Bli en troshelt du også

juli 13, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Som vi har vært inne på før, Bibelen forteller oss at kristne (enten de er etniske jøder eller etniske hedninger) som helt forkaster Guds Tora (den skriftlige Moseloven) er ikke en del av den nye pakt i Jesu Blod. De har kanskje store tjenester her på jorden og gjør kanskje til og med store mirakler i Jesu navn, men fordi de forkaster vilkårene for pakten, så vil de en dag høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner deg ikke, du som lever uten Tora» (Matt 7:21-23) Men som vi også har vært inne på før, alle som vil – uavhengig av etnisitet – kan bli en del av den nye pakten ved omvendelse fra lovløshet til lov og tro på Jesu Blod.

Med bakgrunn i dette kan vi spørre oss hvilken fordeler har du av å være en del av den nye pakt i Jesu Blod?

Den mest åpenbare er jo at du er tilgitt fordi du har akseptert vilkårene for pakten og du er hellig fordi du tror på Jesu Blod som ditt offer for alle de gangene i fortiden du ikke har levd slik du skal. Det at du er tilgitt og hellig sikrer at du kan komme med frimodighet foran Yehovah sin trone å be om hjelp i rette tid for hva det enn måtte være. Og fordi du er i pakten med Han, så vet du at Jesus lover deg at dine bønner skal bli hørt og besvart. Men du vet også at den dagen du dør (så lenge du velger selv å forbli i pakten) så vil du arve evig liv istedenfor en evighet ødelagt i helvete.

Betyr dette at bare jeg kommer inn i pakten så vil jeg aldri noen gang bli syk, aldri noen gang mangle noen ting?

Hebreerbrevet 11 svarer på dette spørsmålet på en veldig fin måte i sin oppramsing av trosheltene.

Har du lagt merke til en ting når det gjelder Hebreerbrevet 11?

Alle personer som kapittel 11 roser for sin tro er ifølge Gamle Testamentet uklanderlige for loven. Hver og en av disse personene ble født lenge før Jesus kom, men allikevel roses de for sin tro. De kunne jo ikke tro på Jesus og Hans kors om det ikke hadde skjedd enda? I tillegg så leser vi ellers i Hebreerbrevet hvordan Israelittene i ørkenen hørte det samme evangeliet som oss, men det var ikke til deres fordel fordi de ikke trodde på det de hørte. Hvordan kunne Israelittene i ørkenen hører evangeliet når Jesus ikke var født enda? Fordi Bibelens forståelse av tro er helt forskjellig i forhold til vår. Vi ser på tro som en intellektuell anerkjennelse av fakta, uten at det nødvendigvis påvirker våre liv. Trosheltene så alltid på tro som noe som påvirker hvordan vi lever livene våre. Så fordi de trodde på Bibelens Gud og gjorde som Bibelens Gud sa, så roser Hebreerbrevet dem som troshelter. Fordi Israelittene i ørkenen hørte hva Bibelens Gud sa, men ikke gjorde hva Han sa, så trekkes de frem som eksempel til skrekk og advarsel for oss for at vi ikke skal gjøre samme feil som dem.

Vil du være en troshelt? Da må du høre og gjøre hva Bibelens Gud sier til deg slik Abraham, Isaak, Moses m.fl gjorde.

Vil du være en del av den nye pakten? Da må du høre og gjøre hva Bibelens Gud sa til deg, gjennom Jesu lære. Hva lærte Jesus oss å gjøre? Han lærte oss å følge Moses (Matt 23:2-4) slik som trosheltene gjorde.

Men selv om trosheltene hadde den rette troen, så sier Hebreerbrevet 11 at ikke alle ble helbredet eller utfridd med en gang. Noen så store mirakler og de døde vekket til live, mens andre igjen ble torturert fordi de levde etter Guds Tora, fengslet, saget i to, pisket, sultet, ensomme, plagd og pint. Men enten de fikk se store og fantastiske mirakler i dette livet, eller de led en pinefull og smertefull død, så vaklet de ikke i sin lydighet til Guds Tora. Og fordi de ikke gav opp, men de forble lydige til døden, så roser Hebreerbrevet 11 dem som troshelter. og fordi de roses som troshelter, så svarer de på vårt spørsmål; det å være en del av pakten betyr ikke at du er garantert helse, velstand og fred. Det kan være du får se miraklene og «rødehavet»  i ditt liv delt på en mirakuløs måte, men det kan også være du er en av de som må lide en pinefull og smertefull død pga din tro. Men om du ikke gir opp, uansett hva som skjer, så vil du få din belønning når du kommer hjem og hører «vel gjort du god og tro tjener.».

Så om jeg blir med i pakten, så betyr det egentlig ikke at jeg er garantert noe som helst annet enn evig liv?

Ja og nei, for Bibelen sier i Matt 6:25-34 og 5.Mos 28:1-14 at du er garantert Yehovahs hjelp gjennom alt du måtte bli utsatt for i dette livet. Nøyaktig hvordan det ser ut vet ingen av oss, det kan være at du blir kastet i en løvehule eller en ildovn av prøvelser, men da vil Yehovah være med deg å lukke løvens munn og sørge for at ilden ikke skader deg. Det kan være at i det du finner deg selv med ryggen mot ett hav av prøvelser og problemer, og enda større prøvelser kommer mot deg på tørt land, at Yehovah vil gi deg en mirakuløs utveg så du kan gå tørt over uten å bli skadd. Så det å bli med i pakten garanterer både evig liv (John 3) og Yehovahs hjelp her og nå, men det er Yehovahs hjelp på Hans premisser, ikke på dine.

Det å ikke bli med i pakten garanterer at du vil få stor grunn til å bekymre deg for hva du måtte oppleve i dette livet. (5.Mos 28:14-65) og en dag vil du få høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner deg ikke, du som lever uten Tora» (Matt 7:21-23).

Det er derfor ingen tvil, det å bli med i den nye pakt er uansett bedre enn å stå utenfor. Men det er ikke til å legge skjul på at det vil kreve litt av deg, for det vil kreve tro.

Tro? Er det noe annen tro enn den tro vi trenger for å bli med i pakten?

Nei, det er ikke noen annen tro, for den tro at vi hører og gjør hva Jesus sa er det som får oss inn i pakten og som holder oss i pakten etter vi har forseglet den med vår tillit til Jesu Blod. Men Hebreerbrevet advarer oss og sier vi må ikke være som Israelittene i ørkenen som hørte evangeliet og ikke ville tro. For i Matt 6:25-34, 5.Mos 28:1-14 som to av mange eksempler, så lover Yehovah at vi har ingen grunn til bekymring for noe som helst om vi er en del av Hans pakt. For Yehovah lover at om vi holder loven slik Jesus lærte oss, av kjærlighet til Yehovah og Jesus, så garanterer Han å møte våre behov, uansett hva de måtte være eller hvor store eller små de må være. Men Han forteller oss ikke hvordan eller når tid, derfor må vi selv ta valget om å tro når livet blir vanskelig.

Vi har ett ansvar for å ta valget når livet stormer å møte stormen med tro og ikke med tvil og dette er ofte lettere sagt enn gjort, men vi må ta den utfordringen selv om det kan være vanskelig for ellers får vi ingenting fra Yehovah. (Mark 11:24)

Hvordan ser dette ut i praksis?

Det ser ut i praksis at vi når vi møter vanskelige ting så sier vi til oss selv «Yehovah vil helbrede meg/møte dette behovet fordi jeg holder loven.» Det er dette som kan være en utfordring for oss, spesielt for oss kristne. For vi er «opplært» til å si «Gud vil helbrede meg/møte dette behovet fordi Jesus døde for meg.»Men Bibelen sier; i Matt 6:25-34, 5.Mos 28:1-4, Gud møter våre behov fordi vi lever etter vilkårene i pakten (Moseloven) men Han gjør oss hellige fordi Jesus døde for oss.

Israelittene i ørkenen gjorde den feilen at de aldri sa «Yehovah vil møte våre behov fordi vi holder loven», de valgte istedenfor å klage og være bekymret når vanskelige ting skjedde fremfor å vise at de hadde tillit til Yehovah løfter. Fordi de klagde, så fikk de aldri se det lovede land og til sist gikk Yehovah så lei av dem at Han utslettet dem alle med unntak av 2, Joshua og Kaleb.

Undertegnede skal være den første til å innrømme at det er ikke alltid så enkelt som det hører ut som å gjøre dette. For det føles mye enklere og fornuftigere å reagere med frykt, bekymring, stress og klaging når vanskelige ting skjer. Men jeg har også selv fått erfare sannheten i f.eks Jakobs brev som sier vi skal glede oss over vanskeligheter fordi det lærer oss å ha tro. Når jeg ser tilbake på de tingene jeg har gjennomgått i mitt liv, så ser jeg at i dag kan jeg i mye større grad enn før møte vanskeligheter med en klippefast tro på at Yehovah vil møte mitt behov fordi jeg holder loven. Og i dag så er jeg glad for de vanskelighetene jeg har gjennomgått fordi de har gjort min tro sterk. Så i dag har jeg ikke noe problem med å i hvile i løftet at den som holder loven har ingenting å bekymre seg for. Jeg vet fortsatt ingenting hvordan enkelte situasjoner i livet mitt vil bli løst, men jeg har fred rundt det fordi jeg stoler Matt 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-13. Hvorfor vet jeg at jeg kan stole på det? Av erfaring, fordi jeg har mer enn en gang sett Yehovah oppfylle sin del av pakten i ting jeg har gjennomgått før. Jeg har sett at Han har allerede ledet meg gjennom mindre prøvelser tidligere i mitt liv fordi jeg holdt loven, så jeg vet at Han vil lede meg gjennom større prøvelser i fremtiden fordi jeg holder loven.

Du har derfor alt å vinne og ingenting å tape på å bli med i den nye pakt i Jesu Blod. Men det er bare en måte å bli med i den nye pakt på, det er ved først å godta vilkårene for pakten (som er den skriftlige Moseloven) også bli hellig ved tro på at Jesu Blod er ditt offer for din synd.