Er Bibelen omskrevet?

Kan vi stole på Bibelen, at den Bibelen vi har er den rette og ikke en feilaktig oversatt/omskrevet Bibel?

Om det er en ting vi kristne ofte blir konfrontert med, så er det akkurat denne påstanden: Vi kan ikke stole på Bibelen, den er oversatt, forandret på og omskrevet på nytt og på nytt. Så la oss undersøke denne påstanden litt nærmere å se om den holder vann, eller om det ikke er noe ting annet enn ateistisk uvitenhet?

Det første vi må vite er hva vi snakker om når vi snakker om Bibelen. Hva er egentlig Bibelen?

Det standard kristne svaret er «Bibelen er Guds ord til oss og den er ufeilbarlig.» Det er ikke 100% korrekt å si heller, fordi vi må først vite hva er Guds ord.

Vist Guds ord er det samme som Guds vilje og Guds instruksjoner til oss mennesker, så kan vi ikke påstå at hele Bibelen er Guds ord. Hvorfor? Fordi i Bibelen har vi Yehovah (Gud) som sier ting som det er synd å myrde, men vi har også mennesker som myrder. Så om hele Bibelen er Guds ord, som å forstå som Guds instruksjoner til oss, så får vi en Bibel som er veldig forvirrende.

Vist vi derimot definerer Guds ord som en blanding av Guds instruksjoner til oss og Hans vilje, blandet med historier som viser hvor galt det kan gå vist vi ikke gjør som Han vil eller hvor godt det vil gå, så kan vi si at hele Bibelen er Guds ord.

Men hva er egentlig Bibelen?

Selv om det standard kristne svaret er Bibelen er alt fra 1.Mosebok til Åpenbaringen, så er det egentlig ett galt svar.

Hvorfor?

Fordi Bibelen datt ikke ned fra himmelen som en ferdig bok, ferdig trykt og inneholdt alt fra 1.Mosebok til Åpenbaringen. Bibelen ble til over en veldig lang tidsperiode, og det Gamle testamentet kom først.

Det er derfor Paulus sier, i 1.Tim, at de hellige skrifter som gjør vis til frelse er det Gamle Testamentet ikke det Nye. Og det er derfor Jesus sier i Johannes at om man forkaster Moses så kan man ikke forstå hva Jesus sa.

Vi må derfor stille oss spørsmålet, kan vi stole på det Gamle Testamentet?

Det enkle svaret er ja, og det er en lang historisk forklaring som er ganske komplisert men jeg skal prøve å gjøre det forståelig så alle forstår det selv om de ikke har studert Gresk, Hebraisk og teologi. Det eldste manuskriptet vi har til Gamle Testamentet inneholder det samme som funnet i dødehavsrullene. Vi har derfor skriftbevis som forteller oss at vi kan stole på Gamle Testamentet, at det vi har i våre Bibler er samme som Jesus leste.

Men for å forstå Gamle Testamentet, så må vi også huske på kulturen det ble skrevet inn i. Gamle Testamentet er skrevet inn i en Hebraisk kultur, ikke den kulturen vi lever i. Vår kultur er en Gresk hellenistisk kultur som er veldig forskjellig fra den Hebraiske. En av de største forskjellene er det muntlige og forståelsen av tid.

Gamle Testamentet ble skrevet for å bli lest høyt, ikke for å bli lest inni oss. Det har derfor en mer muntlig form enn vi er vant med. Siden det er skrevet fra en muntlig kultur, så forutsetter de som har skrevet det ned at leseren har litt bakgrunns informarsjon om historier, samfunnsforhold og andre ting. Derfor er ikke alt i Gamle Testamentet i kronologisk rekkefølge.

Så på spørsmål om vi kan stole på det Gamle Testamentet, så er det ett ubetinget ja.

Hva da med Ny Testamentet?

Om noen hadde sagt til Paulus at hans skrifter skulle bli en del av Bibelen, så hadde han nok ikke helt skjønt hvorfor. Han skrev ikke for å skrive en Bibel, han skrev for å undervise hvordan nye troende på Yeshua (Jesus) som Messias skulle leve med bakgrunn i den Bibelen de hadde som var kun Gamle Testamentet.

Det ville gå enda 3-400 år fra Jesu tid før det i det hele tatt fantes ett Ny Testamente.

Kan vi stole på de skriftene som er i NT i dag?

Så lenge vi husker på at Gamle Testamentet iflg Paulus er inspirert av Yehovah, og vi leser Ny Testamentet i lys av dette, så kan vi det. For da blir premisset for Ny Testamentet at alt som står der må samsvare med Gudsbildet i Gamle Testamentet. Om det ikke gjør det, så må vi forkaste det. Men vi vet, at alt ifra Evangeliene til Åpenbaringen samsvarer 100% med Gudsbildet i Gamle Testamentet.

Så kan vi stole på Bibelen?

Ja, ett ubetinget ja, så lenge vi setter de rette premissene for hva det betyr å stole på Bibelen.

Derfor så vet vi at påstanden til ateistene er ikke sann, den holder ikke vann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook