Å elske

oktober 21, 2022
Å elske

Hva betyr det egentlig å elske Gud?

’āhab

I 5.Mosebok 6:5 brukes det lille, men så viktige, Hebraiske ordet ’āhab for det å elske. Dette ordet har en betydning av å vise at du elsker noen gjennom handling som viser noen at du elsker dem. Derfor kan vi like gjerne oversette det å elske som å gi kjærlighet til noen. Det er derfor rett å sammenligne ’āhab med den type kjærlighet du viser til din ektefelle helt uavhengig av hva du føler eller ikke føler.

Som vi alle vet; når vi sier vi elsker noen så har vi ett ansvar for å vise vår kjærlighet slik at de vi elsker forstår at vi elsker dem. Eksempelvis; om din ektefelle var fullstendig klar over at du ble fysisk kvalm av å spise iskrem så ville ikke du følt deg elsket om han bød deg på iskrem og sa at han elsker deg. Eller ett annet eksempel; om det er viktig for deg å ha fred og ro når du skal sove så føler du deg ikke elsket om din ektefelle sitter i stua og øver på trommesettet sitt mens du prøver å sove – selv om han påstår at han elsker deg. Det å virkelig elske noen betyr jo at vi velger av egen fri vilje å vise at vi elsker dem, på en måte som får dem til å føle seg elsket, selv om vi ikke alltid forstår hvorfor. Jeg kan som eksempel fra mitt eget liv; jeg velger av egen fri vilje å gjøre veldig mye for min kone som for meg er meningsløst i seg selv. Men jeg velger å gjøre det fordi jeg vet det får henne til å føle seg elsket, og da blir det veldig meningsfylt for meg å gjøre disse tingene fordi jeg ønsker at hun skal vite at jeg elsker henne.

Så om āhab er samme type kjærlighet som vi viser våre ektefeller, så forstår vi at det er Gud og ikke vi som bestemmer hva det vil si å elske Gud.

Vet Gud at du elsker Han? Eller er du mer lik den ektefellen som insisterer på å øve på trommesettet mens din fru prøver å sove inne på soverommet?

lēbāb

I 5.Mosebok 6:5 står det vi skal elske Gud med hele vårt hjerte. På Hebraisk så står det vi skal elske Gud med hele vårt lēbāb. Dette lille Hebraiske ordet betyr våre tanker, våre følelser, vår samvittighet, vår forståelse av ting. Derfor forstår vi at det å elske Gud betyr at vi tenker som Gud, vi føler som Gud, vi deler Guds samvittighet, og vi forstår ting slik Gud forstår ting. Jesus sier i Johannes 14 og 15 at han har vist oss med sitt liv hvordan vi skal tenke som Gud, føle som Gud, dele Guds samvittighet og forstå ting slik Gud forstår ting. Så det å elske Gud med hele vårt lēbāb betyr m.a.o at vi må imitere Jesu liv i ett og alt hva vi gjør. (1.John 2, 1.Kor 11)

nepeš

Videre står det i 5.Mosebok 6:5, vi må elske Gud med hele vår sjel. På Hebraisk står det med hele vår nepeš. Nepeš er vår vilje. Så om vi elsker Gud med hele vår nepeš så tar vi ett valg om at vi vil elske Gud, slik Gud vil bli elsket. Ingen kan ta dette valget for oss, heller ikke Den Hellige Ånd kan ta dette valget for oss. Bibelen er klar på at du har ansvaret for å ta dette valget selv.

mᵉ’ōd

Det står også vi må elske Gud med hele vår styrke. På Hebraisk står det med hele vår mᵉ’ōd. Mᵉ’ōd betyr at vi må velge å elske Gud så sterkt at det å elske Gud blir viktigere enn alt annet. Men det betyr også at vi må elske Gud mer enn vi elsker oss selv. Her er det bra å bruke eksempelet fra ekteskapet igjen. For denne type kjærlighet er den type kjærlighet hvor den andre blir så viktig for deg at du setter dine egne behov til side for å møte den andres behov. Dette ser vi godt forklart hos Jesus når han sier vi skal elske vår Gud slik som Jesus elsket oss og la sitt liv ned for oss. Slik skal vi elske våre ektefeller og slik skal vi elske vår Gud at vi om nødvendig er villig til å ofre våre egne liv.

Å elske Gud

Vi forstår derfor at det å elske Gud er noe vi aktivt gjør når vi av egen fri vilje bestemmer oss for å elske Han. Men vi skjønner også at om vi elsker Gud, så har vi ansvaret for å lære oss hvordan Han føler seg elsket. Da har vi ansvaret for å studere hva som får Gud til å føle seg verdsatt av oss og elsket av oss, gjør vi ikke det, så elsker vi ikke Gud samme hvor mye vi sier vi elsker Han.

I 5.Mosebok 6, Matt 22, Mark 12, Lukas 10, Johannes 14, 15 så står det svart på hvitt: Den som elsker Gud viser at du elsker Gud ved å holde Moseloven.

Da skjønner vi at Bibelen sier det å elske Gud er når vi aktivt av egen fri vilje bestemmer oss for å holde Moseloven. Det er hva vi gjør når vi aktivt av egen fri vilje bestemmer oss for å studere Moseloven så vi vet hvordan vi skal elske Gud. Det er hva vi gjør når det å leve etter Moseloven blir så viktig for oss, at våre egne behov, ønsker og tanker ikke lengre har noen betydning.

Sagt på en litt enklere måte; det å elske Gud blir da det samme som å elske Moseloven.

Men det siste spørsmålet blir kanskje det viktigste, for nå som vi vet hva det vil si å elske Gud, så må vi spørre; hvem er Gud?

Jesus sa aldri elsk meg, han sa elsk min Gud.

Legg merke til en viktig ting; Jesus sier aldri «elsk meg». Jesus sier alltid «elsk Yehovah vår Gud».

I veldig mange år så trodde jeg at 5.Mosebok 6, Matteus 22:37-40, Mark 12:30-31, Lukas 10:27 alle handlet om å elske Jesus fordi Jesus er Gud. Jeg tenkte derfor omtrent slik; Gud vet jeg elsker Han fordi jeg forteller Han at jeg elsker Han når jeg synger lovsanger til Jesus og forteller Jesus at jeg elsker Jesus. Gud vet jeg elsker Han fordi jeg vitner om Jesus, gir min tiende til Jesus, leser i Bibelen om Jesus og er Jesus fokusert. Men i bakhodet så visste jeg hele tiden at Bibelen sier aldri «elsk Jesus» den sier alltid «elsk Jesus sin Far slik Jesus sin Far vil bli elsket.»

Hvorfor tenkte jeg slik? Fordi jeg gikk til min pastor eller til andre forkynnere og spurte dem «hvordan skal jeg elske Gud» fremfor å gå til Bibelen. Det jeg gjorde den gangen er like ille som om jeg i dag hadde gått til naboen min og spurt han «hvordan skal jeg elske min kone» fremfor å spørre min kone hva som skal til for at hun føler seg elsket av meg.

Om jeg hadde gått til naboen og spurt han «hvordan skal jeg elske min kone» og prøvd å bygge ekteskapet mitt på hans meninger og forklaringer, fremfor å spørre min fru, så hadde ikke jeg vært gift i dag. Jeg hadde heller ikke klandret henne for ikke å ville være gift med meg i dag om jeg hadde vært så respektløs ovenfor henne.

Men kan du da egentlig klandre Yehovah for ikke å ville være gift med noen som går til mennesker og spør «hvordan skal jeg elske Gud» fremfor å gå til Bibelen? (Matt 7:21-23)

Når vi har en Bibel som sier at Jesus lærte oss å elske Yehovah ved å holde Moseloven, men vi går til pastorer og forkynnere som sier de vet bedre enn Jesus hvordan vi skal elske Gud, så er det veldig forståelig at Jesus sier «gå bort fra Meg, for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten lov» (Matt 7:21-23)

Vis derfor Gud og Jesus såpass respekt at du velger å elske Yehovah din Gud slik Jesus har lært oss; gjennom å holde Moseloven.