Be som Salomo

april 24, 2022

Speaker: Ernie Hume

I 1.Kongebok 3, vers 5, leser vi: «I Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: Be om det du vil jeg skal gi deg!»

Hva ville du svart om Gud hadde stilt deg dette spørsmålet?

Om vi skal tørre å være ærlige, så hadde vi alle bedt om å få våre behov møtt og behovene til de vi er glad i. Det er ikke noe galt i å be om det, for vi har utallige eksempler i Bibelen på at vi skal be om helbredelse eller hva det enn måtte være vi har behov for. Så hva svarte Salomo? Ba han om seier over sine fiender, om ett langt liv, rikdom og ære?

Vi leser fra vers 6: Salomo svarte: Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og rettferdighet og med et oppriktig hjerte overfor deg. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone, slik som det er i dag.  7 Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn.  8 Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt – et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. 9 Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt?

Selv om Salomo i vers 7 sier rett ut at oppgaven som konge er for stor for han, så ser vi aldri at han ber om å få sine behov møtt. Han ber aldri om seier over sine fiender, om ett langt liv, om rikdom og ære. Istedenfor ber han i vers 9 om få visdom til å forstå Moseloven så han kan lede folket, dømme det rett og skille mellom godt og ondt.

Vi leser fra vers 10 og utover:  10. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette. 11 Og Gud sa til ham: Fordi du har bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke om rikdom og heller ikke om død over dine fiender, men har bedt om forstand til å akte på det som rett er, 12 så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før og ikke vil komme din like etter deg.  13 Og det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, så det ikke skal være din like blant kongene alle dine dager.  14 Dersom du vil vandre på mine veier, så du holder mine lover og mine bud, som din far David gjorde, så vil jeg gi deg et langt liv.

Fordi Salomo ikke ba om få sine behov møtt, men han ba om å få visdom til å forstå Moseloven, så likte Gud at han ba slik. Dette var en bønn Yehovah med glede svarte på og han gav han visdom og innsikt i Moseloven så Salomo ble kjent som en av de mest klokeste kongene i Israel. Men Gud sa noe mer, i fra vers 13 leser vi at Han også ville gi Salomo alt det han ikke ba om. Han gav han rikdom og ære som konge, og om Salomo ville fortsette å leve slik med Moseloven som det viktigste i sitt liv, så ville han få ett langt liv.

Dette var Salomo i Gamle Testamentet, men la oss nå lese ifra Matteus 6:25-34:

25 Derfor sier jeg: Bekymre dere ikke for hvordan dere skal orke livet. Hvordan dere skal få mat og drikke eller klær å ha på dere. Visst nok finnes det viktigere saker i livet enn mat og drikke og klær? 26 Se på fuglene! De bekymrer seg ikke for hva de skal spise. De sår ikke og høster ikke og samler ikke i forråd, men deres Far i himmelen gir dem nok mat likevel. Er ikke dere mye mer verd for ham enn det fuglene er? 27 Hva tjener det til å bekymre seg? Kan det forlenge livet deres med en eneste time? Naturligvis ikke!

28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. De arbeider ikke og syr ingen klær. 29 Likevel forsikrer jeg dere at selv ikke kong Salomo i all sin prakt var så vakkert kledd som dem. 30 Om Gud gir så vidunderlige klær til gresset, som står den ene dagen, men i morgen blir kastet på ilden, skulle han ikke da ordne med klær til dere? Stoler dere fortsatt så lite på Gud?

31-32 Bekymre dere altså ikke for hva dere skal spise og drikke, eller for hva dere skal ha på dere. Gjør ikke som folk som ikke kjenner Gud. De jager etter alt dette og bekymrer seg hele tiden. Deres Far i himmelen vet allerede hva dere trenger. 33 Han kommer til å gi dere alt dette, dersom dere først og fremst strever etter å gjøre hans vilje, og dermed at han får bestemme over dere.

34 Bekymre dere altså ikke for dagen i morgen, men løs problemene den dagen de virkelig dukker opp. En avmålt tid for bekymringer rekker vel mer enn nok?”

La du merke til hva du leste i vers 33? La oss for sikkerhetsskyld lese det sammen på nytt igjen:

33 Han kommer til å gi dere alt dette, dersom dere først og fremst strever etter å gjøre hans vilje, og dermed at han får bestemme over dere.

Ifra vers 25-32 har Jesus sagt at vi som følger Han har ingen grunn til å bekymre oss for noen ting. For vi har en Far i himmelen og Han vet hva vi trenger før vi selv en gang vet hva vi trenger. De fleste kristne stopper i vers 32 og tenker «for ett fantastisk løfte» uten å lese vers 33 som er betingelsen for selve løftet. Om du ikke får med deg hva du må gjøre for å få del i dette løftet, så er det ikke så rart kanskje at du har lett for å bekymre deg?

Betingelsen for løftet er, ifølge Jesus, at vi gjør vår Himmelske Fars vilje OG vi lar Han bestemme over våre liv. 

Jesus sier ikke: gjør min vilje og lar meg bestemme over ditt liv. Han sier, gjør vår Himmelse Fars vilje og lar Han bestemme over våre liv. Hvem er vår Himmelske Far? Jo Bibelen sier at Han er den samme i går og i dag til evig tid, den samme Gud som i den brennende busken sa mitt navn er Yehovah og det skal være mitt navn til evig tid for alle slekter. Vår Himmelske Far heter Yehovah Han er Israels Gud og vår Gud og Han er den samme som i 1.Kongebok 3 gav Salomo rikdom og ære fordi Salomo var mer opptatt av å lære seg Moseloven enn å få sine behov møtt. Om vi tror hva Bibelen sier, at vår Gud er den samme i dag, i går og til evig tid som aldri forandrer seg, så er også i dag vår Himmelske Fars vilje at vi gjør Moseloven.

Så betingelsen for løftet er at vi gjør Moseloven OG vi lar Moseloven som er vår Himmelske Fars vilje avgjøre hvordan vi skal leve våre liv. Da og bare da vil Yehovah gjøre samme med oss, som med Salomo, å møte alle våre behov. Da og bare da har vi ingen grunn til å bekymre oss for noen ting.

Så hva skal jeg og du da gjøre når vi har ett genuint behov? Er bønn bortkastet eller skal vi be?

La oss lese Filipperbrevet 4:6-7 sammen: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Hvorfor skal vi ikke være bekymret for noe? Fordi vi forstår at vår Gud Yehovah har lovt å møte alle våre behov, så lenge vi lever etter Moseloven (1.Kon 3, Matt 6:25-34). Når vi forstår at det er våre liv og hvordan vi lever det som garanterer at vi får våre behov møtt, så skal vi la alle ting komme fram for Gud i bønn med påkallelse og bønn med takk. Hva betyr dette «med takk»? Vi leser forklaringen i Mark 11:24: Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det. Så når vi skal be, slik Filipperbrevet 4:6-7 sier, så ber vi uten å være bekymret for noe fordi vi vet vi holder loven og fordi vi holder loven så har Gud lovt å møte våre behov. (Matt 6:25-34). Så ber om vi det vi trenger, men før vi sier amen, så takker vi for at vi har allerede fått hva vi ber om selv om vi ikke ser det. Vi takker fordi vi vet at vi har fått det pga vår lovlydighet. Da er vi lovt å få det, da vil Gud fred som overgår all forstand bevare våre hjerter og tanker i fred mens vi venter og da vil vi til sist ha bedt bønner som Gud har behag i.

I 1.Kongebok 3, vers 5, leser vi: «I Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa: Be om det du vil jeg skal gi deg!»

Hvordan hadde du svart om Gud hadde spurt deg dette spørsmålet?

Jeg håper du nå ser viktigheten av å først og fremst be om å forstå Moseloven og hvordan du skal leve etter den. Jeg håper derfor du ville svart «gi meg en større forståelse av din lov» for da vil Yehovah gi deg det du ikke ber om.