Hvordan vil Yehovah at du skal be, lese Hans Bibel, og hva med symboler?

november 20, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I denne ukens Sabbats undervisning fortsetter vi vår gjennomgang av Toraens mange bud. Selv om dette kan virke kjedsommelig for noen, så må vi huske at en dag så vil Yehovah vår Gud dømme oss på grunnlag av Toraen. Det nytter ikke den dagen å si at du aldri gadd å lese den eller ta deg tid til å lære den. Du har ett ansvar for din egen frelse å lære Toraen, hva den sier, hva den forventer av deg så du kan leve rettferdig for Yehovah, kjenne Han og være kjent av Han. Men du har også ett ansvar for Yeshua din Herre, for Han befalte oss å lære Toraen i Matt 23:2-4. Om du derfor ikke gidder å sette deg inn i hva Toraen sier, så vil ikke din tro på Yeshua frelse deg fordi det vil være en død tro. Da vil du en dag høre «gå bort fra meg fordi jeg kjenner deg ikke.» (Matt 7:21-23)

Bønn

Hvordan skal vi tilbe? Noen sier vi tilber med lovsanger, andre med Bibel eller gode gjerninger. Yehovah derimot sier vi tilber Han med bønn. Så hva er bønn? Et annet ord for bønn er samtale, når du ber til Yehovah, så har du en samtale med din Gud. Du forteller Han hva som er på ditt hjerte, stiller Han spørsmål og lytter på hva Han har å si. 

Må du alltid si “I Jesu navn”?

Nei, det å be I Hans navn betyr å være ett med Yeshuas personlighet (1.John 2). Så når du lever livet ditt som Han gjorde, som en etterfølger av Moses, så er du ett med Yeshuas personlighet og ber i Hans navn. Da sier Bibelen i Rom 2, at du er rettferdig og Yehovah hører de rettferdiges bønner. 

Men bønn er også å takke for alt Han har gitt deg, selv om det du har ikke er det du helst ville hatt. Hva mener jeg med det? Når vi er syk og trenger helbredelse, så er både vi og Yehovah enige om utfallet. Han har lovt å helbrede deg så lenge du følger Moses, og du ønsker å bli helbredet. Men Han har ikke sagt hvordan Han vil helbrede deg, eller når tid. Det er Han som bestemmer når og hvordan, og Han kan når tid som helst bestemme seg for å ta livet ditt. Men det at Han ikke gjøre det, pga Hans nåde og godhet mot deg bør fylle deg med takknemlighet selv om du ikke helt frisk.  Så bønn er også å være takknemlig for at du er i live selv om du ikke er frisk.  For når vi tilber Han med bønn, i alle situasjoner, så vil Han svare på den tilbedelsen og helbrede oss. 

Bønn til statuer, bilder eller idoler er strengt forbudt fordi det er avgudsdyrkelse. Derfor er ikoner i seg selv ikke noe galt, men i det øyeblikket ikonene blir noe vi ber til, så blir det synd. 

Når vi ber, så vil Yehovah at vi skal starte med å si Shema: “Hør Israel, Yehovah er vår Gud, Yehovah er en, jeg vil elske Yehovah vår Gud av hele mitt hjerte av all min sjel og all min forstand og min neste som meg selv.”

(Deut 6:7,13, 8:10, Lev 26:1)

Bibel

Yehovah vil vi skal lære Hans Torah så vi kan lære den til andre.  Hva er Yehovahs Torah? Yehovahs Torah er Hans skrevne Moselov. 

Så det Yehovah vil er at vi skal først lære selv hvordan vi skal leve etter Moseloven. Så skal vi lære andre hvordan de skal leve etter Moseloven. Dette var det også Yeshua gjorde, Han kom for å lære oss hvordan vi skal følge Moses så sa Han gå ut og lær andre. Det er dette som er Misjonsbefalingen. 

Derfor vil Yehovah at vi skal skrive Toraen for hånd, fordi som vi alle vet, det vi skriver husker vi bedre enn det vi leser.  

For å kunne lære Hans Torah, så må vi finne en lærer som vi kan stole på kjenner Hans Torah og kan vise oss alt om den. Yehovah sier derfor at vi skal ikke satse på at Den Hellige Ånd er vår lærer. Vi skal finne et menneske å lære av. Derfor vil Yehovah at vi skal ære de eldre og de kloke blant oss. 

(Deut 6:7, 10:20, 31:19, Lev 19:32)

Symboler

Yehovah vil vi skal omskjære guttebarn som et tegn på pakten vi er i med Han. Toraen sier ingenting om omskjærelse av voksne, istedenfor sier Paulus at det som teller mer for en voksen er å være lydig mot Toraen. Følger du Toraen, så er du omskjært på ditt sinn. Det å være omskåret på ditt sinn betyr å ha en forandret innstilling til ting. Istedenfor å tenke på alt annet enn Toraen, så tenker du på Toraen om du er omskjært på ditt sinn. Men dette viser oss også at de fleste kristne ikke har denne omskjærelsens pakt fordi de har forkastet Toraen, og derfor vil Yehovah og Yeshua forkaste dem om de ikke omvender seg. (Matt 7:21-23) 

Dette betyr ikke at man ikke skal omskjære seg som voksen, men det er ikke alltid man kan. Enten fordi man har andre helseplager som gjør det farlig å omskjære seg, eller fordi det blir for dyrt å gjøre. 

Vi skal feste en Mezuzah som er en liten rull med skriftsted inni til dørkarmen på vårt hus, ha tziztit på våre klær og være nøye med å ha ett omskjært sinn så vi alltid har Toraen i tankene våre og gjør den. 

(Genesis 17:12, Number 15:38, Deut 6:8-9)