Guds dom

november 28, 2021
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Tror du Gud dømmer i dag?

Vi hører det ofte sagt at Gud er ikke lengre sint fordi Guds vrede ble utøst på korset, så Jesu kors virker som en lynavleder for Guds vrede. Derfor er det mange som er av den feilaktige forståelsen at Gud dømmer ingen, selv ikke de som lever i dyp synd.

Bibelen derimot sier at Gud dømmer alle på individuelt grunnlag men også nasjonalt og globalt alle som forkaster Hans lov (den loven vi kaller for Moseloven). I 1.Johannes leser vi at selv om vår individuelle skyld er oppgjort, så er vi medskyldige i en nasjons synd bare ved å være borgere av det landet. Om vår individuelle skyld er oppgjort, så slipper vi individuell dom. Men fordi vi er medskyldige i vår nasjons synder, så risikerer vi å bli revet med i konsekvensene av en nasjonal og global dom.

En av konsekvensene av å forkaste Hans lov er pest, pandemi og sykdom. I 5.Mosebok 28 sier Gud rett ut at det folket som ikke vil høre på Hans lov og leve rett, vil bli rammet av pest, pandemi og sykdom. Det er derfor ingen tvil, det vi har sett de 3 siste årene skje over hele verdenen er Guds dom over en ond verden som forkaster Hans lov, Moseloven.

Om det er en ting sikkert, så er det at Guds dommer kommer i bølger hvor den ene bølgen alltid er sterkere enn den andre. Vi vet fra 5.Mosebok 28 at Gud bruker krig, nød og ufred også som ett middel til dom. Gud har alltid gjort det slik fordi hver dom er ment å være ett kall til omvendelse. Så fordi de som ikke hører det kallet og lar seg omvende, så blir neste bølge litt mer alvorlig. Det er derfor en ting vi kan si sikkert, denne dommen som vi fremdeles gjennomgår vil bli avløst av noe langt verre. Ingen av oss vet hva det er, ingen av oss vet når tid neste bølge kommer. Men det vi vet er at neste bølge kommer, men om du hører på Guds kall til omvendelse nå, så vet du at du vil være trygg når neste dom rammer denne verdenen.

Det er nemlig det vi også kan vite helt sikkert, når noen hører Guds kall til omvendelse og omvender seg, så vil Yehovah enten beskytte de mot konsekvensene av neste bølge eller ta de hjem i neste bølge. Ja Bibelen gir ikke oss som har omvendt oss noen garanti for at vi ikke vil bli revet med i konsekvensene av Guds dom. Men den gir oss en garanti for at om vi har omvendt oss og vi blir revet med, så vil vi bli hentet hjem i neste bølge av Guds dom. Men om du ikke har omvendt deg, og du mister ditt liv i neste bølge, så vil du bli kastet i helvete.

Det har derfor sin fordel å høre på hva Gud prøver å fortelle oss, og omvende oss tilbake til Han og Hans lov (den loven vi kaller for Moseloven).

For Bibelen er klar på en ting, om vi omvender oss fra synd og lovløshet til lov, så tilgir Han oss alle våre synder. Omvendelse gir tilgivelse, men ikke forsoning. For å få evig liv når vi dør (unnslippe helvete) så må vi også forsones med Gud. Om vi også lar oss forsone med Han gjennom korset, så er vi sikret evig liv når vi dør.

Er det en ting vi har lært de siste 3 årene, så er det at vi vet ikke hva som skjer 3 år fra nå.

Så omvend deg i dag fra lovløshet til lov og la deg forsone med Yehovah gjennom korset før neste dom faller.