Den nye pakt er ikke med kirken

oktober 14, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Jeremiah 31:33-34 leser vi: Dette er den pakt Jeg vil gjøre med Israel etter den tid sier Yehovah. Jeg vil skrive Min Torah (Moseloven) på deres sinn og deres hjerter. Jeg vil være deres Gud og de skal bli Mitt folk. Ingen skal trenge å lære sin nabo og si «Kjenn Yehovah,» fordi de vil alle kjenne Meg, fra de minste til de største sier Yehovah. For Jeg vil tilgi deres lovbrudd og ikke lengre huske deres synder.

Hva vi leser om her i Jeremiah 31:33-34 er det vi kaller for den nye pakt som blir sitert i Hebr 8. Men om noen spurte deg om du kunne forklare for dem hva den nye pakt er, hva ville du da svart?

Det mest vanlige svaret er: Vi er under den nye pakt, ikke den gamle, fordi vi tror på Jesus og Jesus gav oss den nye pakt i sitt Blod.

Det neste spørsmålet ville da naturlig vært hva var den gamle pakt, hva ville du svart?

Det mest vanlige svaret er: Den gamle pakt bygget på Moseloven, mens den nye pakten bygger på Jesus. Moseloven krevde perfeksjonisme noe ingen kunne oppnå, derfor kunne ingen bli frelst under den gamle pakt.

Om noen så lurte på hva forskjellen er mellom de to, hvordan ville du da svart?

Det mest vanlige svaret er: Forskjellen er at under den nye pakt så trenger vi bare å ta imot og ikke prestere noe, vi trenger bare å tro på Jesus. Derfor sier vi at den nye pakt og kristendom er en nåde religion hvor alt er ferdig, vi trenger bare ta imot, mens den gamle pakt var loviskhet, strevsomhet og umulige krav.

Er det slik du også forstår den nye pakt? Som kristen, så regner jeg med svaret ditt er ja, det er omtrent slik du forstår den. Men, som kristen så bygger du din tro på Bibelen. Har du noen gang spurt deg selv hvordan Bibelen ville svart på spørsmålene ovenfor om den nye pakt, den gamle pakt og forskjellen mellom de to?

Jeremiah 31:33-34, Hebreerbrevet 8, Lukas 22:20, Matt 26:28, Mark 14:24, 1.Kor 11:25, 2.Kor 3:6 er alle skriftsteder vi bruker for å bekrefte den tradisjonelle forståelsen av den nye pakt, den gamle pakt og forskjellen mellom de to. Og når sant skal sies, om man ikke leser disse skrifstedene i sin sammenheng, så kan hvert av de skriftstedene forstås på den tradisjonelle kristne forståelsen: Den nye pakt er en pakt hvor vi bare tror, den gamle er en pakt hvor vi måtte prøve å gjøre det umulige. Men, det er bare om vi river disse skriftstedene ut av sin sammenheng, og slik skal vi jo ikke lese Bibelen. Derfor vil jeg be deg tenke over følgende punkter:

  1. Hva Jesus sier i Lukas, Matteus, Markus forklarer ikke detaljene i den nye pakt, det forklarer bare hvordan vi får del i pakten gjennom Hans Blod. Vi kan derfor ikke finne ut hva pakten går ut på, og vilkårene, kun basert på det Han sier. Vi må også ta med i betraktning at når Han sier disse tingene, så snakker Han til ett Jødisk publikum som har kun 1 Bibel og det er Gamle Testamentet. Derfor må vi se i Gamle Testamentet, i dette tilfellet Jeremiah 31:33-34 som siteres ordrett i Hebreerbrevet 8.
  2. Da ser vi at den nye paktens detaljer og hva den går ut på er forklart i Hebreerbrevet 8 når brevet siterer Jeremiah 31:33-34 ordrett. Og da ser vi noen viktige punkter:
  3. Hebreerbrevet 8 og Jeremiah 31:33-34 bruker ikke ordet «kirke» men sier istedenfor at den nye pakt er med Israel. Det er også helt klart av teksten at den nye pakt er med det samme Israel som i sin tid gikk ut av Egypt, hedninger nevnes ikke. Så om vi skal ta Bibelen på alvor, inkludert Hebreerbrevet 8, så finnes det ingen pakt mellom Gud og kirken eller Gud og kristne. Den nye pakt er utelukkende mellom Gud og Israel.
  4. Det ordet som brukes for lov i Jeremiah 31:33-34 og siteres i Hebreerbrevet 8 er det Hebraiske ordet Torah. Torah er det Hebraiske ordet for det vi på Norsk kaller for Moseloven. Dette forteller oss at Moseloven er ikke forkastet, vi er fremdeles under den selv i den nye pakt.
  5. Kun den som velger den nye pakt vil få tilgitt sine lovbrudd og Yehovah vil ikke lengre huske deres synder. M.a.o om du vil ha tilgivelse for synd, så må du inn i den nye pakt hvor Moseloven fremdeles er aktiv.

Har du tenkt over disse 5 punktene og hva de egentlig sier? For som vi skal se, så har Bibelen ett veldig forskjellig syn på den nye pakt enn de fleste kristne.

Ifølge Jeremiah 31:33-34 og Hebreerbrevet 8, så er pakten mellom Yehovah og Israel, ikke mellom Yehovah og hedninger, ikke mellom Yehovah og kirken, ikke mellom Yehovah og kristne. Betyr det at vi som ikke er født som Jøder har ikke noe håp? Jesajah 56 og Romerbrevet 11 sier at alle hedninger kan bli Israelitter ved å omvende seg til Israels Gud og tjene Han. Så derfor har du som er hedning håp, du kan bli en Israelitt og gjennom Jesu Blod få del i den nye pakt, men betingelsen er at du vil omvende deg til Israels Gud Yehovah og tjene Han ved å følge Hans lov (den loven vi kaller for Moseloven). (Jesajah 56). Kanskje du synes dette høres merkelig ut? Men om du leser din egen Bibel, så vil du også måtte innrømme at det er sant. Ha også i tankene at når de første kristne fikk navnet «kristne» så er det en Gresk oversettelse av ett Hebraisk ord som betyr Messianske. Så når de første kristne ble kalt for kristne, så var det fordi alt hva de gjorde var en imitasjon av Jesu sitt liv. Hvordan levde Jesus? Han holdt Moseloven, så det å være en ekte kristen er å være en «liten kristus» og leve slik som Han levde i 100% lydighet til Moseloven. Og som vi har sett, den som lever slik er en ekte Israelitt.

Så er det mange kristne som tror at paktsvilkårne i den nye pakt er tro og ingenting annet enn en passiv tro. Men som vi skal se, så er ikke det rett:

I 2.Mosebok 24:7-8, så leser vi hvordan Moses etter å ha lest opp paktsvilkårene for den gamle pakt (paktsvilkårene er det vi kaller for Moseloven), så bekrefter folket at de vil adlyde og gjøre alt det som Yehovah har befalt. Deretter forsegler Moses pakten med blod, han tar blodet fra okser og sprutet det utover folket. Så for å bli med i den gamle pakt så var det først en frivillig omvendelse fra lovløshet til lov, så ble blod utgytt for å forsegle pakten.  I Lukas 22:20, Matt 26:28, Mark 14:24, 1.Kor 11:25 og 2.Kor 3:6 (og egentlig ellers i evangeliene) så innstifter Jesus den nye pakt på slutten av Hans tid her på jorden. Da har han først i 3 år lært folket hvordan de skal følge Moseloven (Matt 23:2-4, 7:21-23, 5:17) og når Hans disipler har godtatt Hans lære, så innstifter Han den nye pakt med sitt Blod. Så for å bli med i den nye pakt, så var det først en frivillig omvendelse fra lovløshet til lov, så ble blod utgytt for å forsegle pakten.  Ser du likheten mellom 2.Mosebok 24:7-8 og evangeliene? Først viser Moses og Jesus folket hva som er vilkårene for pakten, omvendelse fra lovløshet til Moseloven. Når de godtar paktsvilkårene, så spruter Moses blodet av okser over folket og Jesus gir sitt Blod for oss. Så i begge paktene, så må vi først omvende oss og godta paktsvilkårene (som i både den gamle og den nye er Moseloven) før vi godtar blodet. Derfor er ikke paktsvilkårene passiv tro, paktsvilkårene er samme som under den gamle pakt: lydighet til Moseloven fulgt av tro på Blodet.

Men hva betyr det at Gud vil skrive Moseloven på våre hjerter og våre sinn?

I Jeremiah 31:33-34, og Hebreerbrevet 8, så leser vi hvordan Yehovah vil skrive Moseloven på våre hjerter og våre sinn. Hva betyr dette? Vi finner forklaringen på dette i 5.Mosebok 11:8, det å skrive Moseloven på våre hjerter og våre sinn betyr at vi holder den og velger å leve etter den av fri vilje. Det betyr at vi av fri vilje alltid uansett under alle forhold har den som vårt fokus. Derfor betyr det også under den nye pakt at vi under alle forhold har den som vårt fokus. Men ser du forskjellen mellom Jeremiah 31:33-34 og 5.Mosebok 11:8? I Jeremiah 31 så er det Yehovah som skriver Moseloven på våre hjerter og våre sinn, i 5.Mosebok 11:8 er det vi selv som må skrive den på våre hjerter og våre sinn. Sagt på en annen måte: Under den nye pakt, så gir Yehovah oss lyst til å leve etter og holde Moseloven. Derfor vet vi, fra Jeremiah 31:33-34 og Hebreebrevet 8, at Moseloven er fremdeles aktiv og gjelder den dag i dag. Men om du er under den nye pakt, så vil Yehovah gi deg lyst til å holde den.

Derfor vet vi at beviset på din frelse er ikke å tale i tunger, ikke å ha en «ilddåp», ikke å ha åndens gaver, heller ikke at du har bedt «Jesus inn i hjertet ditt.» Beviset er at du har fått en lyst til å holde Moseloven og at du føler en kjærlighet til den.

Så hva vet vi så langt?

Vi lært at Bibelen sier det er virkelig en gammel og en ny pakt.

Hva er likhetene mellom den gamle og den nye pakten?

Likheten er paktsvilkårene. Paktsvilkårene for begge to er Moseloven. Vi er forventet å velge å leve etter den enten vi er under den gamle eller den nye pakt. Den som forkaster Moseloven, forkaster dermed den nye pakten med Yehovah. (Matt 7:21-23).

Hva er forskjellig mellom den gamle og den nye pakt?

Forskjellen er hvor blodet kommer fra og hva det kan gjøre. Blodet Moses sprer utover folket i 2.Mosebok er fra en okse, men Blodet som rant fra Jesus Kristus er fra ett menneske. I 3.Mosebok 17, leser vi at blod fra okser, bukker og kalver kan sone synd. Men det kan kun sone ubevisst synd. Blodet fra Jesus er så mye bedre enn blodet fra okser og kalver fordi det kan sone bevisst og ubevisst synd. Men som Hebreerbrevet 10 også sier, Jesu blod kan kun sone bevisst synd 1 gang. Om du tar imot Jesu Blod også synder bevisst, så har du vist forakt for den nye pakten og kan ikke bli frelst igjen. Så forskjellen er at i den gamle pakt forsegles pakten med blod fra en okse som kun kan sone ubevisst synd. Den nye pakt er så mye bedre fordi Blodet fra Jesus kan sone både bevisst og ubevisst synd. Derfor åpner den nye pakt opp for at alle som i fortiden har syndet bevisst imot Israels Gud kan nå komme tilbake til Han gjennom omvendelse og tro på Jesu Blod.

Hvordan blir man med i den nye pakten? (eller slik som vi kristne liker å si det: Hvordan blir man frelst?)

For å forstå svaret på spørsmålet må vi først forstå en del viktige grunnprinsipper og repetere noen vi allerede har vært innom. Som vi allerede har sett, den nye pakten er ikke mellom Yehovah og hedninger, Yehovah og kirken eller Yehovah og kristne. Den nye pakten er kun mellom Yehovah og Israel. Men som vi også har sett, så sier både Jesajah 56 og Rom 11 at alle kan bli Israel om de velger å omvende seg tilbake til Yehovah, tjene Han og leve som en Israelitt i lydighet til Moseloven.

Synd og lovbrudd er slik som 1.Johannes sier det er, synd og lovbrudd er brudd på Moseloven. Så når vi gjør noe som Moseloven forbyr, så synder vi. Men det er to typer synd, bevisst og ubevisst. Bibelen er helt klar på at en som er med i den nye pakt kan ikke ha lyst til å synde bevisst, men han vil fortsette å synde ubevisst. Når vi synder ubevisst, så blir vi tilgitt ved å bekjenne vår synd og omvende oss (1.John 1:9). Vi kan velge å synde bevisst, men om vi velger dette, så sier Hebreerbrevet 10 at vi går fortapt og kan aldri mer bli frelst. Den nye pakt er så mye bedre enn den Gamle fordi Jesu Blod soner både bevisst og ubevisst synd, men også fordi Jesus er vår yppersteprest i det himmelske tempelet som i seg selv er så mye bedre enn kopien av tempelet som sto i Jerusalem.

Så hvordan blir man med i den nye pakt, eller slik vi kristne liker å si det, hvordan blir man frelst?

Når vi forstår at vi har brutt Moseloven (at vi har syndet) så må vi først ta ett valg om å slutte å leve slik. Så først må vi erkjenne hva vi har gjort (levd som kriminelle som ikke har hatt noen respekt for Yehovahs lov) og velge å snu om fra å leve lovløst til å holde Moseloven. Da har vi tatt ett bevisst valg om å godta paktsvilkårene, slik som Israels folk gjorde i 2.Mosebok. Da har vi også tatt ett bevisst valg om å gå fra en tilværelse og ett liv som en hedning til å bli en Israelitt (Jesaja 56, Rom 11). Ikke en Israelitt som en borger av staten Israel, men slik som Paulus sier det i Rom 2:29, den ekte Israelitt er han eller hun som lever slik en Israelitt skal leve i lydighet til Moseloven og kun den.

Når vi nå har godtatt paktsvilkårene, så må pakten forsegles (2.Mosebok 24:7-8). Istedenfor å forsegle den med blod fra okser, så forsegles den med at vi godtar hva Jesus gjorde på korset for oss. Da vil Hans Blod være vårt bevis på at vi lever i den nye pakten med Yehovah.

Når vi har gjort dette, så vil Yehovah gi oss lyst til å leve etter Moseloven og en glede i å lese den og lære mer om den. (Han vil skrive den på våre hjerter og sinn). Han vil ikke tvinge oss til å leve etter den, Han vil ikke ta kontroll over oss å få oss til å leve etter den, men vi må handle på den kjærligheten til loven som Han gir oss og velge å leve etter den og velge å lære den.

Da sier Jeremiah 31:33-34 at våre lovbrudd (vår bevisste synd) vil Yehovah tilgi og våre synder (ubevisst synd) vil Han glemme. Men som Hebreerbrevet 10 advarer oss mot, om vi velger å synde bevisst (begå lovbrudd) etter vi har blitt med i den nye pakt så viser vi forakt for Blodet som er beviset for at vi er med i pakten. Viser vi forakt for Blodet, så kan vi ikke bli frelst igjen og da vil vi gå fortapt. Vi vil synde ubevisst også etter vi er blitt med i den nye pakt, men som Hebreerbrevet sier, vår yppersteprest Jesus Kristus er i det himmelske tempelet og følger lovens bud for prester til punkt og prikke. Så når vi synder ubevisst og vi omvender oss og bekjenner det til Han, så vil Han ta sitt Blod inn på alteret i det aller helligste og sone for oss.

Så hva er beviset på at du er med i den nye pakt (ellers om vi kristne liker å si det, frelst)?

Beviset er, iflg. Bibelen, at du har en kjærlighet, glede og lyst til å lære Moseloven og leve etter den. Hvilke bud gjelder i den nye pakt? Alle som gjelder for ditt kjønn og som du kan leve etter utenfor Israel uten å ha adgang til ett tempel. Som f.eks kvinner er ikke forventet å holde budene for menn og omvendt. Og er du ikke spedalsk, så skal du selvsagt ikke leve etter budene for spedalske. Siden vi ikke har tilgang til ett tempel, så kan vi ikke akkurat nå holde alle budene om tempelet og prestene. Men det er en hel rekke andre vi kan holde, og de fleste kristne holder de moralske budene. Men det er flere enn de moralske man er forventet å leve etter utenfor Israel, uten ett tempel: Man skal f.eks holde sabbaten og spise ren mat. Gjør man ikke dette, men holder de moralske, så sier Ny Testamentet at man har syndet og brutt hele loven og pakten. Er det ubevisst synd, så er det bare å omvende seg så blir du tilgitt (1.John 1:9). Er det bevisst synd, så er det ikke noe håp lengre.

Nå skjønner vi, at iflg.Bibelen, så er den vanlige kristne forståelsen av den gamle og den nye pakt feil. Men vi skjønner også hvor farlig det er når kristne sier ting som «vi er under nåde, ikke under lov, kristus kom for å sette oss fri fra Moseloven». Moseloven er paktsvilkårene for den gamle og den nye pakt. Om vi velger å forkaste Moseloven, så forkaster vi paktsvilkårene og da er vår tro på korset død og kan ikke frelse oss. (Jakobs brev).

Har du ikke noe kjærlighet til Moseloven, selv om du sier du er frelst?

Om du leser dette, så er du fremdeles i live. Er du fremdeles i live, så kan du enda velge å omvende deg tilbake til Yehovah og ta imot paktsvilkårene. Du kan enda velge å bli ekte frelst ved å la Blodet fra Jesus forsegle ditt medlemsskap i pakten, og gjøre det du skulle ha gjort i starten, følge vilkårene ved å leve etter Moseloven. Da vil du se at Yehovah er trofast mot sin del av pakten og vil møte alle dine behov. (5.Mosebok 28:1-14, Matt 6:25-34.)

Må Yehovah velsigne deg denne Sabbaten når den begynner i morgen Fredag kveld, og gi deg en god uke når uken begynner igjen på Søndag.

Trenger du forbønn/profeti eller har spørsmål? Kontakt oss gratis og uforpliktende på Messenger eller e.mail