Begjær er ikke syndig

januar 15, 2021
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

I 2.Mosebok 20:17 leser vi fra Hebraisk «Du skal ikke ha din glede i huset til din nabo, hans kone, hans tjener, hans tjenerinne, hans okse, hans esel eller noe som tilhører han.»

I salme 1:1-2 leser vi fra Hebraisk «Velsignet er den mann som ikke forkaster loven, som ikke gjør som resten av verden, som ikke lever som de urettferdige. Han har istedenfor sin glede i Yehovahs lov, han elsker Yehovahs lov og tenker på den dag og natt.»

Er du glad? Har du god grunn til å være tilfreds med livet?

Om du her og nå føler at alle behov er dekt så er nok svaret ja, men i løpet av våre liv vil vi alle oppleve perioder med udekte behov. Det kan være alt fra behov for helbredelse, til behov for venner til sult og behov for mat. Slike ting er legitime behov, det er ikke noe syndig med å føle seg sulten og ha behov for mat, være ensom og ha behov for venner eller syk og ha behov for helbredelse. Og nettopp det at vi er kristne gir oss ett håp, fordi vi vet at vi er har en Himmelsk Far som har sagt at om vi er Hans barn så kan vi ta vårt behov til Han i bønn og Han lover å svare.

Hvordan føler du det vist du har ett behov? La oss f.eks si du er syk og trenger helbredelse, så ber du om helbredelse og ingenting skjer med en gang. Er du da like glad og tilfreds med livet som du var før du ble syk?

Det vil være veldig menneskelig av deg om du sa nei jeg er ikke like tilfreds med livet som før jeg ble syk. Men nettopp det at du ikke er tilfreds med livet nå mener du gir deg håp og tro for helbredelse. Kan da ett genuint behov og håp om helbredelse bli syndig? Ja det kan det fordi Bibelen sier her i 2.Mosebok 20:17 og Luk 14:26 at i det øyeblikket ditt behov får makt til å bestemme hvordan du har det i livet så begjærer du løsningen til ditt behov.

Når du begjærer løsningen til ditt behov så synder du sier 2.Mosebok 20:17 og Luk 14:26. Hva er begjær? Begjær er alt som får makt til å bestemme vårt humør og hvordan vi har det i livet. Det kan være ett godt begjær om det blir brukt rett men det kan også bli veldig syndig om man begjærer feil.

Det eneste Bibelen sier vi har lov til å begjære er Guds lov Moseloven slik vi leser i Salme 1:1-2.

Så hva gjør du da om du f.eks er syk og trenger helbredelse? Vi har ett svar på det i Kong Salomo sitt liv.

Kong Salomo var ikke en perfekt mann, han begynte veldig bra og endte opp i dyp synd. Men begynnelsen av hans liv er ett godt svar på spørsmålet vårt. Når han blir konge så ber han ikke Yehovah om å gi han materielle ting og seiere over hans fiender. Istedenfor så ber han om visdom og innsikt i Guds lov (den loven vi kaller for Moseloven.) Til en slik bønn sier Yehovah at fordi han setter Moseloven høyere enn materielle ting og seiere over hans fiender så vil Yehovah sørge for at han også får alle sine behov dekt. Dette viser oss fra Salomo sitt liv, Salme 1:1-2 Matteus 6:25-34 hva man da gjør om man er syk og trenger helbredelse. Istedenfor å be om helbredelse så skal du først og fremst slå deg til ro med at du har Moseloven og glede deg over den. Når du med hånda på hjertet kan si «bare gi meg Moseloven og forståelse av den så er jeg fornøyd» så er du der at du med ett rent hjerte kan be Yehovah om helbredelse.

Men hvordan kan du si «bare gi meg Moseloven» om du ikke vet hva den inneholder? Vi skal derfor i dag fortsette vår studie av de 613 budene.

Den som følger Moseloven vet at vi må være ærlige i kjøp og salg, selv om du taper økonomisk på det. Dessverre så er ikke dette vanlig blant kristne i dag, det er dessverre mer vanlig å velge å snyte både i kjøp og salg også gi Yehovah æren for det fordi man har blitt velsignet med en «god deal» som egentlig gikk utover den andre parten. Å ære Gud for noe som er syndig er i seg selv en stor synd.

Vi kan ikke ta renter av lån til familie medlemmer, heller ikke låne av familie vist de krever renter for det. Om vi vet om noen som allikevel gjør dette så synder vi vist vi ikke protesterer. Om noen har gjeld, men ikke er istand til å tilbakebetale, så skal du ikke mase på han men gi han tid til å få pengene. Du kan heller ikke ta noe som de trenger for å leve og klare seg som sikring, så når f.eks en bank krever sikkerhet i huset ditt så er det egentlig syndig. For om du ikke klarer å betale på lånet, så tar banken huset ditt og det har de egentlig ikke lov til å gjøre iflg.Gud. Men du har heller ikke lov til å ta opp ett lån hos noen som krever sikkerhet i huset ditt. Om banken tar sikkerhet i bilen din, så er det i seg selv en like stor synd fordi du trenger den til å klare deg i livet. Du kan ikke true noen til å tilbakebetale gjelden de skylder deg, og du skal være veldig forsiktig om det er en enke som har gjeld og aldri true eller mase på henne om å få betalt tilbake. Men ikke misforstå, Bibelen er helt klar på at vist du kan betale gjelden tilbake så skal du det for det er en like stor synd å ha gjeld og ikke betale den tilbake om man har midler til det. Men den praksisen som de fleste bankene og inkassobyråene kjører i dag er syndig. Så lenge du vil betale og du gjør ditt beste, og følger Moses,så kan du stole på at Yehovah vil slåss for deg i møte med bankene.

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i tide og de ansatte skal bare ha de fordelene de har behov for. De skal kjøpe bedriftens varer på lik vilkår med andre. Frelste rettferdige som følger Moses skal behandles godt av sine arbeidsgivere, og du som er frelst har ett ansvar for å beskytte og forsvare andre frelste på arbeidsplassen. Dyr har rett til å spise av avlingen mens de pløyer, og de som forkynner evangeliet har rett til å leve av det. Derfor skal du som drar nytte av forkynnelsen støtte med dine gaver.

Ikke gi løfter du ikke kan holde.

I Sabbats året må bedriften få hvile og all gjeld både privat og for bedrifter slettes. Når du vet at Sabbats året begynner å nærme seg, så skal du allikevel låne penger de til fattige selv om du vet du vil snart måtte slette den gjelden og aldri vil få den tilbake. I Jubile året skal du også la bedriften hvile, så dette krever selvfølgelig at alle bedrifter planlegger godt økonomisk så de kan ta ett jubile år.

Dommere i en rettsak må være i stand til å utføre sin gjerning så de må ha utdannelse til det og være instilt på å ville gjøre en god og rettferdig jobb. Vi kan ikke forbanne en som er dommer heller ikke avlegge falsk vitnesbyrd. Om vi er vitne i en rettsak hvor den tiltalte kan dømmes til døden så har vi ikke lov til å avlegge dom i samme sak. I slike tilfeller kan heller ikke nær slekt av den tiltalte vitne. De som bevisst forkaster Moseloven kan ikke vitne i en rettsak og begge parter har lik rett på å få sin sak hørt for domsstolen før en avgjørelse felles. Derfor kan ikke ett vitne avgjøre utfallet, det må flere vitner til som ikke kjenner hverandre fra før. Om den tiltalte kan dømmes til døden og flertallet i en jury sier skyldig, så kan ikke en dommer være enig. Har man i en slik rettsak argumentert for at den tiltalte skal frifinnes, så kan man ikke senere i saken ombestemme seg å si at han skal dømmes til døden. Man skal alltid være rettferdig som dommer og ikke favorisere de rike og mektige. Derfor er det en stor synd å ta imot bestikkelser eller å la seg true av en av partene i en rettsak. Dommere skal heller ikke favorisere de fattige eller være fordomsfull mot fremmede, foreldreløse eller de med ett dårlig rykte. Aldri døm noen til døden basert på rykter og usannheter, og om det finnes bevis for at tiltalte er uskyldig så har du plikt til å høre de bevisene før du feller din dom. Aldri døm noen til døden uten en rettssak og aldri vis forakt for domstolen.

Rydd opp etter deg og sørg for at du ikke legger noe ute som kan forårsake skade på andre. Som f.eks på arbeidsplassen din eller hjemme, trekk stolen helt inn til bordet så andre ikke snubler på den eller slår seg ved et uhell når de går forbi. Pass på at skoene dine står pent inntill veggen så de ikke blir en hindring for noen som går forbi.

Om du ser noen som blir angrepet, som f.eks noen som blir mobbet eller ranet, så har du plikt til å gripe inn og gjøre det som må til for å beskytte den svake. Du har til og med rett til å ta liv for å beskytte liv, så om du må drepe for å sørge for at ingen andre blir drept, så er det lov.

Hva hadde skjedd om vi kristne fulgte disse lovene i Moseloven? Vi kan trygt si at samfunnet rundt oss ville blitt langt bedre og som vi alle kan se, en god del av disse budene lever de fleste av oss (kristne og ufrelste) etter i dag.  Så hvordan kan man da si at Moseloven er umulig for oss å leve etter? Og hvordan kan man da mene at Jesus kom for å sette oss fri ifra Moseloven? For om Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, så betyr jo det at alt det vi har sett på i dag ikke lengre gjelder. Om Moseloven ikke gjelder, så er det plutselig blitt lov til å lyve, bedra, svindle, og dømme folk til døden bare basert på en løgn. I ett samfunn hvor Moseloven ikke gjelder, så er det plutselig lov å mobbe og lov og voldta og forbudt å hindre det. Er det virkelig ett slikt samfunn du vil ha? Er du ikke glad for at Moseloven finnes?

Når du nå vet litt mer om hva Moseloven lærer oss, så håper jeg du ser hvilken stor skatt og gave den egentlig er for oss mennesker og hvorfor det er så lett å si «bare gi meg Moseloven så er jeg fornøyd.» For om du kan si det og virkelig begjære Moseloven og kun den, så vil Yehovah gi deg alt annet i tillegg. (Matt 6:25-34).