Vi trenger Gamle Testamentet for å bli frelst

mai 28, 2021

Speaker: Ernie Hume

Hvordan leser du Bibelen?

Når Jesus, Apostlene og Paulus levde her på jorden, så hadde de ikke noe Ny Testamente. Den Bibelen de hadde var kun Gamle Testamentet. Det ville også gå flere hundre år fra Paulus levde og til det fantes noe Ny Testamentet. Om det var sant at Gamle Testamentet ikke er relevant for oss kristne i dag, så ville vi jo tro at vi ville sett Paulus, Apostlene og Jesus si noe om det i sine skrifter. Istedenfor, så leser vi feks i brevet til Timoteus at Paulus minner han på hvor viktig Gamle Testamentet også for vår frelse. Paulus går til og med så langt som å si at om vi ikke forstår Gamle Testamentet, så kan vi ikke vite hvordan vi skal bli frelst og holde oss frelst. I Romerbrevet så sier Paulus til og med at han tror på alt som står i Gamle Testamentet, og han lever sitt liv etter det. Så om vi ser Ny Testamentet for seg, så finner vi ikke noe skriftbevis på at Gamle Testamentet ikke er relevant for oss kristne i dag.

Hvorfor leser da de fleste kristne kun Ny Testamentet og hvorfor tror de Gamle Testamentet ikke er relevant for oss? Hvordan kan vi kristne i dag i det hele tatt si vi forstår noe som helst i Ny Testamentet vist vi ikke først forstår Gamle Testamentet? For om Paulus var blant oss i dag, så ville han sagt det samme som Jesus, du kan ikke forstå hva de skrev om du ikke først forstår og tror på Gamle Testamentet. Kan det være derfor det er så mye forvirring blant oss kristne?

Frelse av nåde ved tro er ikke noe nytt i Ny Testamentet. I Gamle Testamentet, så finner vi frelse av nåde ved tro. Men de som hørte Jesus forkynne om frelse av nåde ved tro hadde en helt annen forståelse av hva det betød enn oss fordi de hadde bare 1 Bibel og det var Gamle Testamentet.  De skjønte at når Gud frelser av nåde ved tro, så forventer Han også omvendelse slik det er beskrevet i Gamle Testamentet. F.eks  vi ser hvordan Israel ble frelst ut fra Egypt av nåde, de hadde ikke gjort noe for å gjøre seg fortjent til det. Men etter frelsen, så fikk de Moseloven og de som ikke ville følge Moseloven ble drept av Gud i ørkenen og kom aldri inn i det lovede landet. Så frelse i Gamle Testamentet er av nåde ved tro vist i omvendelse tilbake til Moseloven, og om det er ingen omvendelse, så er det heller ingen frelse. Det er dette Yakov (Jakob) snakker om og Johannes i 1.Johannes, om vi ikke viser vår tro i lydighet til Moses, så er vår tro død og kan ikke frelse oss. Men hvordan skal vi se denne sammenhengen og forstå frelse om vi forkaster den Bibelen Jesus, Apostlene, Paulus og de første kristne hadde?

Det skulle gå flere hundre år fra Paulus levde til det eksisterte ett Ny Testamente. Det betyr at de første kristne hadde ikke noe Ny Testamente, de hadde kun Gamle Testamentet som sin Bibel. Vi vet fra kirkehistorien at de første kristne opp til ca år 300 levde som Jøder. De spiste kun ren mat, de var omskjært, de holdt de Jødiske høytider og trodde Jesus er Messias. Alt dette forandret segnår Keiser Konstantine og pavekirken i Roma gjorde det ulovlig for en hedninge kristen å holde Moseloven.

Så her har vi altså ett skille som oppstår i historien, opp til nå så har Jøder og Hedninger som tror Jesus døde for dem levd som Jøder og fulgt Gamle Testamentet til punkt og prikke. Så kommer mennesket Konstantine og pavekirken i Roma inn i bildet og sier dette får dere ikke lov til å gjøre lengre, og fra det punktet av så sluttet hedninge kristne å leve etter Gamle Testamentet.

Mange kristne i dag sier at om vi holder loven som gjensvar på frelsen, så mister vi nåden og gjør Kristus til intet. Vist du tenker slik, så sier du indirekte at Paulus og alle kristne opp til ca år 300 gikk fortapt selv om de bekjente Jesus som Herre og Frelser. Da sier du egentlig at ingen ble frelst før Konstantine og pavekirken i Roma gjorde det ulovlig for kristne å holde Moseloven. Ser du nå problemet med å si at Moseloven og Gamle Testamentet ikke gjelder for oss kristne? Ser du hvor hovmodig og arrogant det er av oss kristne i 2021 og si at vi vet bedre enn de første kristne hvordan vi skal bli frelst?

Det er derfor du må gjøre ett valg, du må velge mellom løgn eller sannhet, helvete eller himmel. Du må enten velge å høre på pastoren din som sier at Gamle Testamentet ikke er relevant for oss kristne, eller velge å høre på Bibelen og de første kristne som sier at Gamle Testamentet er veldig relevant for oss kristne og vi trenger det for å vite hvordan vi skal bli frelst og hvordan vi skal holde oss frelst.

Hvordan leser du Bibelen?

Hvordan du leser Bibelen vil avgjøre om du blir frelst eller ikke.

Om du vil vite hvordan du skal bli frelst, og hvordan du skal holde deg frelst, så må du lese, forstå og tro på at Gamle Testamentet gjelder for deg. Da må alt som står i Ny Testamentet leses i lys av det faktum at Gamle Testamentet kom først, og ingen i Ny Testamentet sier at det Gamle Testamentet ikke er relevant for dem lengre. Om vi vil bli frelst, og holde oss frelst, så har vi ikke noe valg – vi må begynne å leve etter Gamle Testamentet som ble gitt til Jødene.

Men betyr ikke det at vi må begynne å leve som Jøder for å bli frelst?

Nei, ikke som Jøder slik vi tenker på Jøder i dag. Vi må derimot begynne å leve som Jøder slik Jøder levde på Paulus sin tid. Hva er forskjellen? Har ikke Jøder alltid vært Jøder slik som i dag? Jo til en viss grad, men ord og uttrykk betyr ikke det samme i dag som på Paulus sin tid.

Opp gjennom generasjonene, så har vi sett hvordan ord og uttrykk forandrer seg og skifter mening. Som f.eks for ca 30 år siden, ble det skrevet på Engelsk en velkjent sang om en bekymringsfri og glad person. For å si at denne personen var bekymringsfri og glad, så ble det Engelske ordet gay brukt. I dag har ordet gay en helt annen betydning og vi bruker helt andre ord for å beskrive en bekymringsfri glad person. Den personen som skrev den sangen ville ikke forstått hvordan vi kunne misforstå ordet gay til å bety en homofil person,og på samme måte så ville ikke Paulus forstått hvordan vi kunne misforstå ordet Jøde.

I vår tid, i 2021, så er en Jøde en person som er født av en Jødisk mor, en person som bor og er født i Israel, eller en person som praktiserer Jødedommen. Når Paulus levde, så var ordet Jøde brukt om alle mennesker som tilber Jødenes Gud Yehovah uavhengig av hvem deres mor var, eller hvor de var født. Derfor er det at Paulus sier i Rom 2 at hver den som tilber Yehovah i lydighet til Moseloven er en ekte Yehudi (en ekte Jøde). uavhengig av hvilken stamme de tilhører eller land de er født i. Vi ser det samme i Jesajah 56 hvor Yehovah sier gjennom profeten Jesajah at hver hedning som tilber Yehovah blir en Yehudi på lik linje med de som er naturlig fødte Yehudi.

Så svaret er nei, vi må ikke begynne å leve som Jøder slik vi tenker å Jøder i dag. Vi må istedenfor velge å tilbe Yehovah og vi kan kun vite hvordan vi tilber Yehovah om vi leser og lærer oss Gamle Testamentet. Om vi tilber Yehovah slik Han vil bli tilbedt, så gjør det oss til Yehudi og vi blir frelst og vi holder oss frelst.