Hvorfor de fleste kristne tilber avguden Ahura Mazda

Hvilket Gudsbilde har du?

Dette er for oss kristne egentlig veldig viktig å tenke igjennom, for om vi ikke gjør det, så kan vi være skyldig i å tilbe avguder uten å være klar over det selv.

Så la oss nå se litt nærmere på hvem du egentlig tror på.

Tror du, som majoriteten av kristne i Norden, at Gud og djevelen er omtrent likeverdige? De fleste kristne vil automatisk si nei, men vist du hører litt på hvordan de snakker, så skjønner du fort at de egentlig mener ja. Om jeg kan gi noen eksempler på det?

Det er vanlig, i kristne menigheter, å høre folk si «djevelen angriper meg, satan plager meg, jeg må gjøre åndelig krigføring og binde djevelen.» Uttrykk som dette, og lignende, avslører at kristne i Norge egentlig har mer til felles med Zorastrianisme enn Bibelsk kristendom. I Zorastiansime så er det en evig kamp mellom Ahura Mazda som er den gode gud og Angra Mainyu som er en ond gud. I Zorastrianisme, så kan Angra gjøre akkurat hva han vil, når han vil mot hvem han vil.

Vist du tror at djevelen kan gjøre omtrent hva han vil, når han vil mot hvem han vil, så er du egentlig blitt en tilbeder av Ahura Mazda (nei ikke biltypen vi snakker om her, nå snakker vi om Zorastrianisme og deres Gud som tilfeldigvis har samme navn som bilen.)

Så hva sier Bibelen?

Bibelen sier, i Jobs bok, at djevelen kan kun gjøre det Yehovah vår Gud tillater han å gjøre. Så i seg selv, så har ikke djevelen noen makt. I Jesaiah 45:7 står det at fra vår Gud Yehovah, så kommer godt men også ondt. For Yehovah er den som skaper godt men også den som skaper ondt.

Men står det ikke i Bibelen at alt godt kommer ovenfra? Og hvordan kan en god Gud skape ondt?

Jesaiah 45:7 sier at alt godt kommer ovenfra, men det er ikke noe motsetning til å si at også alt ondt kommer ovenfra. Så hvordan kan Yehovah være bare kjærlighet og skape ondt?

Hva er din definisjon av kjærlighet?

Er det kjærlighet om et samfunn tillater eldre, syke, gamle og unge å lide?

Er det kjærlighet å ta liv?

Nei, vi kan alle svare det er selvfølgelig ikke det. Kjærlighet er å beskytte eldre, syke, gamle, unge og å bevare liv. Men den andre siden av kjærlighet er å vise det aktivt ved å beskytte eldre, syke, gamle unge og bevare liv. For å oppnå dette, så må du gjøre noe som vil oppleves ondt av de som ønsker at eldre, syke, gamle, unge skal lide og at mennesker skal dø.

Poenget jeg vil frem til er at det er bare kjærlighet om du også er villig til å handle på den kjærligheten for å beskytte den.

Hva er Yehovahs definisjon av kjærlighet?

Siden vi vet at Paulus sier Gamle Testamentet er inspirert av Yehovah og er hellig skrift, så forstår vi at kjærlighet iflg Yehovah er å følge Hans Torah (den skrevne Moseloven.)

Jesus (Yeshua) sier det samme i Johannes 14, og Johannes i sine brever, kjærlighet til Yehovah, til Yeshua og til våre medmennesker er å følge Hans Torah (den skrevne Moseloven)

Da er det veldig naturlig at Yehovah vil forsvare dette, selv om det medfører å gjøre ondt mot de som ikke er enige med Hans definisjon av kjærlighet.

Så når vi leser i Jesaiah 4:7 at Yehovah skaper godt og skaper ondt, så gjelder det onde bare for de som bevisst velger å ignorere Hans Torah. Vist du velger å tro at Hans Torah ikke gjelder for deg, at du ikke trenger å feire Sabbat, at du kan spise svin, at du kan gifte deg på nytt, ha sex før ekteskapet og leve umoralsk eller bryte noen av de andre 613 budene som gjelder for deg, så sier Yehovah i Jesajah 4:7 at det onde du går igjennom kommer ikke fra djevelen. Det kommer fra Han, vår Gud. (5.Mosebok 28:14-45)

Da har Yehovah tillat deg å bli syk, og oppleve det du går igjennom nå i ett håp om at du skal omvende deg tilbake til Han. Og om du tar det rette valget, og omvender deg tilbake til Han for å følge Moses slik Jesus lærte oss (Matt 22:2-3) så sier 2.Krøn 7:14 at Han vil helbrede deg for alt hva du har vært igjennom.

Så ikke vær som flertallet av kristne i Norden i dag som tilber avguden Ahura Mazda. Omvend deg og tilbe Abrahams Gud, Yehovah, Han som skaper godt og som skaper ondt. Han som helbreder de som vender seg til Han, men som sender det onde over de som står Han og Hans Torah i mot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook