Har du en torn i kjødet?

mars 20, 2022
Series: andakt

Det å være en etterfølger av Jesus vil ikke gi deg ett problemfritt liv, tvert i mot, det vil ofte bli ett mer utfordrende liv og til tider ganske vanskelig fordi du er fremdeles ett menneske. Det at du er fremdeles ett menneske vil garantere at du som alle andre mennesker på jorden vil ha gode og dårlige dager. Du vil bli syk, du vil ha problemer med økonomi, du vil ha problemer i relasjonene dine og av og til så vil du møte på mennesker som bare ikke liker deg. Men det som er forskjellen mellom deg og alle andre mennesker på denne jorden er at du som er en etterfølger av Jesus trenger ikke gå gjennom alt dette alene. Fordi det at du er en etterfølger av Jesus gir deg garantier om Yehovah din Gud sin hjelp midt i det vanskelige (Matt 6:25-34)

Ett slikt eksempel på å måtte takle mennesker som ikke liker deg leser vi om i 2.Korinterbrev 12.

Paulus begynner 2.Kor 12 med å fortelle at han har blitt rykket inn i den tredje himmel, fått høre usigelige ord som ikke er tillatt for ett menneske å tale. Men for at han ikke skulle opphøye seg pga disse store åpenbaringene ble han gitt en torn i kjødet, en satans engel som skulle slå han. Tre ganger ber Paulus til Herren om å ta denne tornen vekk, tre ganger sier Herren nei og grunnen til at Han sier nei, er fordi Paulus blir sterk når han er svak. Denne tornen var derfor til Paulus sin fordel fordi den tvang han til å stole mer på Yehovah enn på seg selv og sine åpenbaringer.

Dette er vel noe vi alle kan kjenne oss igjen i? Vi har store åpenbaringer, blir døpt i Den Hellige Ånd og ild, ser noen blir helbredet når vi ber for dem også faller vi for fristelsen til å tenke «alt er ok mellom meg og Gud fordi jeg taler i tunger, fordi jeg har visjoner og syner, fordi folk blir helbredet» . Paulus lærer oss her at fordi han kjente på den fristelsen, så ble han gitt en torn i kjødet til å minne han på ikke å hente sin styrke fra alt det han hadde opplevd men heller fra det faktum at hans navn var skrevet i livets bok.

Hva var Paulus sin torn i kjødet?

I 4.Mosebok 33:55 leser vi at uttrykket «torn i kjødet» brukes om mennesker eller grupper av mennesker som skaper problemer for en. Sagt på en litt mer moderne måte, en torn i kjødet er mennesker som bare ikke liker deg og som gir uttrykk for det.

Jeg tror nok vi alle vet hvordan denne type mennesker kan være? For vi har alle hatt, har eller kommer til å ha slike mennesker i vår nærhet. Og for noen, så er kanskje vi en torn i kjødet? Det å ha en torn i kjødet kan være veldig vanskelig å takle og veldig lite hyggelig.

Paulus sier altså i 2.Kor 12 at han ble gitt ett menneske, en satans engel, som skulle gjøre livet vanskelig for han så han ikke skulle opphøye seg og bli stolt. Hvem dette mennesket var vet ikke, men kanskje det var Alexander som Paulus nevner i brevene til Timoteus.

Har du noen gang tenkt over hva Paulus sier her?

La oss prøve å tenke igjennom dette sammen:

  1. Paulus hadde fått oppleve store fantastiske åpenbaringer, han hadde vært i den tredje himmel og hørt ord ett menneske ikke har lov til å si.
  2. For å hindre at han skulle bli stolt og arrogant over alt det han hadde opplevd, så fikk han en torn i kjødet en satans engel.

Hvor kom den engelen fra?

Paulus sier i brevene sine at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Dette ser vi her i 2.Kor 12 når Paulus sier han fikk en satans engel som virket gjennom ett menneske. Så iflg.Paulus, så var dette en demon som virket gjennom ett menneske.

Men hva hadde skjedd om denne satans engelen ikke hadde blitt sendt til Paulus?

Ifølge Paulus, så hadde han da endt opp med å opphøye seg selv, blitt stolt og arrogant.

Hva hadde vært konsekvensene av det?

Bibelen er klar på at da ville Paulus syndet, oppdraget hans som apostel til hedningene ville feilet og han ville til og med mistet sin egen frelse om han hadde dødd i den tilstanden.

Om Paulus feilet i sitt kall som apostel til hedningene og gikk fortapt, hvem ville tjent på det? Jo djevelen ville jo det, for Bibelen sier at han er vår motstander og han vil ikke at noen skal bli frelst.

Så hva er da logikken i at Paulus sier en satans engel, m.a.o en demon, ble gitt han for å forhindre han fra å synde? For det er ikke noe logikk i å si at djevelen sendte en demon til Paulus for å hindre han fra å synde. Da ville djevelen motarbeide seg selv, og som Jesus selv sier, om djevelen motarbeider seg selv så vil hans hus snart falle.

Svaret på dette finner vi i Jesajah 45:7, her står det: Jeg er Yehovah din Gud, jeg skaper lys og mørke, jeg sender gode og dårlige ting, jeg er Yehovah som gjør dette. Og vi finner svaret i Rom 8:28, for alt virker til det gode for den som er elsker Yehovah og gjør som Han sier. Og vi finner svaret i Jobs bok, djevelen kan kun gjøre det Yehovah gir han tillatelse til.

Det Paulus forteller oss her i 2.Kor 12 er at Yehovah brukte en demon til å hindre Paulus fra å synde.

For noen av dere som leser dette, så vil dette høres helt absurd ut på lik linje med om en far skulle finne glede i at nabolagets bølle banker opp barna hans.  For hvordan kan Bibelens Gud sende en demon for å plage Paulus? Men prøv å tenke igjennom hva som egentlig skjer her, hva ville skjedd om Paulus ble stolt, arrogant og opphøyet seg selv? Paulus ville gått fortapt, oppdraget hans som hedningenes apostel ville feilet. Så dette er ikke på lik linje med en far som finner glede i at nabolagets bølle banker opp barna hans. Dette er mer på linje med tv programmet scared straight (på Norsk vettskremte pøbelunger) hvor en far bruker noe som i utgangspunktet er ondt for å forhindre at noe verre skjer. Dette er også en bekreftelse av Rom 8:28, alt virker til det gode for den som elsker Yehovah og gjør som Yehovah sier, Jobs bok og Jesajah 45:7.

Vi ser dette videre i kapittel 12, når Paulus ber om at denne tornen må tas vekk så får han ett nei til svar 3 ganger. Men han får også til svar; min kraft fullendes i din svakhet Paulus. Hva betyr dette?

Det Yehovah sier til Paulus her er at Han tillater dette å skje så Paulus sin kilde til styrke ikke skal være alle de opplevelsene og åpenbaringene, men at Paulus sin kilde skal være det faktum at han er retttferdig fordi han holder loven og forsonet med Yehovah pga Jesu Blod. Dette er det samme som Jesus sier i Lukas evangeliet, gled dere ikke over at demonene er dere underlagt, gled dere over at deres navn er skrevet i livets bok fordi dere følger meg og min lære. Dette er også det samme som vi ser i Matt 7:21-23, her er det en stor gruppe mennesker som bekjenner Jesus som Herre, gjør store tegn og under i Hans navn men bryr seg ingenting om Hans lære. Når de dør, så sier Jesus til dem «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov.»

Om Yehovah ikke hadde sendt en demon til Paulus for å forhindre han fra å bli stolt, så hadde Paulus vært i den gruppen mennesker i Matt 7:21-23.

Det å være en kristen fritar deg ikke fra å være ett menneske. Fordi du er ett menneske, så vil du fortsatt oppleve alt det negative som følger med å være ett menneske. Du vil bli syk, du vil ha økonomiske utfordringer, du vil ha mennesker i ditt liv som av og til bare ikke liker deg. Men midt oppi alt dette, så vil du ha ett håp fordi du vet at Han som har frelst deg og Hans Sønn som du følger er med deg gjennom disse prøvelsene. (Matt 6:25-34)

Når du møter slike prøvelser, så lærer Paulus oss her i 2.Kor 12 at det er helt ok å be om å bli frelst fra de. For Paulus ba ikke bare 1 men 3 ganger om at denne situasjonen måtte løses. Men som Paulus fikk erfare, av og til så sier Yehovah nei til det du ber om til og med nei til å frelse deg ut fra den situasjonen du står i. Han sier nei ikke fordi Han er slem, men fordi Han er god og fordi Han elsker deg og ser at konsekvensen av å frelse deg ut fra den prøvelsen du står i vil føre til mye verre konsekvenser senere i livet ditt.

Vær derfor takknemlig for den prøvelsen du står i som Yehovah sier nei til å frelse deg ut av, fordi det at Han sier nei beviser at ikke noe verre vil skje senere med deg. (1.Tess 5:16-18)

Vær takknemlig og mist ikke håpet om Han leder deg gjennom prøvelsen istedenfor å frelse deg fra den, for Han har sagt i Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14, Salme 23 at om Han leder deg gjennom ilden så er din lydighet til Hans Tora (den skriftlige Moseloven) din garanti for at Han ikke slipper deg og ikke forlater deg midt i prøvelsen. Din lydighet til Hans Tora er også din garanti for at Han vil lede deg gjennom og ut på den andre siden av ilden du går gjennom uten at klærne dine vil lukte av røyk.

Har du en torn i kjødet som ikke vil gå bort?

Vær takknemlig for den fordi den beskytter deg fra å gå fortapt.