 at i den siste tid skal mange falske Messiaser komme og forlede til og med de utvalgte til fall. Så her i Matt 24, så har vi Bibelens Jesus egen advarsel som forteller oss at dette vil skje en dag. Og når vi ser på tilstanden til Kristenheten i Skandinavia nå, så virker det som de fleste vil bli forledet til fall fordi vi så lett tenker at så lenge noen gjør mirakler eller profeter i Jesus navn så er det beviset på at de er ekte, uavhengig av hvordan de lever livene sine. Men i Bibelen, i Matt 7:21-23, så sier Bibelens Yeshua at til og med det å drive ut onde ånder i Jesu navn er ikke en garanti for at vi arver evig liv. Det som er en en garanti er at vi er omvendt tilbake til Moses, forsont med Han gjennom vår tro på korset. Da, og bare da, arver vi evig liv.

Så la meg spørre deg igjen, hvem er din Gud du som er kristen?

Bare du kan svare på dette, men om det er en som kaller seg selv for Jesus, som aksepterer tilbedelse, som sier at Toraen er syndig, ond og en byrde fordi alt er nåde, så er det en avgud du tilber.

Om det derimot er Yehovah, Han som elsker oss så høyt at Han gav sin egen Sønn Yeshua til å vise oss hvordan vi skal leve, forsone oss med seg selv, og forvente at vi skulle leve etter Toraen som frelste mennesker, så tilber du Bibelens Gud.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook