Corona og Gud

januar 24, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Føler du deg motløs når du leser nyhetene om Covid-19?

De daglige overskriftene om karantene, lockdowns, virus mutasjoner, usikkerhet rundt vaksinen kan gjøre oss alle motløse og fylle oss med frykt. Det kan til og med få oss til spørre hvor Gud er i alt dette.

Det er ett ganske enkelt svar på det spørsmålet, Yehovah vår Gud, Bibelens Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har full kontroll over alt som skjer med Corona og Covid.

Men om det er tilfelle, hvorfor gjør Han ikke noe med det?

Hvorfor skulle Han gjøre noe med det? Sagt på en annen måte, hva har vi gjort for å fortjene at Yehovah tar bort Corona viruset?

Om du er helt ærlig med deg selv, så er svaret ingenting. For til og med kirken i Norden og Skandinavia har valgt å spytte i Yehovahs ansikt når de, som burde vite bedre, støtter de som gir vekk Yehovahs land (Israel) til Palestinere, godkjenner avskyelige synder som homofili og samboerskap og oppmuntrer til hor. For Corona er en dom over nasjonene sendt av Yehovah, en dom fordi alle jordens nasjoner og land dreper barn i mors liv, forkaster Yehovahs lov, godkjenner og oppmuntrer til synd. Alle nasjoner er skyldige i dette, men om du ser på de landene som er hardest rammet så er det de landene som har vært mest liberale når det gjelder Bibelen.

Hva har vi gjort for å fortjene at Yehovah tar bort Corona viruset?

Ingenting, det er en rettferdig dom som rammer jorden akkurat nå og verre vil det bli.

Ok, kanskje du ikke deler din nasjons syn på f.eks homofili, Israel, abort men du og din familie er allikevel rammet av dommen?

Ingen steder i Bibelen står det at de rettferdige ikke vil oppleve konsekvensene av dommen som kommer over nasjonene. Noah og hans familie opplevde regnet og flommen, men fordi de var rettferdige så bevarte Yehovah dem og tillot dem ikke å bli utslettet når dommen kom.

Om du omvender deg tilbake til Moseloven så vil du bli rettferdig for Yehovah, fordi Bibelen sier at den rettferdige er den som gjør rettferdighet. For om det er en ting vi vet sikkert, så er det at denne dommen vil bli verre og ikke bedre. Men om du er rettferdig, så vil Yehovah bevare deg og ditt hus gjennom den og ikke tilllate dere å bli utslettet.

Men hva da med Jesus?

Hva med Jesus?

Døde ikke Han for at vi ikke skulle komme under dom?

Jo, men kun for de som omvender seg fra lovløshet til lov fra synd til rettferdighet og kun for at de som tar imot Han ikke skal komme under den evige dommen.

Så omvend deg i dag for dette som skjer nå er bare begynnelsen.