1.Kor 4 og 5

juni 24, 2022

Series: Korinterbrev

1.Kor 4 og 5

Kapittel 4

Vi er voktere av Kristi lære, vi er betrodd den oppgaven å ta vare på Yehovah sin hemmelighet som nå er blitt åpenbart i Jesus Kristus i hans liv.

Legg merke til at Paulus sier han er en vokter av Kristi lære. Det betyr ikke at han nedvurderer korset, men hva Jesus sa er viktigere for Paulus enn hva Jesus gjorde. Det å ta vare på Jesu lære er Guds hemmelighet som er betrodd Paulus å ta vare på.

Men den som har fått en slik oppgave er også nødt til å vise seg verdig en slik tillit.

Å ta vare på Jesu lære er en stor oppgave som krever at Paulus viser seg verdig den tilliten han har fått.

Derfor bryr jeg meg ingenting om dere eller en menneskelig rett dømmer meg. Jeg vil ikke en gang dømme meg selv.

For å være verdig denne tilliten, så bryr ikke Paulus seg om Korintermenigheten eller en menneskelig rett dømmer han. Han vil ikke en gang dømme seg selv. For dette er en oppgave og en tillit han har fått av Gud, derfor er det kun Gud som kan dømme våre motiver.

For min samvittighet er ren, men selv om min samvittighet er ren, så er jeg ikke uskyldig. For til sist, det Yehovah som dømmer meg. Det er derfor viktig dere husker dette: Dere må ikke dømme før tiden er inne. Vent heller til Yehovah kommer, for når det skjer, så vil Han avsløre alt det som er skjult og hvilke motiver den enkelte har. Når den dagen kommer, så vil hver og en av oss få vår ros av Yehovah.

Fordi det er kun Gud som kan dømme våre motiver, så må ingen felle en dom over andre menneskers motiver før Gud kommer igjen. For ingen av oss kan vite hvilke motiver våre medmennesker har, det vet bare Gud. Men når Gud kommer, så skal han avsløre alt. Da skal hver og en av oss få vår ros av Yehovah etter hvilke motiver vi har hatt.

Jeg har sagt disse tingene om meg selv og Apollos for deres fordel så dere kan lære det mest viktige av alt: Om det ikke står i Bibelen så er det ikke fra Gud. Om dere holder dere til dette, så vil dere ikke være så arrogante og stolte at dere sier dere følger en av oss. For hva gjør deg bedre enn de andre? Hva har du som du ikke har fått? Og fikk du det, hvorfor skryter du da som om du ikke har fått det?

Hovedproblemet hos Korinterne var splittelsen, noen sa «jeg følger Apollos» andre sa «jeg følger Paulus». Kilden til denne splittelsen var at Korinterne hørte mer på forkynnelsen enn hva som sto i Bibelen. Men om Korinterne holder seg til hva som står i Bibelen og bare det, så vil denne splittelsen opphøre sier Paulus.

Når Paulus skriver Korinterbrevet, så fantes det kun 1 Bibel og det var gamle Testamentet. Så det Paulus egentlig sier her er; står det ikke i Gamle Testamentet så er det ikke fra Gud. Hold dere til Gamle Testamentet, så vil dere være ett og ikke splittet. Da vil dere slutte å være så arrogante og stolte som dere er, da vil dere ikke være opptatt av hvem dere følger.

I Johannes evangeliet, så ber Jesus om at Hans etterfølgere må være ett. Om vi som er kristne i 2022 tok ett ærlig blikk på oss selv, så må vi jo innrømme at vi er langt fra ett. Vi er ligner mer på Korintermenigheten enn hva Jesus ønsket for sine etterfølgere. Vi sier «vi følger baptistene», «vi følger pinsevennene», «vi følger….(fyll inn navnet på ditt kirkesamfunn/din favoritt predikant)». Hvorfor er det blitt slik? Ifølge Paulus, så er det blitt slik fordi majoriteten av kristne tror Gamle Testamentet ikke gjelder for dem.

Burde vi ikke lytte på hva Jesus ba om, og hva Paulus forteller oss her og bli enige med dem i dette: Om det ikke står i Gamle Testamentet, så er det ikke fra Gud?

Dere har allerede alt dere trenger og har lyst på! Dere er allerede rike og ser på dere selv som konger uten oss! Skulle ønske dere virkelig var konger så vi kunne herske sammen med dere! På meg virker det som dere ser på oss apostler som lavest på rangstigen og at Gud vil det slik. Dere ser på oss som de som er dømt til å dø, gjort til latter av hele universet, engler og mennesker. For i motsetning til dere, så er vi idioter i Kristus men dere er vise og kloke i Kristus. Vi er svake, dere er de sterke. Vi blir vanæret, men dere blir æret.

Men fordi Korinterne forkastet Gamle Testamentet, og satte menneskelig visdom og tradisjon over hva som står i GT, så var de fornøyd og tilfreds med sin situasjon. De så på seg selv om rike, som konger, som at alle deres behov var møtt.  De så på seg selv som vise og kloke i Kristus. Men de betraktet Paulus og de andre apostlene som idioter og lavest på rangstigen, fordi de holdt seg til GT og ikke til menneskelig visdom.

Vi er sultne, tørste, klærne våre er filler, vi er hjemløse og vi blir brutalt behandlet. Men vi jobber hardt med våre hender, når noen forbanner oss velsigner vi dem. Når noen forfølger oss holder vi ut. Når noen skjeller oss ut så svarer vi med vennlige ord. Derfor ser dere på oss som jordens avskum og søppel.

Paulus og de andre apostlene var ofte sultne, klærne var i fillet, de var hjemløse og ble brutalt behandlet. De måtte jobbe hardt med sine hender og ble ofte forbannet. Men når de ble forbannet så velsignet de tilbake, når de ble forfulgt holdt de ut. Når de ble utskjelt så svarte de med vennlige ord. Derfor så Korintermenigheten på dem som jordens avskum og søppel.

Dette viser oss litt hva slags forkynnelse Korinterne hadde i sin menighet. Det var en forkynnelse som lovte dem ett problemfritt liv i rikdom og seier over deres fiender. Dette sto i skarp kontrast til Paulus sin forkynnelse som fokuserte på lydighet til Yehovahs lov og som slettes ikke garanterte ett problemfritt liv, men som garanterte Guds hjelp i problemene. (Matt 6:25-34, 5.Mos 28:1-14)

Ikke tro jeg skriver dette for å gjøre narr av dere, jeg skriver dette for å advare dere mine kjære barn. Om dere så hadde hatt 10 000 lærere i Kristus, så har dere fremdeles bare en far i Kristus. For i Kristus Jesus, så er jeg blitt deres far gjennom evangeliet. Derfor har jeg rett på å insistere at dere imiterer mitt liv og lever slik som jeg gjør. Av denne grunn har jeg sendt dere Timothy min kjære elskede sønn som er trofast til Jesu lære. Han vil minne dere om hvordan jeg lever i Kristus og hvordan jeg lever slik Jesus levde, akkurat slik jeg lærer i alle forsamlinger andre å gjøre.

Paulus grunnla menigheten, derfor har han også rett til å fortelle de hva de skal gjøre. Han oppfordrer dem instendig til å imitere hans liv og leve slik han gjør. Hvordan levde Paulus? Litt senere vil vi få se at Paulus sier, imiter meg slik jeg imiterer Jesus. Så Paulus levde sitt liv slik Jesus levde sitt, i full lydighet til Moseloven. (1.Johannes 2:6).

Fordi Paulus grunnla menigheten, men akkurat nå ikke kan komme selv, så har han sendt Timothy for å minne dem på at Paulus lever i lydighet til Moseloven slik Jesus gjorde og lærer alle i alle menigheter å gjøre det samme.

Det er noen av dere som er veldig arrogante og oppførerer dere som om jeg aldri kommer tilbake. Men jeg vil dere skal vite at jeg kommer veldig snart, om Yehovah vil. Når jeg kommer, så skal jeg finne ut mer om hva disse arrogante menneskene lærer dere og hvilken makt de har. Yehovah sitt rike er nemlig ikke grunnlagt på menneskelig lære og filosofi, den er grunnlagt på kraften i Jesu lære. Derfor gir jeg dere ett valg, skal jeg komme med autoritet og straffe dere med loven eller vil dere jeg skal komme med en mild og ydmyk ånd?

Om Gud vil, så kommer Paulus selv til menigheten. Og når han kommer skal han finne ut mer hva som foregår, for Guds rike er ikke grunnlagt på menneskers filosofi, tanker og tradisjoner men på Jesu lære som gir kraft.

Det Paulus sier her er veldig viktig; Jesu lære gir kraft. Hva lærte Jesus oss å gjøre? Jesus lærte oss å følge Moses (Matt 23, 7:21-23)

Kapittel 5

Det er meg fortalt at noen av dere lever i hor og til og med av den typen hor som ikke en gang hedninger aksepterer. Det er en mann blant dere som har sex med sin fars kone og dette er dere stolt av!? Dere burde mye heller sørge over dette som har skjedd og utvise denne mannen fra fellesskapet. For selv om jeg ikke er der sammen med dere, så er jeg med dere i ånden. Fordi jeg er med dere i ånden, så har jeg allerede fordømt denne mannen i Jesu navn. Når dere er sammen så er jeg med dere i ånden, når Jesu Ånd er tilstede sammen med oss, så vil jeg at dere skal overgi denne mannen til djevelen så hans kjød kan bli ødelagt men hans ånd kan bli frelst på Herrens dag.

Paulus har fått vite at det er en mann i menigheten som har sex med sin stemor. Dette blir akseptert av menigheten, noe menigheten til og med er stolt over.

Til det sier Paulus, de burde mye heller sørge over hva som skjer og sparke denne mannen ut fra fellesskapet og nekte han adgang til menigheten. Selv om Paulus ikke er fysisk tilstede i menigheten, så har han allerede fordømt hva denne mannen har gjort og han (Paulus) har fordømt dette i Jesu navn. Derfor vil Paulus at de skal utvise mannen fra menigheten og dermed overgi han til djevelen så hans kjød kan ødelegges men hans ånd kan bli frelst på Herrens dag.

Dette som skjer her viser oss at Paulus fremdeles forkynte lydighet til Moseloven, for Moseloven forbyr på det sterkeste å ha seksuelt samkvem med en stemor. Men vi ser i dette også likhetstrekk mellom Korintermenigheten og mange menigheter i dag, mange menigheter i dag tillater sine medlemmer å leve i hor og begå ekteskapsbrudd. En god del av de er til og med stolt over det fordi «Gud er kjærlighet» og «Gud vil ikke at noen skal leve alene for resten av livet». Om Paulus hadde levd i dag, så ville han sagt til disse menighetene: Hiv disse menneskene ut av fellesskapet så deres kjød kan bli ødelagt men deres ånd frelst på Herrens dag.

Dere skryter av dette som har skjedd og det er ikke bra. For dere vet vel at en liten klump gjør er nok til å gjennomsyre hele deigen? Kast derfor ut den gamle gjæren så dere kan bli usyret brød, slik dere egentlig er. For Kristus, vårt pesach lam har blitt ofret for oss. La oss derfor holde høytiden, ikke med gammelt brød som er gjæret med ondskap og lovløshet men med den nye deigen som er gjennsomsyret av sannhet og ærlighet.

Gjær er i Jødisk tankegang ett bilde på synd. Paulus sitt poeng her er, tillater dere denne synden å skje så vil dette spre seg i menigheten før dere vet ordet av det.  Omvendelse vil gjøre at menigheten blir ren og hellig igjen, gjennomsyret av sannhet og ærlighet.

Jeg skrev til dere for at dere ikke skal ha samvær med mennesker som lever i hor og bryter ekteskapet. Da mente jeg ikke de som er i denne verdenen og ikke følger Jesu lære. De er umoralske, svindlere, grådige og dyrker avguder. Hadde jeg ment dem, så ville dere vært nødt til å gå ut av denne verdenen. De jeg mente var de som påstår å være en bror eller søster men som lever i hor, bryter ekteskapet, lever i umoral, er grådige, ruser seg og svindler andre. Med slike skal dere ikke en gang dele ett måltid.

Men de må ikke forstå dette som at Paulus sier de ikke skal ha samvær med mennesker i verdenen, mennesker som lever i hor og bryter ekteskapet. For da må de gå ut av denne verden. Men det Paulus mente var at de skal ikke ha noe å gjøre med kristne som lever i hor, bryter ekteskapet, lever i umoral, er grådige, ruser seg og svindler. Med slike skal man ikke en gang spise sammen.

Er dette noe vi i dag tar på alvor i 2022? For vi har mennesker i våre menigheter over hele Skandinavia hvor det er akseptert å leve i hor og bryte ekteskapet ved å skille seg og gifte seg på nytt. De fleste menigheter tar ikke dette på alvor, de tillater dette å skje og da advarer Paulus oss og sier slik synd vil spre seg til hele menigheten.

Jeg har ingen rett til å dømme de som er ute i verdenen, for Yehovah vil dømme de. Men skal ikke dere dømme de som er en del av forsamlingen? Utvis derfor den som lever i hor blant dere.

Vi har ingen rett til å dømme de som er ute i verdenen, for de skal Gud dømme. Men vi har rett til og vi skal dømme de som er en del av forsamlingen, de skal vi utvise om de ikke vil omvende seg.

Er dette noe vi er lydige mot i dag?