Er Antikrist en bekjennende kristen?

desember 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Tror du vi lever i de siste tider? Om jeg hadde spurt deg dette spørsmålet for 1 år siden i Desember 2019 så ville du kanskje sagt «muligens, men ikke sansynelig.» Den gangen, i hvertfall her i Norden, så var verden noelunde normal. Selvsagt vi hadde terror trussel hengende over oss, tanken om mulig invasjon fra øst slik vi alltid har tenkt på helt siden 60 tallet, og en og annen merkelig politiker som gjør merkelige ting i våre lands parlamenter. Men ikke noe unormalt som kunne få oss til å tro at det var de siste tider. Alt dette forandret seg på tidlig våren i år når Covid-19 kom til Norden og snudde hele samfunnet vårt opp ned. Siden Februar,så har det skjedd ting vi for 1 år siden ville sagt hadde vært utenkelige. Det er kanskje litt mer sansynelig at vi lever i de siste tider nå?

Når vi kommer inn på temaet om de siste tider, så tenker vi med en gang på filmer og bokserier som «left behind» og andre som ser ut til å ha gitt oss ett innblikk i hva som vil skje. Så vi kristne vi tar Jesu ord på alvor, og Paulus formaninger mens vi venter på at Herren kan komme fordi Han kan plutselig komme sier Bibelen som en tyv i natten for å hente oss hjem. Men om vi skal ta disse tingene på alvor, og tro på at Han snart henter oss, så må vi også ta på alvor hva Paulus sier må skje først. For Paulus sier i 2.Tessaloniker brev at visse ting må først skje før Jesus kommer igjen. Så la oss lese 2.Tessaloniker brev 2:3-12 sammen på Norsk.

I 2.Tessaloniker brev 2, vers 3-12 leser vi, «3La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. 4Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. 5Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? 6Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. 7For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. 9Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. 10Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. 11Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i lovløshet. «

La meg først begynne med å spørre deg ett viktig spørsmål. I vers 12, så snakker Paulus om kristne som har sitt behag i lovløshet og som ikke elsker Guds lov. Disse menneskene er dømt allerede av Gud og Han gir de over til løgnen slik som det står i Romerbrevet, ved å sende den kraftig villfarelse. Kan du være en av de?

Ditt første svar er helt sikkert ett absolutt nei, fordi du er kristen, født på ny frelst av Lammets blod, taler i tunger, døpt i Ånden og har Jesus som Herre og Frelser. Men hvor står det i Bibelen at fordi du er kristen, født på ny frelst av Lammets blod, taler i tunger, døpt i Ånden og bekjenner Jesus som Herre og Frelser at du dermed kan vite sikkert at du er frelst? For det står jo også f.eks i Matt 7:21-23 at Jesus forkaster de som lever lovløst, selv om de bekjenner Jesus som Herre og Frelser og selv om de gjør mirakler under og tegn.

Ha dette i bakhodet mens vi fortsetter å lese gjennom Paulus sin tekst.

Paulus begynner med å si at noe av det første som må skje er ett stort frafall hvor kristne ikke vil lengre ønske å gjøre hva som er rett i Guds øyne. Istedenfor vil de gjøre hva som de synes er rett og prøve å få Gud til å være enige med dem. Dette er det samme som Jesus snakker om i Matteus 24:12 hvor Han sier at de som tror på Han vil elske lovløshet istedenfor lov. Og dette er det samme som skjer i Israel i Dommerens bok, hvor det står gjentatte ganger at hvert menneske gjorde det de syntes var rett i deres øyne og derfor sendte Gud dom over Israel.

Så fortsetter Paulus med å forklare litt hvem Antikrist er. Legg merke til hva Paulus ikke gjør her, han sier ikke at Antikrist vil sette seg opp mot Jesus, han sier Antikrist vil sette seg opp mot Yehovah og erklære seg selv for å være en Gud som har erstattet Yehovah. Han vil forkaste Moseloven og derfor forkaste Yehovah. Så vil den lovløse sette seg i Guds tempel i det aller helligste og forlange å bli tilbedt som Gud. Så det å være en Antkrist er ikke bare å fornekte at Jesus kom i kjød, det er også å forkaste Yehovah og Yehovahs lov. Når Paulus sier Antikrist vil sette seg i tempelet, så siterer han Ezekiel 28:2 og det viser oss at det vil være ett virkelig menneske som en dag vil stå frem som Antikrist.

Når tid vil dette skje sier Paulus?

Vi vet, fra det første Paulus sier, at det har begynt å skje i vår levetid. Vi er allerede i frafallet fordi kristne har forkastet Moseloven og gjør ikke lengre hva som er retti i Guds øyne. De har forkastet Yehovah, og skapt seg en egen gud i sitt eget bilde som de kaller for jesus som er kun nåde, kjærlighet og er enig med dem i alt. Den jesus de tilber er ikke Bibelens Jesus som kom for å lære oss å tilbe sin Far Yehovah. Men selv om det er begynt, så er ikke tempelet bygget enda. Derfor vet vi at vi er bare i begynnelsen av de siste tider. Og vi vet at ingen mennske har stått frem enda som den lovløse, så spørsmålet blir da, når tid vil det skje? Når tid vil Antikrist stå frem og tempelet bli bygget?

Iflg. Paulus, i vers 6-8, så er det noe som holder den lovløse igjen fra å stå frem. La oss lese disse versene sammen på Norsk:: 6Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. 7For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.8Da skal den lovløse* åpenbares,»

Her sier Paulus at noe holder igjen, men det som holder igjen må bli tatt bort, og da skal Antikrist som allerede er virksom bli åpenbart. Utifra denne tradisjonelle oversettelsen så har vi f.eks fått ideen om opprykkelsen og hvordan det er menigheten som holder igjen og først når menigheten er tatt vekk, da vil antikrist stå frem.

Men hva skjer om vi lese de samme 3 versene på Gresk?

Da får vi denne oversettelsen: «Og Herren Yeshua, Han dere kjenner fordi dere følger Hans lov, vil bli åpenbart når tiden er inne. For lovløsheten er allerede blant oss, men Yeshua holder antikrist tilbake frem til den dagen antikrist går ut fra dere. Og da den dagen vil Antikrist bli åpenbart.»

Det å lese de 3 versene på Gresk gir ett helt annet bilde av hvem som holder igjen, når tid den lovløse vil stå frem. Vi ser også at bortrykkelsen ikke en gang nevnes,

Det Paulus sier her, når vi leser det på Gresk, er at Yeshua blir åpenbart når tiden er inne. Det han referer til her er det vi var innom for noen dager siden i lignelsen om bryllupet hvordan Yeshua, vår brudgom, henter oss når Faderen bestemmer tiden er inne. Så går Palus videre til å si at vi som følger Moses kjenner Yeshua, det er dette Johannes snakker om i 1.Johannes, Jakob i Jakob 2, Jesus selv i evangeliene. De som tror på Han og som er ett med Han er de som gjør rett og det å gjøre rett er å følge Moses. Så skifter Paulus litt tema og sier at lovløsheten er allerede blant kristne, altså den tanken at Moseloven ikke gjelder var allerede virksom den gangen. Men Yeshua tillater ikke Antikrist den lovløse å stå frem enda. Hvorfor? Fordi Yeshua holder Antikrist igjen til den dagen da han (altså Antikrist) skal gå ut fra oss. Ut fra hvem? Ut fra menigheten. Dette forteller oss noe veldig viktig, for vi må huske at her snakker Paulus til kristne. Han sier faktisk det at Antikrists ånd er blant oss kristne, og vi kan gjenkjenne den på det at den forkaster Moses. Og en dag, så vil mennesket Antikrist stå frem og han vil værre en bekjennende kristen. Han vil komme ut fra en menighet, men forkaste Moses.

Når vi så leser videre, så ser vi at når dette skjer, så sier Paulus at Antikrist vil stå frem med tegn og undre så han kan forføre de som ikke elsker Moseloven så de går fortapt. Disse som følger han, som tror de gjør rett, vil Yehovah gi over til løgnen og trekke seg vekk fra. De blir dømt, de går fortapt alle de som har sin glede i lovløshet.

Kan du være en av de?

Hva jeg har fortalt deg i dag er hva Paulus sier, ikke hva jeg sier. Men om vi skal spørre Paulus så ville han ha sagt til deg at om du tror Moseloven ikke gjelder for deg, så er svaret ja. Da kan du være en av de. Da kan du være den som blir forledet til å følge Antikrist når han står frem.

Sett Guds ord høyere i ditt liv enn hva mennesker, Hollywood, David A.R White sitt filmselskap, John Hagee og alle de andre forkynnerene måtte mene om dette. Husk at Tim La Heye sine bøker er ikke Bibelen, de er fantasi, inspirert av Bibelen. Omvend deg tilbake til Bibelen, tilbake til Yehovah, tilbake til Moses og sørg for at du ikke blir forledet.