Cross of Yeshua (Jesus Kristus) Ministries ble startet Oktober 2015 av meg Ernie Hume.

Tanken bak var ett kall om å nå mennesker med evangeliet gjennom internett. I løpet av de første årene, så ble det tydelig at det var ett behov for også å kunne undervise mennesker om bibelen. Gjennom internett, så når vi mennesker i nasjoner hvor kristendom og det å ha en bibel er forbundet med dødsstraff. Disse, og andre mennesker, viste tydelig ett behov for å lære hva bibelen sier men også for å bli betjent med forbønn og profeti.

Vi skjønte veldig tidlig at vi ikke kunne basere oss på en tradisjonell modell hvor våre medlemmer og følgere støtter oss økonomisk. Dette først og fremst fordi flertallet av våre følgere er i land og nasjoner hvor sider som PayPal og andre vestlige betalingstjenester ikke finnes.

Det ble derfor tidlig bestemt at vi skulle tilby alt etter en bibelsk modell hvor alt er gratis.

Opp gjennom årene, så skjønte vi at det å drifte ett slikt ministry ikke er gratis selv om det vi tilbyr er gratis. Men da ble vi velsignet med at vi fikk flere og flere følgere fra vestlige land som så verdien av å støtte oss økonomisk. Denne økonomiske støtten gjør det mulig for oss fortsatt å tilby alt gratis til mennesker i alle land som ikke kan gi noen ting.

I løpet av årenes løp, så har vi utgitt tilsammen 4 bøker på engelsk. Disse kan kjøpes via Amazon, eller direkte fra vårt ministry.

I 2019 lanserte vi vårt partner program. Ved å forplikte seg til å støtte oss økonomisk for 1 mnd, 3 mnd, 5 mnd, 6 mnd eller 12 mnd så ville man få alle bøkene (og fremtidige bøker), månedlig profeti, daglig bønn og bli prioritert i bønne og profeti køen.

I 2020, når corona viruset kom, så opplevde vi ett behov for å kunne tilby disse partner fordelen til flere selv om de ikke kunne støtte. Vi lanserte da vårt bønne partner program, ved å forplikte seg til å be for dette ministriet i 1 år ville de få akkurat de samme fordelene som de partnere som betaler men helt gratis.

Opp gjennom årene, siden starten, har vi sett og vi ser snart 100 000 mennesker årlig omvende seg og komme til tro på Yeshua som sin Herre og Frelser. Noen i muslimske land, noen i andre land.

Om du vil støtte dette arbeidet, så kan du gjøre det via en PayPal link på vår Amerikanske hjemmeside http://apostleernie.crossofchristlive.one Her finner du også flere 100 gratis sermons på Engelsk.

Klikk «kontakt oss» i hovedmenyen for kontakt info for forbønn, profeti og partner