De rettferdiges vei?

november 18, 2022
De rettferdiges vei?

De rettferdiges vei?

I Salme 1:6 Norsk Bibel 88/07 leser vi: For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Hva betyr det at Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang? Jeg vet ikke med deg, men jeg får assosiasjoner til at Herren vet om hva jeg gjennomgår, hva jeg har opplevd og har en plan for min fremtid. Derfor kan jeg stole på at samme hva som skjer, så er Herren med meg fordi jeg er rettferdig. Men det gir meg også noen spørsmål, for min Bibel forteller meg at salme 1:6 er skrevet mange generasjoner før Jesus ble født. Så hvem er egentlig Herren i salme 1:6? Hvordan kjenner han de rettferdiges vei? Hvem er den rettferdige og hvem er den ugudelige? Og til sist, men kanskje viktigst av alt, hvordan er denne salmen aktuell for oss i dag etter Jesu død og oppstandelse?

Far, ikke sønn

For å svare på disse spørsmålene, så må vi lese salme 1:6 på grunnspråket Hebraisk. Noe av det første vi da legger merke til er at der vi skriver «Herren» skriver salme 1;6 navnet Yehovah.

Jesus sa aldri at han var Gud og han sa aldri «tilbe meg». Derimot sa han alltid tilbe min Far og min Far som er både min Far og min Gud.

Vi finner ingen bevis i brevene til Paulus at han (Paulus) trodde Jesus var Gud.

Derfor vet vi at salmens fokus på Yehovah og ikke på Jesus er like aktuell i dag etter korset som den var den gangen før korset.

Kjenner men ikke slik vi tror

Det andre vi oppdager er at der vi skriver «kjenner» så står det yādaʽ  på Hebraisk.

Når vi sier vi «kjenner» noe eller noen, så kan det bety alt fra å ha kunnskap om noe og eller noen til å vite i detaljer om noe eller noen.  Så det å kjenne kan være veldig overfladisk men det kan også være veldig personlig. Som f.eks vi sier vi kjenner til når tid bussen går, og vi kjenner naboen vår. Men om vi er noens arbeidsgiver så kjenner vi til våre ansattes sterke og svake sider, og er vi noens foreldre, så kjenner vi til hvordan våre barn har det og hvilken planer de har for livet sitt.

Men om vi sier vi yādaʽ noen så er er det så mye mer intimt og personlig enn å si vi «kjenner» noen. For ordet yādaʽ betyr å være ett med noen slik en mann og en kone yādaʽ hverandre i ekteskapet fordi de er ett kjød.

Da vet vi at når salme 1:6 sier Yehovah kjenner de rettferdiges vei, så sier salme 1:6 at Yehovah er i den rettferdige og den rettferdige er i Yehovah.

Men er dette aktuelt for oss i dag?

Jesus forteller oss hvordan vi blir ett med Gud

Hvordan sier Jesus vi blir ett med Yehovah?

I Johannes 14 sier Jesus at den som elsker Jesus lever etter Jesu lære, den som lever etter Jesu lære fordi han elsker Jesus vil være elsket av Yehovah. Den som er elsket av Yehovah vil være ett med Yehovah. Hva var Jesu lære? Matt 23:2-4, lev etter den skriftlige Moseloven. Den som lever etter den skriftlige Moseloven er iflg.Paulus rettferdig. Salme 1:6 sier den rettferdige er i Yehovah og Yehovah er i den rettferdige.

Derfor vet vi at hva salme 1:6 sier om den rettferdiges enhet med Yehovah er like aktuelt i dag som før korset.

To veger, bare en er rett

Når vi leser «de rettferdiges vei» på Norsk, så er det også litt uklart og ullent. For hva betyr «de rettferdiges vei» og hvem er de rettferdige?

For å ta det siste først, på Hebraisk så er de rettferdige ṣaddîq og en ṣaddîq er en som gjør det rette fordi han lever etter Moseloven. Men hva er da «vei» i denne sammenhengen? Det Hebraiske ordet for vei er derek som betyr lydighet og måten vi lever livene våre på.

Paulus sier om seg selv han er en ṣaddîq og han sier om alle andre som følger Jesus at de er ṣaddîq. Paulus sier også at alle som følger Jesus går på ṣaddîq derek (de rettferdiges vei). Vi vet også fra Paulus at han aldri noen gang sa vi ikke skulle følge Moseloven, da blir det lett å se at hva salme 1:6 sier om den rettferdiges vei er like aktuelt i dag som før korset. 

Nå skjønner vi at den første halvdelen av salme 1:6 kan da like gjerne oversettes slik: Yehovah er ett med de som er lydige til Moseloven.

Den veg som fører til fortapelse

Hva da med den siste halvdelen av setningen?

Der finner vi det Hebraiske ordet rāšāʽ og vi finner igjen ordet derek som vi husker betyr måten vi lever livene våre på. Rāšāʽ betyr å gjøre det motsatte av hva som er rett, og vi husker at det som er rett er å leve etter Moseloven. Så en som er rāšāʽ er en person som av egen fri vilje velger å forkaste Moseloven. Når man velger å leve slik, så advarer Salme 1:6 oss at det vil føre til ’ābad som vi oversetter som undergang. ’ābad kan best oversettes som å gå fortapt.

Jesus sin forståelse av frelse ved tro

Budskapet her i salme 1:6 er identisk med hva Jesus sier: Den som lever etter Moseloven (den vi finner i Bibelen som er den skriftlige, ikke den vi kjenner som Talmud) er ett med Gud. Men spørsmålet er: sier Jesus noen steder at den som ikke lever etter Moseloven går fortapt? I Johannes 3 sier Jesus at den som forkaster hans lære vil leve under Guds vrede og til sist komme til dom.

Så svaret er ja, Jesu budskap i evangeliene er identisk med Salme 1:6: Den som med vitende vilje forkaster Moseloven går fortapt.

Men hva da med Paulus? For selv om Jesus sa dette og salmene sa dette, så sier vel Paulus noe helt annet?

Ikke ifølge Apostlenes gjerninger, for her leser vi at Paulus sier han forkynte til hedninger og til jøder at de måtte først omvende seg fra lovløshet til lov før de kunne sone sin synd med Jesu Blod. Eller sagt på en annen måte; Paulus sier seg enig med Jesus og salme 1:6: Den som ikke lever etter Moseloven går fortapt. Når Paulus forkynner først omvendelse, så tro i den rekkefølgen, så beviser han at han tror Jesus er Messias.

På hvilken måte beviser Paulus han tror Jesus er Messias?

Jesaja 53 sier Messias kan bare bære syndene til de som lever etter Moseloven. Så når Paulus sier til hedning og Jøde de må først leve etter Moseloven før de kan sone sin synd med Jesu blod, så viser Paulus oss at han tror Jesus kan bare sone syndene til de som lever etter Moseloven fordi Jesus er den lovede Messias.

Hva med deg som leser dette?

Går du på den rettferdiges vei slik salme 1:6, Jesus og Paulus beskriver det? Eller går du på den vei som fører til fortapelse?

Hvilken messias følger du?

Den ekte Messias som bare kan sone syndene til de som har omvendt seg til Moseloven?

Den falske messias som sier han kan sone syndene dine uansett for du kan leve akkurat slik du vil?

Den falske messias som sier han kan sone syndene dine uansett så lenge du lever akkurat slik din pastor/ditt kirkesamfunn/din biskop/din synode/tradisjonen sier?