Ærer du Jesus?

juli 19, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Det å være ett vitne for Jesus er ikke alltid helt enkelt, spesielt ikke når de vi møter spør spørsmål som vi ikke vet helt hvordan vi skal svare på. Så langt i min tid som evangelist så er ett av de vanskeligste spørsmålene jeg har fått: «Hvorfor tilber dere kristne Jesus når Jesus aldri sa tilbe meg?» Som sikkert mange andre så lærte jeg ganske tidlig å svare på dette spørsmålet med»Det er helt rett at Han sa aldri vi kunne tilbe Han før korset, men etter oppstandelsen, så ser vi at Hans disipler tilber Han. Derfor vet vi det er ok å tilbe Han nå selv om det ikke var ok før korset.» Men har du noen gang lurt på hva Bibelen egentlig sier om tilbedelse? 

Tilbedelse

Når Moses møter sin svigerfar, Jakob møter igjen Esau og i lignelsen i Matteus 9, finner vi ett ord som av og til oversettes som tilbedelse når det brukes i forbindelse med Gud og Jesus men oversettes som «han falt ned for han» når det brukes i forbindelse med mennesker. Om du ser på ordet på Gresk eller Hebraisk, så er det hele tiden samme ordet men det får forskjellig betydning alt etter hvilken sammenheng det står i.

Det at Biblene våre oversetter dette ene ordet på forskjellig måte, avhengig av hvilken sammenheng det står i, gjør at vi aldri faller for fristelsen til å tro at Moses tilba sin svigerfar, Jakob tilba Esau eller at Jesus sier i Matt 9 at det er ok å tilbe mennesker.  Hvorfor har oversetterne valgt å oversette dette slik? Fordi vi vet at Bibelen forbyr tilbedelse av vanlige dødelige mennesker, derfor tar oversetterne dette valget på bakgrunn av hva de vet om Bibelens regler for tilbedelse.

2.Mosebok 20 og hva Jesus sa

I andre Mosebok, kapittel 20, leser vi at det er forbudt for oss å tilbe andre guder enn Bibelens Gud Yehovah. Jesus bekrefter dette for oss i Lukas 4.8 og Matteus 4 når Han sier vi skal bare tilbe Yehovah vår Gud.  I Johannes 14:28 og 20:17 sier Jesus at Hans Far er større enn Han og er Hans Gud.

Her, i 2.Mosebok 20, Luk 4:8, 1.John 14:28, 20:18 leser vi det så klart som det kan bli: Du skal kun tilbe Yehovah og ingen andre.

Det er derfor ikke mulig å misforstå, Bibelen sier vi har kun lov å tilbe Yehovah.

Matteus 28:17 og åpenbaringen

Matteus 28:17 foregår etter oppstandelsen og blir vanligvis oversatt som «de falt ned og tilba Han». Derfor vil mange kristne si de har lov til å tilbe Jesus nå etter oppstandelsen, fordi disiplene tilba. Og når vi også leser i Åpenbaringsboken om de eldste som faller ned og tilber lammet, eller Hebreerbrevet som sier englene tilber sønnen, så er det lett å trekke den konklusjonen at vi har lov til å tilbe Jesus nå. Men hvordan kan vi vite at dette er rett oversatt? For som vi nettopp har sett, dette lille ordet som oversetterne av og til sier betyr tilbedelse, og av og til sier betyr «han falt ned for han» får sin betydning av sammenhengen det står i. Det at det derfor er oversatt som «de falt ned og tilba han» er ett valg tatt av oversettere.

Hvordan vet vi at de har oversatt det rett?

Oversettelse

Vi vet at oversettere velger å oversette det samme ordet som «han falt ned for han» når det gjelder mennesker og som «tilba han» når det gjelder Gud og eller Jesus. Dette er ett valg de tar fordi de vet at det er synd å tilbe mennesker, og fordi de tror Jesus er  Gud og derfor tror de det er rett å oversette det slik.

Sa Jesus noen gang om seg selv: Jeg er Gud tilbe meg?

Nei Han lærte oss å tilbe Yehovah Hans Far som var Hans Gud og større enn Han. Han lærte oss aldri å tilbe noen andre enn Yehovah og Han alene.

Om vi bare skal forholde oss til hva Bibelen sier og kun den, så er det mer riktig å oversette Matt 28:17 som «de falt ned for Han» og ikke som «de falt ned for Han og tilba Han.» Da er det også mer rett å oversette Åpenbaringsboken som «de falt ned for Han» ikke som «de falt ned for Han og tilba Han.»

Men hva er forskjellen?

Forskjellen er at om Jesus og Bibelen sier vi skal bare tilbe Yehovah, så synder vi om vi tilber Jesus. Det er heller ikke en liten synd det er snakk om her, for vi begår synden av avgudsdyrkelse ved å tilbe noen andre enn Yehovah Bibelens Gud.

Men hva med Jesus? Det føles feil ikke å tilbe Han for alt Han gjorde for meg. 

Om vi holder oss til hva Jesu selv sa så er vi nødt til å oversette Matteus 28:17 som «de falt ned for han» og ikke som «de falt ned for han og tilba han».

Når noen i Bibelsk tid «falt ned for noen» slik som Moses falt ned for sin svigerfar og Jakob for Esau, så gikk de ned på kne og la pannen ned mot marken som ett tegn på total underkastelse og respekt. Så når disiplene faller ned for Jesus i Matteus 28:17 så viser de Han den ypperste respekt og at de underkaster seg Hans vilje. Akkurat samme som de eldste gjør i Åpenbaringen når de faller ned for lammet og viser Han den ypperste respekt for hva Han har gjort.

Respekterer du Jesus?

Om du respekterer Jesus, så vil det være det eneste naturlige for deg å falle ned for han og vise han den respekten han fortjener. Men du viser han ikke respekt ved å si at du vet bedre enn han. Du viser han den respekt han fortjener når du hører og gjør hva Han sa selv om du ikke forstår det eller liker det.

Vi vet at Jesus sa: Vi har kun lov til å tilbe Yehovah og han alene.

Om du virkelig respekter Jesus så sier du deg ikke uenig med Han i dette.

Men er ikke Jesus Gud?

Jo Johannes 1 sier Han er Guds ord, men Han sier selv Hans Far er Hans Gud og større enn Han. Så Jesus er en del av Gud, men Han er ikke Yehovah. Så hvordan kan Jesus være Guds ord, men ikke Gud?

Det blir litt på det samme som når du snakker så er de ordene du sier dine ord, de er en del av deg men de er ikke hele deg. Dine ord er en del av deg i den forstand at de gir uttrykk for din vilje og for din personlighet, men det er så mye mer til deg enn bare de ordene du snakker eller skriver.

De vanskelige spørsmålene når du vitner

Så langt i min tid som evangelist så er ett av de vanskeligste spørsmålene jeg har fått: «Hvorfor tilber dere kristne Jesus når Jesus aldri sa tilbe meg?»

Nå vet både du og jeg at neste gang vi får dette spørsmålet, så kan vi si de har helt rett; Jesus sa aldri tilbe meg. Men Bibelen lærer oss at vi skal vise Jesus respekt og ære ved å underkaste oss Hans vilje for våre liv så vi hører hva Han sa og gjør som Han sa. Jesus lærte oss å følge Moseloven, ikke for å bli frelst men fordi vi er frelst. (Matt 23:2-4, 7:21-23)