Å tilbe Jesus som Frelser kan koste deg frelsen

juni 21, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Jesajah 43:10-11; Dere er mine vitner sier Yehovah, og Mine tjenere som Jeg har utvalgt, så dere kan forstå og tro Meg at jeg er Han. Før Meg var det ingen gud og etter Meg vil ingen gud komme. Jeg, ja Jeg er Yehovah og det er ingen frelser utenom Meg, for Jeg er den eneste Frelseren. Jeg alene frelser, Jeg og ikke noe fremmed gud blant dere.

I Johannes 3:16 leser vi, for så høyt har Yehovah elsket denne verdenen at Han gav sin Sønn Jesus for at hver den som tror på Han skal bli frelst og arve evig liv.

Var du klar over at du kan risikere å miste din frelse og gjøre deg skyldig i avgudsdyrkelse om du tilber Jesus som din Frelser?

I Jesajah 43:10-11 sier vår Gud Yehovah til oss at Han er den eneste Gud og etter Han vil ingen guder komme. Men Han sier også at Han er den eneste Frelseren og Han alene kan frelse, ikke noen andre. Jesajah 43:10-11 er i gamle Testamentet, men om vi går til Ny Testamentet og Johannes 3:16, så leser vi akkurat det samme. Her står det at Yehovah elsker oss så høyt at Han gav oss Jesus for at hver den som tror på Jesus skal bli frelst og arve evig liv.

Om vi derfor lar Bibelen tale for seg selv, så er det ingen tvil, det er kun 1 Frelser og kun 1 Gud og Hans navn er Yehovah og ikke Jesus.

Når da kristne velger å ignorere hva Bibelen sier, og tilbe Jesus som sin Frelser og sin Herre, så opphøyer vi Jesus over Yehovah og gjør Jesus til vår avgud og til vår Frelser. Den ekte Jesus, Han vi leser om i Bibelen, sa aldri noen gang om seg selv Han var en Frelser eller at Han var Gud. Han sa Han var menneskesønnen fra Daniels bok, og Johannes 1 identfiserer Han som Guds ord, men det å være menneskesønnen og Guds ord er ikke det samme som å være Yehovah. Derfor leser vi også i evangeliene at Jesus sier Hans Far er større enn Han og når Han går til sin Far så går Han til Hans Gud og til vår Gud Yehovah.

Det er derfor farlig når vi kristne tilber Jesus som Frelser, fordi den Jesus vi leser om i Bibelen vil aldri la seg tilbe slik.

Men var det en ting Jesus sa så var det at Han er vår Herre så lenge vi gjør som Han sier. Han lærte oss å tilbe Yehovah, tjene Yehovah i kjærlighet og lydighet til Moseloven og stole på Yehovah for alt hva vi trenger (Matt 6:25-34) Om Jesus er din Herre, så må du gjøre som Han sa ikke som pastoren din sier (Luk 6:46). Da må du velger å tilbe Yehovah din Frelser og stole på Han, fordi det er Han og ingen andre enn Han som kan møte dine behov og frelse deg.

Hvordan skal du tilbe og tjene din Frelser Yehovah?

Du skal gjøre det i kjærlighet til Hans lov, Moseloven (Johannes 14, 1.John 2). Det er slik vi tjener Yehovah vår Frelser ved å holde Hans lov, Moseloven og det er derfor det å bli frelst vil alltid bety at du omvender deg fra lovløshet tilbake til Moseloven.

For tenk etter på følgende: Hvorfor døde Jesus på ett kors?

Jo for å sone for vår synd, men hva er synd iflg.Bibelen? 1.Johannes 2 sier synd er å bryte Moseloven. Moseloven har 613 bud, noen av de kjenner vi som de 10 bud. Så vi vet alle at det er synd å myrde, stjele, lyve, bryte ekteskapet. Men Bibelen og de 10 bud sier også at det er synd å dyrke avguder.

Om du tror Jesus døde for deg, så vet du at Han led en grusom død for alle de gangene du har fortalt en løgn, alle de gangene du har hatet noen, tatt noe som ikke tilhørte deg. Om du tror Jesus døde for deg, så ville du aldri noen gang følt deg fristet til å fortsette å lyve, fortsette å hate eller stjele. Men hvorfor vil du fortsette å dyrke avguder? For om det er en stor synd som Yehovah virkelig avskyr, så er det når Hans folk dyrker fremmede guder og sier det er andre frelsere enn Han. Jesus døde for den synden også, Han led en grusom død for alle de gangene du og jeg har dyrket avguder. Men om vi ikke vil omvende oss fra vår synd og komme tilbake til Yehovah som er vår eneste Frelser, så kan ikke korset frelse oss fordi vår tro er død.

Om du virkelig er frelst, så gjør du som din Herre Jesus Kristus sa og omvender deg tilbake til Yehovah din Gud og tjener Han i kjærlighet til Hans lov Moseloven.

Ikke vent, men omvend deg i dag til Yehovah fordi ingen av oss vet hvor lang tid vi har igjen å leve.