1.Korinterbrev 3

juni 3, 2022
1.Korinterbrev 3

1.Korinterbrev 3

1.Brødre og søstre, dere er ikke åndsfylte kristne derfor kan jeg ikke snakke til dere som om dere var det. Dere er verdslige kristne, småbarn i troen.

Paulus begynner kapittel 3 med å fortelle oss at det er to typer kristne, versdlige kristne som er småbarn i troen og åndsfylte kristne som er med modne i troen. Men legg merke til en viktig ting her, Paulus sier at begge grupper er kristne og derfor frelst selv om de er på forskjellig stadie i sitt kristenliv. Det er bare en gang i Paulus sine brever vi ser han rett ut sier at noen står i fare for å miste sin frelse, det er i Galaterbrevet og kilden til det er at Galaterne vil erstatte Moseloven med menneskelige tradisjoner og regler.

Fordi Paulus forteller oss at det er to grupper kristne, så viser han også at Gud forventer ikke at vi skal bli født på ny som voksne modne kristne. Det er iflg.Paulus lov å gjøre feil, det er lov å vokse, det er lov å måtte lære hva det betyr å leve som kristen. Men hva Paulus sier her er også at du kan ikke snakke på samme måte til verdslige kristne som til modne åndsfylte kristne. Grunnen til det er at småbarn i troen har ikke grunnlag for å forstå hva åndsfylte kristne forstår.

2. Når jeg kom til dere så gav jeg dere melk istedenfor fast føde, fordi dere var ikke klar for noe annet. Dere har ikke forandret dere, dere er fremdeles ikke klar for fast føde.

Når Paulus besøkte menigheten sist gang, så var den nettopp etablert og derfor sier Paulus at den gangen var dere småbarn i troen. Den gangen gav jeg dere åndelig melk istedenfor åndelig fast føde fordi dere var ikke klar for noe annet. Men når Paulus skriver til menigheten denne gangen, så hadde han forventet at de var klar for åndelig fast føde. Dessverre må han konstantere at nei, de har ikke modnet seg, de er like umodne som sist gang.

3. Dere er fremdeles verdslige ikke åndsfylte kristne. For når det er krangel og sjalusi blant dere, er ikke det beviset på hva jeg sier? Ser dere ikke at dere oppfører dere som vanlige verdslige mennesker? 4. For når noen av dere sier «jeg følger Paulus!» og andre sier «jeg følger Apollos!» ser dere ikke at dere da oppfører dere som vanlige verdslige mennesker?

Grunnen til at de er umodne verdslige småbarn i troen er fordi de er mer opptatt av hvilken forkynner de hører på enn Kristus. Denne splittelsen mellom de forskjellige grupperingene skaper strid, krangel og sjalusi i menigheten.

Hva med deg som leser dette? Ville Paulus sagt om deg at du er en verdslig kristen, ett småbarn i troen, fordi du er mer opptatt av hvilket kirkesamfunn du tilhører eller hvilken tjeneste du følger enn Kristus? Hvordan vet du om dette gjelder deg? Om det er mer viktig for deg hvilket kirkesamfunn du tilhører enn det at du følger Kristus, så er det ett signal som forteller deg at du har falt i samme fella som Korinter menigheten. Om din pastors mening og forståelse av Bibelen teller mer for deg enn hva Bibelen faktisk sier, så er det ett signal om du har falt i samme fella som Korinter menigheten. Om din egen mening og din egen teologi som du tenker ut i hodet ditt teller mer for deg enn hva bibelen sier, så er det ett signal om at du har falt i samme fella som Korinter menigheten.

5.Hvem er Apollos og hvem er Paulus? de er bare tjenere som har leder dere til tro – slik Yehovah har gitt hver og en av oss vår oppgave. 6.Jeg plantet frøet, Apollos vannet det, men bare Yehovah kan få det til å vokse.

Så minner Paulus menigheten på noe veldig viktig. De som forkynner er ingenting, de har bare fått en oppgave fra Yehovah til å plante ett frø, til å vanne frøet. Men det er kun Yehovah som kan få det frøet til å vokse.

I vers 6 her så leser vi kristne vanligvis «bare Herren kan få det til å vokse» og vi forstår Herren som å være Jesus. Men på grunnspråket i Bibelen står det Yehovah som er Jesus sin Far.

7. Derfor er ikke den som planter eller den som vanner noe ting, bare Yehovah som får det til å vokse er noe. 8. Den som planter og den som vanner har sine oppgaver, og de vil få sin lønn for hva de har gjort.

Enten du er den som planter ett frø eller du er den som vanner frøet, du vil få din lønn når den tid kommer. Bare ha i tankene at du er ingenting, det er kun Yehovah som er noe. Så for oss i 2022 så sier Paulus her, ditt kirkesamfunn, din pastor, din favoritt forkynner, dine egne tanker om hva du tror Bibelen sier er ingenting og betyr ingenting.

9. For vi er alle i Yehovahs tjeneste; dere er Yehovahs åker, Yehovahs bygning.

Selv om vi har forskjellige tjeneste, så jobber vi for samme mål og har samme Gud. Derfor må vi ikke krangle oss i mellom eller konkurrere om hvem som har størst og best tjeneste. Derfor er det ingen forkynner som er mer viktigere enn den andre og derfor betyr det ingenting om du følger han eller hun, det eneste som betyr noe er at du følger Jesus og derfor hører og gjør hva Jesus sa.

10. Ved den nåde Yehovah har gitt meg, så la jeg grunnmuren for en ekspert til å bygge videre på hva jeg grunnla. Men hver og en av oss må være forsiktige når vi bygger. 11. For ingen kan bygge på noen annen grunnmur enn den som allerede er lagt, Jesus Kristus.

Det eneste fokus vår forkynnelse skal ha er Jesus Kristus, hva Han gjorde og hva Han sa. (John 3:36) Da og bare da bygger vi på den rette grunnmuren.

12. Om noen bygger på denne grunnmuren med gull, sølv, kostbare diamanter, tre, gress eller stein 13. deres arbeid vil bli avslørt for hva det er på Yehovahs dag som vil teste kvaliteten på hva som er bygget med ild.

Den forkynnelsen du bygger på grunnmuren med vil en dag bli testet med ild. Den dagen vil det du har bygget bli avslørt.

14. Om hva som er bygget blir stående så vil han som bygget få sin lønn. 15. Om det blir brent opp så vil han som bygget lide tap men allikevel bli frelst gjennom ild.

Om du hadde en rett forkynnelse, så blir det stående og du vil få din lønn. Om din forkynnelse brenner opp, så vil du lide tap, men du vil (du som er forkynner) allikevel bli frelst men gjennom ild. Med andre ord, du vil allikevel bli frelst selv om forkynnelsen din brant opp fordi du bygget på Jesus med feil forkynnelse. Men det vil ikke være hyggelig for deg, fordi du vil se at alt det du gjorde var for intet.

16. Vet dere ikke at dere er Yehovah sitt tempel og Hans ånd bor blant dere?

Forsamlingen av mennesker som hører og gjør hva Jesus sa er Yehovah sitt tempel  og derfor bor Yehovahs ånd blant dem. Dette er samme som Jesus selv sier i Johannes evangeliet, om vi hører og gjør hva Jesus sa, så vil vi bli elsket av Gud og Gud vil bo blant oss.

17. Om noen ødelegger Yehovah sitt tempel så vil Yehovah ødelegge den personen, for Hans tempel er hellig og dere er sammen Hans tempel.

Om noen ødelegger Yehovahs forsamling, så vil Yehovah ødelegge den personen. For Hans forsamling er hellig og den er Hans tempel.

18. Dere må ikke narre dere selv, om noen tror han er klok og fornuftig etter denne verdens standard, så burde dere bli idioter så dere virkelig kan bli kloke.

Paulus sitt poeng her er ikke la deres forkynnelse være preget av visdom og denne verdens kunnskap. For oss i 2022, så ville Paulus sagt det slik; ikke vær så opptatt av å bli likt av verdenen rundt dere og ikke bruk tid på å tenke ut hvordan dere skal best ordlegge dere for å være forståelig for de rundt dere. Ikke bruk tid på å lære dere 100 vis av måter å evangelisere på, forkynn slik Jesus gjorde det: Omvendelse fra lovløshet til lov så denne verdenen ser dere som idioter for da er dere virkelig klok.

19. For Yehovah ser på denne verdens visdom som idioti. For som det står skrevet, Han fanger de vise når de prøver å oppnå noe. 2o Og: Yehovah kjenner de vises tanker, Han vet de ikke vil lede til noe som helst for de er tomhet og intet.

Gud ser på denne verdens visdom som idioti, og Han tillater ikke de vise å oppnå noe med sin menneskeskapte regler og bud fordi de er tomhet og intet. Paulus sitt poeng her er: Det er kun en ting som gjelder, det er å omvende seg til Guds visdom og det er bare 1 Guds visdom uttrykt i den skriftlige Moseloven, alt annet er idioti.

21. Derfor må dere slutte å skryte om hvem dere følger! Alt tilhører dere, 22 enten det er Paulus, Apollos, Peter, denne verdenen, liv og død, nåtid eller fremtid – alt tilhører dere 23. og dere er født av Kristus og Kristus er født av Yehovah. 

Slutt å skryte av hvem dere følger, fordi dere har fått alt gjennom deres omvendelse fra lovløshet til lov og forsoning gjennom korset.