Hvorfor er blod viktig i Bibelen?

desember 18, 2020

Speaker: Ernie Hume

Hebreerbrevet 9:18-22: «Etter at Moses hadde forkynt loven til forsamlingen, og de hadde forpliktet seg til å følge loven, så tok han blodet fra kalver og geiter. Han blandet det med rødt ull og isop, drysset det på loven og på folket mens han sa»Dette er paktens blod som Yehovah har gitt dere (Exodus 24:7-8). Det samme gjorde han med tabernaklet og alt som var inne i det. For han renset hvert kar med blod slik som loven har sagt vi skal, for uten blod er det ikke noe tilgivelse for synd.»

La du merke til noe veldig viktig i det du leste nå? Det viktige er rekkefølgen i hva som ble gjort. Først hørte de loven, så forpliktet de seg til å følge loven også ble de renset med Blod. Renselsen og helliggjørelsen med Blod var derfor avhengig av deres forpliktelse til å følge loven.

Om vi nå leser Hebreerbrevet 9:13-14: » For om blodet fra bukker og kalver, og spredningen av asken fra en okse kan helliggjøre de som er uren av ubevisst synd, hvor mye mer kan da ikke blodet til Messias, Som gjennom den evige Ånd presenterte Seg selv syndfri som ett offer til Yehovah, rense vår samvittighet fra døde gjerningen så vi kan tjene den levende Gud Yehovah»

Husker du rekkefølgen ting skjedde i Hebreerbrevet 9:18-22? Først hørte de loven, så forpliktet de seg til å følge loven, så ble de renset med Blod. I Hebreerbrevet 9:13-14 så ser vi samme rekkefølgen beskrevet: Først hører vi loven som overbeviser oss om vår synd, så omvender vi oss fra døde gjerninger tilbake til loven, så blir vi renset med Jesu Blod.

Når du da er blitt renset med Jesus Blod, men du velger av egen fri vilje å gå vekk fra Moseloven til fordel for menneskeskapte bud, regler og doktriner, så tramper du Jesu Blod under din fot. Hebreerbrevet 10:26-31 sier at i slike tilfelle, så er du redningsløst fortapt og har begått den utilgivelige synd. Men om du velger å forkaste Moseloven fordi du ikke vet bedre, så er det enda håp for deg. Omvend deg derfor i dag, tilbake til Moses og la deg rense i Jesu Blod så du kan bli ett Guds barn.