Bygg ditt hus på fjell

oktober 18, 2021
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Hva er fundamentet for ditt liv?

Jesus sier i Matteus 7:24-27 at den som har en fjellgrunn som fundament for sitt hus kan tåle alt uten å falle. Men den som har sand som fundamentet for sitt hus vil falle når prøvelsene kommer, og det fallet vil bli stort.

Det er to ting vi trenger å ta med oss her, fra Matt 7:24-27. Det første er at begge husene utsettes for de samme prøvelsene, så det å bygge sitt hus på fjellgrunn vil ikke frita deg fra livets mange stormer og problemer. Det andre er spørsmålet om hva fjellgrunnen er.

For å svare på det spørsmålet, så må vi gå tilbake til Matt 7:21-23. Her leser vi at den som sier at Jesus er Herre, men som forkaster Moseloven, vil bli forkastet av Jesus. Så fra vers 24-27 sier Jesus rett ut at den som følger Hans lære er lik den mann som bygget sitt hus på fjellgrunn. Hva var det Jesus lærte oss? Matteus 23:2-4, Jesus lærte oss omvendelse fra lovløshet tilbake til Moseloven. Så nå skjønner vi at det å bygge ditt hus på fjellgrunn betyr at du følger Moseloven, men det å bygge ditt hus på sand, betyr at du forkaster Moseloven.

Men som sagt, det første vi må ta med oss fra 7:24-27 er hvordan begge husene utsettes for de samme prøvelsene. Det forteller oss at det å være en kristen vil aldri frita deg fra livets mange prøvelser. Men om du er en kristen, så vil du stå gjennom alle sammen og ingenting som kommer mot deg kan ødelegge deg, fordi du bygger ditt hus på Moseloven.

Så bygg ditt hus på Moseloven i dag, en tidlig Mandag morgen i Oktober og du vil se slik Jesus lovte deg at samme som skjer, så vil du stå fjellstøtt.