1.Kor 6 og 7

juni 28, 2022

Series: Korinterbrev

1.Kor 6 og 7

Kap 6

Hvorfor lar dere ufrelste dømme mellom dere? Dere vet vel at stridigheter og uenigheter mellom kristne skal alltid dømmes av andre kristne? Vi kristne skal jo en dag dømme denne verdenen, da skulle vi også kunne dømme i saker som er betraktelig mindre? Dere er vel klar over at vi skal en dag dømme engler? Om vi skal dømme engler, så burde vi virkelig være istand til å dømme i saker som angår dette livet! Når dere vet dette, hvordan kan da dere som er kristne be ufrelste som lever i dyp synd om å dømme i saker mellom dere? Er det virkelig ingen blant dere som er i stand til å dømme i saker som angår kristne? Jeg sier dette for at dere skal bli ille berørt, for istedenfor å gjøre det rette, så tar dere hverandre til domstolen foran ufrelste!

Det at dere har saksøsker hverandre viser at dere allerede har tapt! Hvorfor vil dere ikke heller lide urett? Hvorfor vil dere ikke heller bli svindlet? Istedenfor svindler dere hverandre og bryter loven og alt dette gjør dere mot andre kristne! Vet dere ikke at de som gjør slik skal ikke arve Guds rike?! La dere ikke lure, kristne som lever i hor, tilber avguder, bryter ekteskapet ved å gifte seg på nytt, lever i homofile forhold , stjeler, er grådige, ruser seg, sprer usannheter om hverandre, lurer hverandre vil ikke arve Guds rike. Slik pleide noen av dere å være, men dere ble vasket, helliggjort fordi dere følger Kristi lære og Den Hellige Ånd.

Dere argumenterer med å ha rett til å gjøre hva dere vil, men vet dere ikke at ikke alt er til deres fordel? Dere argumenterer med å ha rett til å gjøre hva dere vil, men vet dere ikke at ingenting må få makt over oss? Dere sier: «mat er for mage og magen er for mat, Gud vil ødelegge dem begge». Men vet dere ikke at kroppene våre er ikke ment for hor og utroskap men for Yehovah? For Yehovah reiste ved sin kraft opp Jesus fra de døde, slik vil Han reise oss også opp fra de døde. Da forstår dere vel at deres kropper er del av Kristi kropp? Vil dere da virkelig at jeg skal ta deler av Kristi kropp å gjøre den ett med en prostituert? Aldri! For dere vet jo at den som er ett med en prostituert er ett med henne i sin kropp, slik det står; for de to skal bli ett kjød. For den som er ett med Jesus er også ett med Han i sin ånd ved å leve slik Jesus levde.

Sky derfor all hor og utroskap som pesten! Alle synder med unntak av de seksuelle skjer utenfor ens egen kropp. Men den som synder seksuelt synder mot sin egen kropp. For dere vet vel at kroppene deres er ett tempel for Den Hellige Ånd som Yehovah har gitt dere? Derfor tilhører dere ikke lengre dere selv, dere er kjøpt og betalt for. Tilbe derfor Yehovah med ett rett liv uten seksuelle synder.

Kapittel 7

Dere skrev «det er godt for en mann å leve uten sex». Men dere sliter med å kontrollere deres seksuelle begjær, derfor er hor og ekteskapsbrudd vanlig blant dere. For å unngå disse to syndene, så bør hver ektemann ha sex med sin kone og hver kone med sin ektemann så ofte som mulig. For ektemannen plikter å gi sin kone sex, og hans kone plikter å gi sin mann sex. For dere må ikke glemme, ektemannens kropp tilhører hans kone og hans kones kropp tilhører hennes ektemann. Ha derfor sex så ofte som mulig med deres ektefeller med unntak av når dere blir enige om å hengi dere til bønn. Men etterpå må dere komme sammen igjen som mann og kone å ha sex så ikke djevelen kan friste dere til fall siden dere sliter med selv kontroll. Dette er noe jeg gir dere tillatelse til,8 ikke noe jeg sier som ett krav. Men jeg skulle ønske at alle var som meg og ønsket å leve ugift, men ikke alle har fått min gave, fordi vi har alle forskjellige gaver.

Til dere som er ugifte og enker sier jeg dette; det er en fordel ikke å bli gift. Men om dere ikke er istand til å kontrollere dere, så er det bedre å gifte seg enn å brenne med med begjær.

Til de gifte gir jeg dette budet: om noen av dere har en ektefelle som ikke vil følge Jesu lære men som er villig til å bli i ekteskapet, så må dere ikke tro at dere blir urene pga han eller henne. For den ulydige ektefelle er helliggjort pga han eller hun som følger Jesu lære, derfor blir ikke dere urene. For ellers ville jo deres barn blitt urene, men det er de ikke.

Men om han eller hun vil gå ut av ekteskapet, så skal dere tillate det å skje. For under slike forhold så skal dere ikke tvinge de til å bli, for Yehovah har kalt oss til å leve i fred. For du kan ikke vite at du vil frelse din ulydige ektefelle. Men når de går, så har ikke dere rett til å gifte dere på nytt for dere er gift med hverandre så lenge den andre lever.

Uansett hvilken livssituasjon du var i når du ble frelst, så bør du fortsette i den, det er dette jeg lærer i alle kirker jeg kommer til.

Var du uomskåret når du ble frelst? Da skal du ikke søke omskjærelse slik de krever de som følger den muntlige loven. For omskjærelse, slik det forkynnes i den muntlige loven, er ingenting. Det som betyr noe er å følge Jesu lære slik Han lærte oss å følge den skriftlige Moseloven. Derfor skal hver person være i den livssituasjonen de var i når de ble frelst.

Var du en slave når du ble frelst? Om du kan bli fri, ta den muligheten, men om du ikke kan så bli der du er. For den som ble frelst som en slave er fri i Herren, og den som var fri når han ble frelst er Kristi slave. Glem aldri at Yehovah kjøpte dere med en pris, la dere derfor ikke bli slave av menneskers tradisjoner, meninger og lover. For vi må kun stå til ansvar for Yehovah, ikke til mennesker. Bli derfor i den livssituasjonen du var i når du ble frelst.

Når det gjelder dere som aldri har vært gift, og derfor aldri har hatt sex, så har jeg ikke noe bud fra Yehovah. Men istedenfor gir jeg dere min bedømmelse, og jeg tror også jeg har autoritet til å uttale meg om dette: Vi lever i en ond verden, så jeg tror det er bra ikke å bli gift. Men kanskje du allerede er forlovet? Da skal du ikke bryte forlovelsen. Er du ikke forlovet? Da skal du ikke søke å bli forlovet. Det som er viktig er dette, om du gifter deg, så har ikke gjort noe galt. Men de som gifter seg vil gjennomgå mange prøvelser i livet og det ønsker jeg å spare dere for.

La meg forklare hva jeg mener; det er ikke mye tid igjen. Så fra nå av burde de som er gift leve som om de ikke var det. De som sørger som de ikke sørget. De som er glade som de ikke er glade. De som kjøper noe som om de ikke har kjøpt noe. De som er opptatt av ting i denne verdenen som om de ikke var opptatt av det. For vi vet at denne verdenen vi ser nå vil snart være borte.

Jeg vil at dere skal være fri for bekymringer. For en som er ikke er gift er fri til å konsentrere seg om å følge Jesu lære og er opptatt av å vise sin kjærlighet til Yehovah. Men en gift mann eller kvinne er opptatt av å vise sin kjærlighet til sin ektefelle og denne verdenen. Denne personens lojalitet blir derfor delt mellom Yehovah og sin ektefelle. Jeg sier ikke dette for å begrense dere, men for at dere kan leve hengitt til Yehovah og Jesu lære.

Men ikke misforstå, om noen føler de skal gifte seg så skal de gifte seg og de gjør ingenting galt. Men den mann eller kvinne som ikke klarer å kontrollere sitt seksuelle begjær, og som har bestemt seg for å leve enslig for Yehovah gjør heller ikke noe galt. Så er det slik: Den som gifter seg gjør ikke noe galt, men den som ikke gifter seg gjør noe som er bedre.

For dere må huske dette; du er bundet til din ektefelle så lenge de lever uavhengig om du lever sammen med dem eller skilt fra dem. Men om din ektefelle dør, så er du fri til å gifte deg på nytt med en som også følger Jesu lære. Men etter min mening, om du ikke gifter deg på nytt så vil du være mer lykkelig og jeg er også blitt gitt Den Hellige Ånd til å bedømme slike ting.