Antikrist og endetid

mai 9, 2022
Series: endetid

Speaker: Ernie Hume

Det er ikke så merkelig om du som er kristen av og til spør «lever vi i de siste tider og er antikrist blant oss i dag.»? Om du i tillegg har levd noen år som kristen, så har nok din forståelse av hvem antikrist er/kommer til å bli og hvor han kommer fra i stor grad blitt farget av filmer og bøker som «Left Behind» m.fl. Det vil derfor ikke være så merkelig om du er overbevist at Antikrist må enten være Russer, Katolikk eller en kombinasjon av dette og komme fra Italia eller Russland. Men hva sier egentlig Bibelen?

I Daniels bok 9:26 leser vi at Antikrist skal være en fyrste av samme folk som ødela Jerusalem og tempelet. Som vi alle vet, så var det vel Romerne som gjorde det i år 70, så da er vel den saken ganske lett å konkludere med at Antikrist må være Romer eller italiener?

Den Romerske keiseren Augustus bestemte i sin tid at hæren hans skulle ikke lengre bestå bare av Europeere og Italienere. Istedenfor skulle hæren bestå av de lokale i Romerriket, så i Midt Østen så var majoriteten av Romerske soldater Arabere, Syrere og Egyptere. Den Romerske historikeren Tacticus bekrefter dette når han sier at Titus, sønn av keiser Vespasian, samlet sin hær av Syrere og Egyptere før han dro inn i Jerusalem for å ta byen i år 70. Den kjente Jødiske historikeren Josephus forteller at når hæren nådde byen, så var Titus sine soldater så drevet av hat mot Jødene at de tente fyr på tempelet og ødela det. Josephus forteller videre at når Titus fikk høre at tempelet brant, så prøvde han det beste han kunne å slukke brannen men soldatene hans var så full av hat mot Jødene at de lot seg ikke stoppe.

Om Daniels boks 9:26 sier at antikrist skal være en fyrste av samme folket som ødela byen og helligdommen, så forstår vi at antikrist er ikke en hvit Italiener, han er fra Midt Østen.

Leser vi videre i Daniels bok om Kong Nebukadnesar sin drøm så har de fleste av oss lært at det fjerde riket i drømmen hans er det Romerske riket. Problemet med denne forståelsen er at drømmen var gitt til Nebukadnesar og ikke til Daniel. Drømmen viser hvilke riker som overtar etter hverandre, og som vi vet, det Romerske riket tok aldri det Babylonske riket. Istedenfor det Romerske riket, så var det Ottomanske riket som tok det Babylonske riket det er da det Ottomanske riket som blir det fjerde riket i Nebukadnesar sin drøm.

Så vi har Daniels bok 9:26 og kong Nebukadnesar sin drøm som sier at antikrist er en mann fra Midt Østen.

Men hva da med Gog og Magog?

Om du leser kart fra 1874 over Tyrkia, så finner du Gog og Magog som navn på deler av Tyrkia.

Vi har altså tre ting, Daniels bok 9:26, Kong Nebukadnesar sin drøm og Gog og Magog som alle forteller oss at Antkrist er en mann fra Midt Østen.

Men hva da med de andre navnene i endetiden, som Moab, Eidom, Seir, Cushan, Midian osv? Hva med Jesajah 25:8-10, 63:1-4 og 34? Moab, Eidom, Seir, Cushan, Midian er alle gamle navn Tyrkia, Jordan, Saudi Arabia. Så det vi forstår nå er at Antikrist er en mann fra Midt Østen, og hendelser i endetiden vil først og fremst være sentrert rundt Midt Østen og Israel.

Det er helt naturlig at du som er kristen er opptatt av de siste tider, og det er helt naturlig at du lurer på hva som vil skje og hvor Antikrist vil komme fra. Men nå vet du hva Bibelen sier om dette, og det vil hjelpe deg til å bekymre deg litt mindre i tillegg til å hjelpe deg å være litt mer forberedt på fremtiden.