Bønn i Jesu navn?

november 4, 2020
Bønn i Jesu navn?

Har du lagt merke til hvordan vi kristne alltid slutter bønnene våre med «i Jesus navn amen»?

Hvorfor sier vi alltid «i Jesus navn»? Fordi vi tror Johannes 14:13 betyr at så lenge vi sier «i Jesus navn» så vil det skje. Men om det var tilfelle, så ville jo det bety at alle bønner bedt «i Jesus navn» ville bli besvart. Og det ville bety at hvem som helst kunne si «i Jesus navn» for hva som helst. Men vi vet alle at dette er ikke tilfelle, bønner bedt i «Jesu navn» blir av og til ikke besvart. Alle blir ikke helbredet, alt blir ikke bra bare fordi man sier «i Jesu navn.»

Så hvordan skal vi forstå Johannes 14:13?

Når Yeshua (Jesus) levde på jorden, så fantes det ikke noe Ny Testamente. Det ville gå enda 3-400 år før det eksisterte en bok som het Ny Testamente, så den Bibelen Jesus og Hans disipler brukte var Gamle Testamentet. I tillegg vet vi at Jesus og Hans disipler var jøder, født i Israel inn i en Hebraisk kultur.

Hvilken betydning har dette?

Vår kultur i Norden er veldig forskjellig fra den Hebraiske kulturen Yeshua vokste opp i. Vi i Norden har ett verdensbilde sterkt influert av Gresk filosofi og Gresk kultur, såkalt Hellenisme. Hellenistisk kultur og Hellenistisk filosofi er veldig forskjellig fra Hebraisk kultur og filosofi.

I Hebraisk kultur, så er navn noe mer enn bare det en person heter. Ett navn på Hebraisk er Shem, Shem er det den personen heter men også hvordan den personen lever sitt liv.

Når Yeshua i Johannes 14:13 sier hver den som ber i mitt navn skal få det Han ber om, så mener Han ikke hver den som sier «i Jesu navn.» Han snakker utifra en Hebraisk kultur, så det Han egentlig sier her er «hver den som lever sitt liv slik jeg lever mitt liv ber i mitt navn og han skal få det han ber om.»

Ser du forskjellen?

Vi ser dette i 1.Johannes 2, Korinterbrevene og Jakob 2 hvor det står at hver den som sier Han er ett med Yeshua må leve slik Han levde. Hvordan levde Yeshua sitt liv?

Som kristne, så tror vi at Yeshua var perfekt og fulgte Moses i alt hva Han gjorde. I Matt 22:2-3, 7:21-23 så sier Yeshua til oss at vi skal følge Moses om vi kaller Yeshua for Herre.

Begynner du nå å forstå hva det betyr å be i Jesu navn?

Det er ikke å si «i Jesu navn», det er å leve slik Han levde. Det er å følge Moses slik Han fulgte Moses, da blir vi rettferdig (1.Johannes) og Yehovah vår Gud hører kun bønnene til de rettferdige . (1.Pet 3:12)