1.Kor 2

mai 26, 2022
Series: Korinterbrev

Speaker: Ernie Hume

Paulus sin forkynnelse bestod av to ting: Jesus Kristi visdom OG Jesu Kristus korsfestet. Her i 1.Korinterbrev 2, skal vi se hva Jesu Kristi visdom er men vi skal også se at Paulus sier rett ut at den som ikke forstår hans forkynnelse, er umoden og har ikke DHÅ. Når du har lest kapittel 2, og du forstår hva som er Jesu Kristi visdom så vil du se at Paulus sier den som forkaster Jesu visdom er umoden og har ikke DHÅ. Du vil også se at Jesu visdom, iflg.Paulus er ikke korset.  Spør da deg selv: Ville Paulus sagt at du har DHÅ og er moden nok? Ville Paulus sagt at den kirken/kirkesamfunnet du er medlem i er moden og har DHÅ?

Kapittel 2

1.Slik var det også med meg mine brødre. Når jeg kom til dere, så kom jeg ikke med autoritet og menneskelig visdom når jeg forkynte dere vitnesbyrdet om Yehovah.

Noe av det første vi må legge merke til her, er at Paulus sier hans vitnesbyrd var om Yehovah – ikke om Jesus. Når vi leser evangeliene, så ser vi at Jesus var opptatt av å peke på Yehovah, ikke på seg selv. Når da den kristne kirke i dag er opptatt av å peke på Jesus, og dermed gjør det motsatte av både Paulus og Jesus, så bør vi stoppe opp og spørre oss selv om vi som kristne er på rett veg.

Paulus minner menigheten på at han brukte ikke sin autoritet som apostel for å få de til å høre på han. Han var heller ikke en utdannet taler som brukte store ord og menneskeskapt visdom når han kom til dem. Det eneste han hadde sagt til dem var:

2. For jeg bestemte meg for at mitt budskap skulle bare være Jesus Kristus og Han korsfestet.

Her i vers 2, så hopper vi kristne ofte over det faktum at Paulus setter ett skille mellom Jesus Kristus og Jesus Kristus korsfestet. For vi kristne, vi tolker dette ofte som at Paulus sier Jesus Kristus korsfestet, men Paulus sier Jesus Kristus og Jesus Kristus korsfestet. Så Paulus snakker m.a.o her om to forskjellige ting. Hva er de to forskjellige tingene? Når du leser 1.Kor 2 på Gresk, så blir det åpenbart at Paulus her snakker om Jesu lære og Jesu korsfestelse. Dette bekreftes av Johannes 3:36 og Matt 7:21-23 som to av mange eksempler på at Jesus sa: Den som følger min lære arver evig liv. Dette bekreftes også av Paulus selv i Galaterbrevet, Efeserbrevet og Romerbrevet hvor han i likhet med Jesus sier at den som følger Jesu lære er den som får evig liv.

Derfor kunne vi like gjerne oversette vers 2 slik: For jeg bestemte meg for at mitt budskap skulle bare være Jesu lære og hva Jesus gjorde for oss på korset.

Så når vi nå ser vers 1 og 2 i sammenheng, så ser vi at Paulus sier: Jeg forkynte ikke min lære eller mitt evangelium. Jeg forkynte Jesu lære og hva Jesus gjorde for oss. Derfor kom jeg ikke med menneskelig autoritet og visdom (vers 1). Vitnesbyrdet om Yehovah (vers 1) er derfor Jesu lære OG hva Jesus gjorde for oss. Om vi leser i åpenbaringen 12 og 14, så sier Johannes at den som følger Jesu lære og er forsont med Yehovah gjennom lammets Blod er den som seirer over djevelen. Hva Johannes sier her i åpenbaringen er identisk med hva Paulus sier her i vers 1-2 og i Efeserbrevets kapittel om Guds fulle rustning.

Om Paulus sier: Mitt budskap skulle være Jesu lære og Jesu kors, men vi kristne sier vårt budskap skal bare være Jesu kors, er vi da på rett veg som kristen kirke?

3. Når jeg kom til dere, så vist jeg dere stor respekt og prøvde ikke å opphøye meg selv.

Paulus minner menigheten på at når han kom, så viste han dem stor respekt og prøvde aldri å bruke sin autoritet som apostel mot dem.

4. Mitt budskap og min forkynnelse var ikke med kloke ord som jeg hadde tenkt ut for å overtale dere til å være enige med meg. Mitt budskap ble bekreftet av Den Hellige Ånd og kraft, 5. så deres tro ikke skal være grunnlagt på hva mennesker kan men heller på hva Yehovah kan.

Paulus sitt budskap og forkynnelse var Jesu lære OG hva Jesus gjorde for oss på korset. I f.eks Matt 23:2-4, 7:21-23 som to av mange eksempler, så vet vi at Jesu lære var at vi skulle følge Moseloven. Så fordi Paulus sa: Følg Moses slik som Jesus sa, og tro Jesu døde på korset, ble begravd og sto opp igjen, så ble hans budskap bekreftet av Den Hellige Ånd og kraft. (vers 4). Fordi hans budskap ble bekreftet av DHÅ og kraft, fordi Paulus sitt budskap var Jesu lære og kors, så ble korinternes tro grunnlagt kun på hva Yehovah kan og ikke på hva mennesker kan eller ikke kan. Fordi Paulus sitt budskap var Jesu lære og Jesu kors, så skjønte korinterne at Paulus var en budbærer som pekte på Yehovah og ikke en av mange forkynnere som prøvde å trekke oppmerksomhet og autoritet til seg selv. (vers 1-4).

6. Vi forkynner visdom til de som er modne nok til å ta imot den, ikke denne verdens visdom, heller ikke visdom fra denne verdens herskere, de som skal bli til intet.

Paulus forkynte lydighet til Moses og tro på Jesu kors, død og oppstandelse. Men her sier Paulus at visdommen han forkynte var lydighet til Moseloven. Motsier han seg selv? Nei, han har nettopp sagt i versene over at han forkynte Jesu Kristi lære og Jesu kristi korsfestelse. Men det Pauls gjør her er å spesifisere hvilke av de som er visdom, det er Jesu lære som var omvendelse fra lovløshet til lov. Men ikke alle er modne nok til å forstå dette sier Paulus her i vers 6. Når den kristne kirke i dag forkaster Jesu lære, er de da modne nok til å forstå Paulus? Paulus ville svart ett klart nei, den kristne kirke i dag er ikke moden nok til å forstå han siden de forkaster halvparten av Paulus sitt budskap.

7. Istedenfor forkynner vi Yehovah sin visdom som har vært ett mysterium som har vært skjult og som Yehovah har bestemt til å være til vår ære fra før universet ble grunnlagt.

Jesu lære er ikke visdom av denne verden, det er Yehovah sin visdom som har vært skjult men som er bestemt av Gud (Yehovah) til å være til vår (Paulus og apostlenes ære) fra før universet ble grunnlagt.

Det Paulus sier her er at han selv, og alle andre som deler hans forkynnelse, får sin ære gjennom hva de forkynner ikke måten de forkynner på. Sagt på en annen måte; Paulus sitt poeng er: se til hva vi forkynner, ikke til de ordene vi bruker eller hvordan vi fremstår når vi forkynner. For oss i dag, i 2022, så ville Paulus sagt: Se ikke til mirakler, navn, titler og rykte. Se til hva de forkynner og se om DHÅ bekrefter det de forkynner. Hva Paulus sier her er direkte sitat fra 5.Mosebok 13: En sann lærer (profet) av Bibelen kjennetegnes på at han forkynner lydighet til Moseloven. De tegn og under som følger han er ekte tegn og under fra DHÅ.

8. Ingen av denne verdens herskere forstod denne visdommen, for om de hadde forstått den, så ville de ikke korsfestet Herren Jesus og Hans herlighet.

Hadde denne verdens herskere forstått verdien av å leve etter Moseloven, så hadde det aldri vært nødvendig med korset sier Paulus her i vers 8.

9. Men som det står skrevet; Det som ikke noe øye har sett, det som ikke noe øre har hørt, det som ikke noe menneskelige tanker har tenkt, det har Yehovah forberedt til de som elsker Han.

De forstod ikke, de hørte ikke derfor tenkte de aldri på loven. Men Yehovah har forberedt loven som visdom til de som virkelig elsker Han. Dette er samme som Jesus selv sier i Johannes evangeliet, om du virkelig elsker Jesus og Hans Far, så viser du det ved å følge Moseloven slik Jesus sa vi skulle.

10. Det er disse ting som er blitt åpenbart for oss av Yehovah sin Ånd. Den Hellige Ånd åpenbarer alle ting, selv de som er skjult i det dypeste hos Yehovah.

Visdommen i Moseloven er åpenbart oss av Yehovah sin Hellige Ånd.

11. For hvem kjenner vel en persons tanker, unntatt deres egen ånd? På samme måte kjenner ingen Yehovahs tanker andre enn Hans egen Ånd. 12. Så hva vi har mottatt er ikke av denne verdens ånd, men fra Den Hellige Ånd, så vi kan forstå hva Yehovah har gitt oss gratis.

Kun Guds Ånd kan åpenbare dette og bare da kan vi forstå hva vi har fått gratis. Hva har vi fått gratis? Ifølge Paulus, først og fremst loven som er visdommen vi trenger for å leve men også korset (vers 2)

13. Det er dette vi forkynner, ikke med ord lært oss av menneskelig visdom men med ord lært oss av Den Hellige Ånd som forklarer Åndelige virkeligheter med Åndelige ord.

Vi forkynner omvendelse til Moseloven og korset, ikke med ord lært av menneskelig visdom, men med ord lært av DHÅ som forklarer den for oss.

14. En person som ikke har Den Hellige Ånd kan ikke forstå eller akseptere de tingene som kommer fra Den Hellige Ånd, for de kan bare bli forstått gjennom Den Hellige Ånd.

Men ikke alle kan forstå dette fordi de er umodne (vers 6) og har ikke Den Hellige Ånd. Bare de som er modne og har DHÅ kan forstå hva vi sier og akseptere det.

Når vi vet at Paulus sier kun de som har DHÅ kan forstå viktigheten av å leve etter loven, for bare de er modne nok, så å vi spørre oss selv: Ville Paulus sagt kristne kirke som forkaster Moseloven har DHÅ og er moden? Paulus ville svart, det at de forkaster loven viser at de har ikke DHÅ og de er ikke modne.

Litt senere, i Peter sine brever, så sier Peter at ikke alle er modne nok til å forstå hva Paulus sier. Og fordi de ikke er modne nok, så misbruker de hva Paulus sier til å rettferdiggjøre å leve lovløst men det vil (iflg.Peter) lede dem til deres fortapelse.

15. En person med Den Hellige Ånd kan dømme om alt, men en slik person kan ikke bli dømt av mennesker, 16 for «Hvem kjenner vel Yehovahs tanker så de kan lære Han?» men vi har Kristi sinn. 

Hva mennesker måtte mene om dette betyr ingenting sier Paulus for personer som er modne og har DHÅ kan dømme om alt men ikke selv bli dømt. Det er kun vi som har DHÅ som vet hva Yehovah tenker og fordi vi vet hva Yehovah tenker og kan dømme, så har vi også rett til å uttale oss.

Det Paulus sier her legger grunnlaget for hva han skal si i kapittel 3 og hvorfor han har rett til å si det han nå skal si.