Hva vi tror

Det Nye Testamentet, slik vi kjenner det i dag, eksisterte ikke før 360 år etter Kristi liv. Derfor vet vi at den bibelen Paulus, Jesus, Apostlene hadde var det Gamle Testamentet. Paulus sier selv, i 2.Tim, at det Gamle Testamentet er en veileder for hvordan vi som kristne skal leve.

Når vi vet at Apostlene, Jesus og Paulus trodde på alt som sto i Gamle Testamentet, og vi vet at det ikke eksisterte noe Ny Testamente før 360 år etter Kristus, så tror vi at det er umulig å forstå det Nye Testamentet uten først å forstå det Gamle.

Vi tror derfor at det Gamle Testamentet fortolker det Nye og ikke omvendt, og i tråd med Paulus sine egne ord i 2.Tim, så tror vi at det Gamle Testamentet har den høyeste autoriteten i Bibelen. Alt som er sagt, skrevet og lært i det Nye må leses i lys av det Gamle.

Vi tror at det er mange gode oversettelser av bibelen, og veldig mange veldig dårlige. Derfor kan vi ikke løfte opp en oversettelse å si det er Guds ord, den bibelen vi har i dag er kun en oversettelse. Men vi tror samme som Paulus, at det Gamle Testamentet er Guds ord til oss i dag. Så hva som vi finner i det Gamle kan vi stole på, selv i en oversettelse.

Vi tror slik det står i det Gamle Testamentet, og slik Jesus selv sier i evangeliene, at Gud er 1 Gud. Vi ser ikke noe grunnlag for treenighetslæren i bibelen, men vi tror vår ene Gud kan åpenbare seg på mange forskjellige måter.

Vi tror vår Gud, bibelens Gud, Abrahams, Isaaks og Jacobs Gud, Israels Gud har ett personlig navn. I det Hebraiske språket, så finnes ikke bokstaven J. Når Gud presenterer seg til Moses i Ex 3:15, så sier Han navnet Yehovah med Y og ikke J. Vi tror derfor på Bibelen som sier at Guds navn er Yehovah.

Vi tror ikke man må kunne den korrekte uttalelsen for å bli frelst, men vi tror man bør vise respekt for vår Gud ved å tiltale Han med Hans navn.

Vi tror vår Gud, Yehovah, sendte sin sønn til jorden for å vise oss hvordan vi skal leve etter Hans Torah, sone vår synd og gjøre det juridisk mulig for Yehovah å forsone seg med oss igjen. Men vi tror ikke Hans navn er Jesus. fordi bokstaven J ikke finnes i det Hebraiske språket. Jesus Kristus ble født i Israel, så tror vi Hans navn er Yeshua og ikke Jesus. Yeshua er en forkortelse for Yahoshua som betyr Yehovah frelser. Vi tror derfor på bibelen som sier vår Frelser og Herres navn er Yeshua eller Yahoshua.

Vi tror ikke man må kunne den korrekte uttalelsen av Hans navn for å bli frelst, men vi tror man bør vise respekt for vår Gud ved å tiltale Hans Sønn med Hans korrekte navn. Vi tror også det er viktig å bruke navnet Yeshua eller Yahoshua fordi i Hans navn ligger beviset på Hans gudommelighet.

Vi tror Bibelen sier at Yehovah aldri forandrer seg, så Han har ikke forkastet jødene. Jødene er fremdeles Hans utvalgte folk og Hans pakter og løfter til dem er ikke endret på. Men som Jesaiah 56:3 og Romerbrevet sier, så er den ekte Jøde ikke den som er omskjært. Den ekte jøde er den som er omskjært på hjertet og viser omskjærelsen i lydighet til Yehovahs Torah (den skrevne Moselov.) Derfor sier Bibelen at alle kan bli ekte jøder gjennom omvendelsen og la seg omskjære på hjertet (Jesaiah 56:3,) slik vi også ser i Egypt når en blandet forsamling går ut med Moses.

Vi tror derfor at den som er ekte frelst er den ekte jøde, uavhengig av din genetiske arv.

Derfor tror vi at frelse er ikke passiv tro på Yeshua og hva Han gjorde for oss slik nådeforkynnelsen fremstiller det i dag. Bibelen sier i Matt 7:21-23, James 2, Rom 2:29, 1.John 2, 2 John 9, John 3 at frelse er omvendelse. Når vi omvender oss fra ett liv levd i lovløshet til ett liv hvor vi adlyder Hans Torah, så blir vi frelst. Dette er noe alle kan gjøre, derfor er frelsen for alle menneskeslag som vil tilbe jødenes Gud Yehovah.

Kan man bli frelst på dødsleiet?

Ja, fordi omvendelse er en hjertesak. Yehovah er ikke dum, Han vet om du holder på å dø og Han vet at du i dødsøyeblikket ikke har tid til å vise at du har omvendt deg. Om du der og da omvender deg like før du dør, så er du allikevel frelst om du i omvendelsen tror Yeshua døde for deg.

Vi tror en ekte omvendelse vil også alltid involvere en sterk tro på hva Yeshua gjorde for oss på korset. (Rev 12, Rev 14). Han er nå vårt offer, og ved vår tro på Han og Hans død på korset så er vi lydige mot Torahen som forventer at vi skal ofre for vår synd.

Vi tror på Gamle Testamentet som sier at blodet fra bukker og kalver tok vekk menneskenes ubevisste synder. Det er en antisemttisk løgn å tro at det bare dekket over synd. Men vi tror ikke det finnes noen lover i Yehovahs Torah som gir mulighet for å sone bevisst synd. Dette forandret seg den dagen Yeshua ble født. Hans offer på korset er større en Moseloven fordi i Hans død kunne alle oss som bevisst har brutt Yehovahs Torah bli tilgitt for det. Men vi tror også, slik som Hebreer brevet sier det, at dette er ett 1 gangs tilbud. Vist vi tar imot frelsen gjennom omvendelse og tro, også synder bevisst, så er vi evig fortapt.

Vi tror Yeshua er 100% Gud og 100% menneske, men Han er ikke Yehovah. Hvordan kan Han være begge deler? Vi tror Han måtte være begge deler for både å forsone oss med Yehovah og betale for vår synd med sitt blod.

John 1 sier Han er Yehovahs lam som tar vekk denne verdens synder. Vist Han var kun 100% Gud så kunne ikke Hans offer sone for menneskenes synder. Om Han var kun 100% menneske, så ville ikke Hans offer vært nok til å forsone oss med Yehovah og dette er grunnen:

I Johannes 14, så ser vi at det å følge Yehovahs Torah forteller Yehovah at vi elsker Han og ønsker å tilhøre Han. Vi tror at når noen synder bevisst (gjør noe som er forbudt i Hans Torah) så er det det samme som å begå utroskap mot vår Gud.

Bibelen er helt klar på at alle mennesker har på ett tidspunkt bevisst valgt å gjøre det gale, så alle mennesker har bevisst valgt å være utro mot vår Gud.

I Numbers 5, så står det i Yehovahs Torah, at når en forlovede er utro så skal hun sendes vekk og forlovelsen brytes. Om hun så ønsker å vende tilbake til sin forlovede, og hennes forlovede ønsker å ta henne tilbake, så sier Yehovahs Torah at det er forbudt. Har noen vært utro, så er det en avskyelig ting å ta vår utro forlovede tilbake.

Når vi var utro mot Yehovah, så kan vi bli tilgitt ved å omvende oss men Hans lov sier vi ikke kan komme tilbake til Han. Det er avskyelig for Han å akseptere oss kun pga av vår omvendelse. Samtidig, så har Yehovah lovt å samle jødene igjen men Hans egen lov hindret Ham fra å gjøre dette.

Paulus sier i Romerbrevet, at den eneste muligheten Yehovah har er om Han dør. For om Han dør en fysisk død, så er Han fri fra sin egen Torah og fri til å ta oss tilbake. Paulus sier videre i Romerbrevet at når Han dør, så er vi fri til å forlove oss med andre uten at det blir utroskap.

Så når Yeshua dør på korset som 100% menneske og 100% Gud, så vil Hans menneskelige side sone vår synd mens Hans Gudommelighet vil sette Yehovah fri fra Torahen og oss fri fra den delen av Toraen som sier vi ikke kan komme tilbake til Yehovah.

Derfor må Yeshua være 100% Gud og 100% menneske uten at Han samtidig er Yehovah. Som tidligere nevnt, vi tror ikke på treenigheten, men vi tror på at Yehovah kan åpenbare seg på mange forskjellige måter og Yeshua er en av de.

Vi tror Yeshua snakket sant i Matt 5:17, 5:22-23, 7:21-23 og Johannes i 1.John og 2.John 9, og Paulus i Romerbrevet når de alle sier Yehovahs Torah (Moseloven) gjelder den dag i dag for de som er frelst.

Derfor tror vi Sabbat er fra Fredag kveld-Lørdag kveld ved solnedgang. Vi tror også det ikke er galt å ha gudstjeneste på en Søndag, for den eneste regelen i Bibelen om Sabbat er ikke tjen penger og ikke få andre til å tjene penger den dagen.

Vi tror alle som omvender seg og blir frelst får Den Hellige Ånd, men vi tror også du kan miste din frelse og Den Hellige Ånd om du forkaster og bevisst latterliggjør Yehovahs Torah etter frelsen.

Vi tror det er en forskjell mellom bevisst og ubevisst synd. Vi tror alle jøder vil fortsette å synde ubevisst, og vi tror vi blir tilgitt om vi omvender oss (1.John 1:9). Men vi tror ikke det er mulig å synde bevisst etter frelsen.

Vi tror det finnes Apostler i dag, men dagens apostler har ikke samme autoritet som Bibelens apostler. Dagens apostler tilsvarer mer hvordan vi ser misjonærer, mennesker som har alle tjenestegavene i sitt liv inkludert profeti.

Vi tror det finnes profeter i dag, men Bibelsk profeti handler mest om rett forkynnelse og minst om fremtiden. Når det er sagt, vi tror det finnes profeter som kan forkynne om fremtiden.

Vi tror på nådegavene gitt ved Den hellige Ånd.

Vi tror på autoritetsstrukturen i menigheten og familien gitt i bibelen hvor mannen er kvinnens hode. Men vi tror ikke mannen skal være en diktator, han skal lede sitt hus og familie som en prest med kjærlighet. For en dag vil han stå til ansvar for Yehovah for hvordan hans barn og hans kone levde sine liv. Den dagen må han kunne si han gjorde det han kunne og de må ikke ha noe å klandre han for.

Vi tror ikke på tiende, Torah sier tiende kan kun betales i tempelet i Jerusalem. Vi tror ikke på førstegrøden, Torah sier den kan kun også gis i tempelet i Jerusalem.

Vi tror det derimot er en plikt for alle omvendte å støtte alle tjenester som forkynner omvendelse og frelse. Det er ikke alle som kan, men de som kan, er forpliktet til det. (1 og 2 korinterbrev)

Cross of Yeshua Ministries Scandinavia på Facebook