Bli som små barn?

november 22, 2022

Series: andakt

Bli som små barn?

Bli som små barn?

Sannelig sier jeg dere: Uten at dere blir omvendt og blir som små barn, kommer dere ikke inn i himlenes rike (Matt 18:3) Hva er din første tanke når du leser dette verset? Min første assosiasjon er slik vi har sett det illustrert i utallige barnebibler; ett lite barn sittende på Jesu fang og Jesus som sier «slik må dere bli for å komme inn i himlenes rike». Men kanskje du i likhet med meg har spurt deg selv; hvordan blir vi ett lite barn så vi kan komme inn i himlenes rike? Vi kan jo ikke gå bakover i tid å bli yngre igjen? 

Tapt i oversettelsen?

Som du sikkert vet, når Matteus evangeliet ble første gang skrevet, så var det på Hebraisk. Deretter ble det oversatt til Gresk før det igjen oversettes til bl.a Norsk.

Når det ble oversatt fra Hebraisk til Gresk, så var oversetteren nødt til å finne ett godt Gresk ord for å uttrykke hva Matt 18:3 sier på Hebraisk for «små barn».  Han velger derfor det Grerke ordet paidion.

Det er to ord for små barn på Gresk, men bare ett av de to betyr barn født av biologiske eller åndelige foreldre.

Tekna er det Greske ordet som betyr ett barn født av biologiske foreldre eller åndelig født av åndelige foreldre. Vi ser dette godt illustrert f.eks i 1.Kor 7:14 hvor Paulus sier at barn av frelste foreldre er hellige. Her bruker Paulus ordet tekna når han skriver barn. I 2.Kor 6:13 sier Paulus at han er Korinternes åndelige far som har åndelig født dem. Her bruker Paulus ordet teknois når han omtaler Korinterne som sine åndelige barn.

Paidion Kan også oversettes som barn/små barn, men det betyr ikke barn med biologiske eller åndelige foreldre. Eksempel på dette er Johannes 21.5 hvor Jesus sier til sine displer: Paidion mē echō mē echō prosphagion (venner har dere noe fisk?!) Selv om Jesus her bruker ordet paidion (som vi i Matt 18:3 oversetter som «små barn» ) så vet vi at Jesus ikke tror disiplene hans i båten er 5-6 år gamle i biologiske eller mental alder. Det andre gode eksempelet er Matt 8:5-13 hvor den Romerske centurion kommer til Jesus og ber han helbrede sin tjener. Det Greske ordet brukt her for tjener er paidion. 

Da skjønner vi allerede nå at hva Jesus sier i Matt 8:5-13 er at vi må bli hans tjenere og venner for å komme inn i himmelens rike.

Men hva betyr det å være en tjener?

En butler eller slave?

Jeg vet ikke med deg, men min første assosiasjon når jeg leser ordet tjener er en person på lik linje med en butler i kjole og hvitt. Min andre assosiasjon er hva Jesus sier selv om at vi skal tjene våre ektefeller slik han har tjent oss, og slik han har vist oss som eksempel.

I Johannes 13, når Jesus sier vi skal tjene hverandre, så bruker han det Greske ordet doulos ikke paidion. Da skjønner vi at Matt 8:5-13 snakker om noe helt annet type tjener enn hva Johannes 13 snakker om. Men når vi ser paidion brukt f.eks i Matt 18:3 og Johannes 21:5, forstår vi at en tjener er en elev som vil bli lik sin lærer.

Da skjønner vi at hva Jesus egentlig prøver å si her er; om du vil inn i himmelens rike så må du følge min lære og imitere mitt liv. Dette er samme som Paulus sier i 1.Kor 11 og Johannes i 1.Johannes 2.

Er du blitt som et lite barn?

Hva lærte Jesus oss egentlig?

Jesus sa om seg selv at han var den Messias som var profetert om i Gamle Testamentet, blant annet Jesaja 53. En av de sentrale Messias profetiene i Jesaja 53 er hvem Messias skal sone for, iflg. Jeaja 53:8 kan Messias bare sone syndene til de som allerede følger Moseloven. Andre sentrale profetier om Messias er at han skal være Konge over Israel, og som Israels Konge og Davids ætt skal han lære Israel å vende tilbake til Moseloven.

Alt dette gjorde Jesus, han lærte sine disipler å følge Moseloven (Matt 23:2-4) men ikke følge den muntlige loven. Han betalte med sitt blod for syndene til alle som lever etter Moseloven som hans tjenere og venner.

Hva med deg?

Er du også Jesu tjener og gjør som han har lært oss?