Hvorfor 2021 kan bli verre

januar 4, 2021
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

I Exodus 15:26, leser vi fra Hebraisk: «Om du med iver og kjærlighet vil følge Yehovahs stemme og gjøre det som er rett i Hans øyne, lytte til Hans lov og holde alle Hans bud, så skal Jeg ikke legge noen av de sykdommene som Jeg la på Egypterene, for Jeg er Yehovah som helbreder deg.»

I Matteus 6:33, leser vi fra Gresk: «Vær nøye med alltid å søke Yehovahs rike og Hans lov, så skal alle disse ting bli gitt til deg.»

I salme 91:7-8 leser vi fra Hebraisk: «Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd så skal det ikke ramme deg. Du vil se det med dine øyne, men det vil ikke ramme deg, den straffen som kommer over de som forkaster Yehovahs lov.»

I dag er det 04.Januar 2021 og vi er 4 dager inn i det nye året. For 4 dager siden så gikk vi ut av ett år som ble veldig anderledes enn det vi hadde trodd. Vi begynner i stadig større grad å se konsekvensene av det å forkaste Moseloven, for som Bibelen sier i 5.Mosebok, den som forkaster Guds lov blir forbannet av Yehovah.  Vi som er kristne vet at dette vil egentlig bare bli verre, fordi Bibelen sier at i de siste tider, så vil dette bare øke på og vi vil se mer og mer hvordan til og med «kristne» elsker synd fremfor Moseloven og derfor vil det bli en kraftig økning i Guds dom og vrede over jorden. Det er derfor meget mulig at 2021 kan bli verre enn 2020.

Ja jeg vet dette høres veldig pessimistisk ut, men det er desverre dette som er sannheten.

Men midt i denne pessimismen, så er det også gode nyheter fordi vi som er kristne har en del løfter vi kan holde fast på. Løfter fra Yehovah som vil hjelpe oss til å takle det året som ligger foran oss, både nasjonalt, globalt og privat. Disse løftene er:

  1. Følg Yehovahs lov (den vi kaller for Moseloven) med iver og kjærlighet så vil du bli helbredet.
  2. Følg Yehovahs lov (den vi kaller for Moseloven) med iver og kjærlighet så vil alle dine behov bli møtt
  3. Følg Yehovahs lov (den vi kaller for Moseloven) med iver og kjærlighet så vil du ikke ha noen grunn til å være bekymret.

Er det ikke fantastisk å vite at samme hva som skjer i 2021, så er vi kristne trygge, så lenge vi følger Moseloven?

Det at vi er forsont med Yehovah gjennom korset og lever nå med kjærlighet og lydighet til Hans lov gir oss kristne håp og noe å se frem til fordi vi vet at vår Gud er med oss.

Men det er viktig å ha ett realistisk bilde på dette, fordi legg merke til hva Yehovah også sier i Salme 91:7-8, Han sier at vi vil se tusen falle ved vår side, ti tusen ved vår høyre hånd. Dette forteller oss at vi vil se, høre og lese om grunner som har ett stort potensiale til å gjøre oss skikkelig skremt og bekymret. Ifølge Salme 91, så er det vi vil se alle de forbannelsene som utløses over jorden fra 5.Mosebok 28 som er Yehovahs straff mot de som ikke følger Hans lov. Dette vil selvfølgelig være skremmende å se, det vil friste oss til å bli bekymret og redd fordi mange vi er glad i vil bli rammet av dette. Det vil til og med være mange av våre kristne brødre og søstre som har forkastet Moses som vil bli rammet av disse forbannelsene. Og når vi ser kristne som blir rammet, så vil det få oss til å spørre om vi er neste og om vi er i fare. Men istedenfor å gi etter for slike tanker, så er det da vi må holde fast ved de lovene og løftene vi har fått i Moseloven som sier at den som følger Hans lov er trygg.

Det er vår tro vist i lydighet mot Moses som vil stanse all bekymring og all frykt, men ingen vil gjøre det for oss. Vi er den som er ansvarlig for å møte frykt med lydighet og tro til Moses.

Men hvordan kan vi gjøre det, om vi ikke vet hva Moseloven sier? Det er derfor essensielt at vi vet hva Moseloven, Yehovahs lov, forventer av oss.

For noen dager siden, på Fredag, så begynte vi vår serie om Moseloven og vi skal derfor i dag gå videre i de 613 budene for å lære hvordan vi skal leve, vi som har Yehovah som Gud og Yeshua som Frelser. Som du allerede så for noen dager siden, så er ikke Moseloven så vanskelig som pastoren din har sagt. Mesteparten av det vi var innom på Fredag er bud du allerede følger. Og som vi skal se i dag, så er også disse budene bud mange av oss naturlig lever etter. Det er derfor sant det som står i Bibelen at det er en glede å følge Moses, det er liv, helbredelse og trygghet i å følge Moses. Men det er også forbannelser om vi bevisst forkaster ett eller flere av Hans bud, så vær forsiktig og vær nøye med å følge alle budene som gjelder for deg selv om du kanskje her og nå ikke forstår alt eller hvorfor akkurat slike bud er så viktig:

Moses lærte oss i sin lov at det er en stor synd å tro det finnes andre guder enn Yehovah. Det er flere sider ved dette som er viktig å se på, som f.eks når kristne sier at djevelen kan gjøre hva han vil når han vil så gjør de djevelen til en gud som er like mektig som Yehovah. Eller når de sier at demoner og avguder som allah kan gjøre hva de vil, når de vil, så gjør de disse vesenene til guder nesten like mektige som Yehovah. Eller når de erstatter Yehovah med Hans Sønn Yeshua og synger sanger og tilber Jesus istedenfor Yehovah og tilskriver Yeshua ære og tilbedelse som kun tilhører Yehovah så gjør de Jesus til en gud som er like mektig som Yehovah. Alle disse eksemplene er like store synder og like mye brudd på det første budet om at vi skal ikke tro det finnes andre guder enn 1 Gud, vår Gud, Yehovah. Om du begynner å høre nøye etter på mye kristen forkynnelse, så vil du derfor fort oppdage at de fleste kristne bryter dette budet ganske ofte.

Det å følge Moseloven er så viktig at vi skal til og med ha den festet på våre dørkarmer og stolper for å alltid å bli påmint hvor viktig den er. Derfor skal du ta en liten skriftrull med budene, rulle den sammen inn i en liten beholder og spikre/lime den opp på dørkarmen din. Det er dette som kalles for en Mezuzah.

Å be til idoler, ikoner, statuer eller bilder er en stor synd. Vi har kun lov til å be til Yehovah vår Gud. Derfor blir det synd å be til Jesus, noe som ikke overrasker oss med tanke på at Jesus i evangeliene alltid lærte oss å be til Hans Far Yehovah. Betingelsen for at våre bønner skal bli hørt er at vi følger Moseloven, dette finner vi igjen hos Yeshua i Johannes 14 som sier at de som følger Moseloven er de som elsker Han og Hans Far Yehovah. I Matteus ser vi at Yeshua sier de som følger Moseloven er de som får sine bønner besvart fordi det er slike bønner Yehovah vil ha. Det å følge loven er så viktig at vi skal snakke om Moseloven hele tiden, tenker på den hele tiden, når vi går langs vegen, legger oss og står opp fordi den er nøkkelen til livet vi lengter etter. Moseloven skal med andre ord være vårt kjæreste eie, det vi elsker mest av alt.

Kanskje du tenker «dette høres veldig komplisert ut, veldig krevende ut og hvordan kan jeg elske lov, regler, bud og krav?».

Men la meg da stille deg ett spørsmål, har du noen gang vært forelsket? Vi har alle vært forelsket en gang i våre liv, og en av de tingene som kjennetegner en forelskelse er at vi tenker hele tiden på den personen. Vi tenker på han eller henne hele tiden, vi snakker om han eller henne konstant og de er den første vi tenker på når vi står opp og den siste vi tenker på før vi legger oss. Det er slik Yehovah vil ha det, Han er så glad i oss at Han vil at vi skal være like glad i Han tilbake og vise at vi er det ved å gjøre Han og Hans lov det viktigste i våre liv. Om vi kan klare å være forelsket i ett menneske, så kan vi vel klare å være forelsket i vår Gud som har gitt oss sin Sønn Yeshua?

Så sier Moses videre at vi må være takknemlig for det vi har, enten det er lite eller stort, fordi om vi er takknemlig i lite så vil vi være takknemlig i stort. men om vi er utakknemlige i lite så vil vi også være utakknemlig i stort. Så kanskje du trenger helbredelse nå, men du er ikke død. Om du ikke kan være takknemlig for at du ikke er død, hvordan kan du da være takknemlig for at du blir helbredet? Og om du ikke kan være takknemlig for at du blir helbredet, hvorfor skal da Yehovah helbrede deg?

Det er synd å være bitter og ønske å ta hevn på en kristen bror eller søster, vi skal tilgi og overlate til Yehovah å gi oss rettferdighet. Det betyr ikke at vi ikke skal beskytte oss selv og det betyr heller ikke at vi skal alltid stole på de som har gjort oss vondt. Av og til så vil de ikke omvende seg, da må vi beskytte oss selv selv om vi tilgir.

Ser vi noen som lever i synd, så har vi ett ansvar for å si ifra og advare dem. Men vi har også ett ansvar for å vokte oss selv så vi ikke blir selv rettferdige og faller i samme synden.

Er ett menneskeliv i fare, så er vi forpliktet til å hjelpe og gripe inn. Når vi vet, fra Bibelen, at Yehovah ser på det ufødte liv som ett menneskeliv, så er abort mord men den som samtykker til abort eller ikke protesterer på det samtykker til mord.

Vi er forpliktet til å hjelpe våre medmennesker, selv om de ikke liker oss eller deler vår kjærlighet til Yehovah.

Det er synd å spre sladder, rykter og det å være bitter. Det er synd å ville ta hevn, eller gjøre folk forlegne eller forbanne de. Vi har heller ikke lov til bevisst å gjøre det vanskelig for våre medmennesker.

Du skal hjelpe din neste selv den du ikke kjenner eller liker til å ha en bedre dag og ett enklere liv.

Det er fattige blant oss og mennesker med dårlig råd. Vi har en forpliktelse til å hjelpe de men aldri på bekostning av oss selv. Våre behov og vår families behov kommer alltid først, men om det er noe igjen, så er vi forpliktet til å gi til de fattige. Derfor er det syndig å kaste mat som er utgått på dato men som fremdeles trygt kan spises. Så lenge det trygt kan spises, så skal det gis til de fattige. Har du ting eller eiendeler du ikke lengre har behov for, ikke kast det, gi det til de som trenger det. Vis spesielt hensyn til de foreldreløse og enkene og si aldri nei til noen som spør deg om hjelp. Men husk at det er synd å gi vekk det du selv og din familie trenger.

Gjenkjenner du noe av dette fra bergprekenen? Om du ser nærme på Toraen så ser du fort at det Jesus sier i bergprekenen er egentlig en undervisning i Moseloven og hvordan vi skal leve.

Det er strengt forbudt for en kristen å gifte seg med en ufrelst eller en som bekjenner en tro på en avgud.

Du skal elskede den fremmede blant oss og ta vel i mot de, selv om de ikke deler vår tro. Men du skal også stille krav til de om integrering og omvendelse fra syndige skikker og avguds tilbedelse. For om du ikke gjør det, så blir du medskyldig i deres synd og bringer dom over ditt land og din familie.

Det er synd å låne penger med renter til andre troende, men det er ikke synd å låne penger med renter til ikke troende. Gjeld kan ikke innkreves fra andre troende under Sabbats året.

Du skal ære dine foreldre, behandle de med respekt, men huske at de i likhet med deg kan synde. Det er derfor viktig å ære de med å advare de om de lever i synd og ære de med å vokte deg selv så du ikke trekkes med i deres synd. Derfor må du av og til beskytte deg mot de og ære de på avstand om de ikke vil høre på deg og omvende seg.

Vi må få barn, det er påbudt, men kun innenfor ekteskapet og bare vist du er økonomisk i stand til å ta vare på de. Derfor kan ikke kastrerte menn og kvinner gifte seg. Får du barn utenfor ekteskapet så kan ikke de barna gifte seg med kristne, men du er forpliktet til å gifte deg med den du har fått barn med.

Esau sin slekt og Egyptere er ikke lengre utestengt fra Israel, Amonitter og Moabitter er utestengt fra Israel.

Sex er kun tillatt mellom mann og kone innenfor ekteskapet, det er forbudt å holde tilbake sex, mat eller klær fra sin ektefelle.

Gifter du deg, så skal du ha 1 år fri fra alle forpliktelser til å dyrke kjærligheten med din ektefelle.

Har din ektefelle vært utro, så skal du gå til prestene i tempelet og følge den prosedyren beskrevet i Numbers 5.

Lyver du om din forlovede og sier hun eller han var utro før bryllupet, så er du dømt til å gifte deg med vedkommende og leve resten av ditt liv med han eller henne.

Skilsmisse er ikke tillatt etter bryllupet, kun under forlovelsen og da bare ved utroskap. Skiller du deg under forlovelsen, pga utroskap, så kan du aldri gå tilbake til din forlovede senere.

Om din bror eller søster er gift og dør uten barn, så er du forpliktet til å gifte deg med hans enke eller enkemann for å sikre at familie linjen fortsetter. Den eneste som kan løse deg fra dette ansvaret er din avdøde bror/søster sin ektefelle.

Ingen av disse budene her er umulig for oss å leve etter, selv ikke utroskaps budet. Det eneste er at vi har ikke tilgang på tempelet, så vi kan ikke her og nå gå til tempelet og følge de vanlige prosedyrene for hvordan vi skal bevise utroskap. Det betyr ikke at den loven ikke lengre gjelder, det betyr at det er en sovende lov til tempelet er bygget.