Det er mye til felles mellom ateister og satanister

september 8, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Store norske leksikon definerer ett livssyn som hvordan vi forstår verden og livet rundt oss og hvordan vi tolker vår tilværelse. Du kan dele livssyn inn i religiøse og sekulære, religiøse livssyn tolker livet og det som skjer rundt oss med bakgrunn i troen på en Gud. Sekulære livssyn tror ikke det er noen gud og at livet er kun vår fysiske opplevelse mellom fødsel og død.

Som alle kristne vet, så er ikke vi kristne en homogen gruppe selv om Jesus i Johannes evangeliet ber om at vi må være det.  Vi er delt opp i flere 100 kirkesamfunn og innad i hvert kirkesamfunn kan det være opp til flere 100 forskjellige forståelser av en ting. Det er derfor f.eks ikke mulig å si at alle katolikker går fortapt fordi de er katolikker, eller at alle mormonere går fortapt fordi de tilber ett annet evangelium. Hver katolikk og hver mormoner kan i teorien være frelst selv om læren til deres trossamfunn avviker så mye fra Bibelen at de klassifiserer til en sekt. Siden vi kristne ikke er en homogen gruppe, så kan vi derfor enklere forstå at ateister heller ikke er det. Men i likhet med oss kristne, så er det en ting som forener alle ateister; moral og etikk.

Vi kristne tror Yehovah vår Gud holder oss ansvarlige for de valgene vi tar, derfor vet vi at hva vi gjør i dette livet har konsekvenser senere og vi vet at hva som er rett moral og etikk bestemmes ikke av oss, det bestemmes av Yehovah. Fordi vi har Guds lov å forholde oss til, så vet vi hva som er syndig og hva som er rett å gjøre.

Ateister bygger sitt livssyn på at det ikke er noen Gud. Om det ikke er noen Gud, så er det ikke noe høyere moralsk autoritet utenfor mennesket så mennesket er sin egen moralske herre og  bestemmer selv hva som er rett og galt.

Som kristne, så vet vi at ateismens holdning er egentlig veldig farlig fordi mennesket er egoistisk og vil alltid først og fremst se etter sine egne interesser (1.Mosebok 8:21). Vi kristne er også befalt i Moseloven først og fremst å se etter vårt hus, vår familie og beskytte oss selv. Men i motsetning til ateismen, så har vi kristne en høyere moralsk standard og en høyere moralsk autoritet som holder oss ansvarlig for hva vi gjør. En ateist som ikke tror det finnes noen gud vil rettferdiggjøre sin egoisme ved å si at bare jeg beskytter meg selv, og fremmer meg selv, så blir verdenen ett bedre sted for alle. En kristen vil ikke kunne rettferdiggjøre det på samme måte siden definisjonen av hva som er rett og galt kommer fra Gud i Moseloven, og den sier «når du har sikret deg selv, da skal du sikre andre og hjelpe andre fordi om du ikke er trygg så kan ikke du gjøre andre trygge.» Sagt på en litt enklere måte: Ateismen er som passasjeren som tar på seg en oksygenmaske i ett fly, men nekter å hjelpe han som sitter ved siden av seg å ta på seg sin oksygenmaske fordi verdenen blir bedre så lenge ateisten overlever. Vi kristne er som flypassasjeren som tar på oss vår oksygenmaske først for å kunne hjelpe andre, og vi er også befalt og beordret om å hjelpe andre å ta på seg sin.

Fordi ateisten kan rettferdiggjøre sin egoisme så er ateismen et av verdens mest farligste livssyn.

Så hvorfor ble ateismen så ondskapsfull når man vet hvordan den var i begynnelsen?

De første spor av ateisme finner vi i Gresk, Indisk og Kinesisk filosofi mer som en protest mot tilbedelsen av flere guder, og som en anerkjennelse av at det er kun 1 ukjent upersonlig Gud.  Ateismen var derfor på den tiden mer som en protest mot tilbedelse av flere guder og som en søken etter den ene sanne Gud som vi finner i Bibelen. Vi ser eksempler på dette i Paulus sin tale i Apg 17:22-31 når han sier at den ukjente gud som tilbes i Gresk filosofi er egentlig Yehovah. Når vi kommer nærmere ut på 16oo tallet, så begynner ateismen som vi kjenner den i dag og ta form. Mennesker som Isaac Newton som var en kristen, men trodde på arianismen, formulerte ideen at den upersonlige gud hadde skapt alt også trukket seg tilbake fra sitt skaperverk. Vi finner spor av Newtons filosofi i både Marcion og mange moderne kristnes forståelse av at Yehovah har skapt også trukket seg tilbake for å overlate alt til Jesus. Bibelen støtter selvfølgelig ikke denne tanken, men det er interessant å se hvordan mange kristne har latt ateistisk filosofi krype inn.

Nå skal det sant sies at Newton benektet ikke Guds eksistens, han så bare Gud som en upersonlig kraft som hadde skapt alt. Så derfor kan man ikke si at Newton var ateist, men hans filosofi ligger til grunn for ateismen slik vi kjenner den i dag.

Det er først på 1800 tallet at ateismen tar en mørk vending når den går helt over i å fornekte Gud og sier rett ut at mennesket er en gud i seg selv.

Ludwig Feuerbach, Karl Marx og Friedrich Nietszche er de 3 som gjorde ateismen til den ondskapsfulle egoistiske religionen vi ser i dag.Deres totale fornektelse av Gud og opphøyelsen av mennesket la grunnlaget for bevegelser som Marxisme, Nazisme og Kommunisme, tre bevegelser som alle er skyld i noen av verdens største folkemord. Men dette er også tre bevegelser som kun kan eksistere i ett forkrøplet tankesett hvor man avviser Guds eksistens og opphøyer mennesket til gud. Bibelen sier jo at den første som gjorde dette var djevelen når han ville ta Yehovahs trone, så det er ganske interessant å se likheter mellom ateisme og satanisme.

Sier vi dermed at alle ateister er egentlig satanister fult ut i stand til å begå folkemord? Nei, det er ikke det vi sier, akkurat som vi kan ikke si at enhver katolikk eller mormoner går fortapt bare fordi de er katolikker og mormonere. Men vi kan si at katolsk lære, mormonsk lære har ingenting å gjøre med Bibelen og at ateistisk filosofi er satanistisk. Men selv om ikke alle ateister er egentlig satanister istan til å begå folkemord, så vet ihvertfall vi som har levd en stund at menneskets sanne jeg kommer frem under press og krisesituasjoner.

Her og nå, i 2021, så lever vi i Norden i samfunn som er ok og stabile hvor vi har det rimelig godt. Her og nå vil det ikke være nødvendig for noen å prøve å forandre noe på samfunnet utover aktiv deltagelse i demokratiske prosesser og politikk. Men slik som vi har sett, i 30 tallets Tyskland, i Sovjetunionen, når kriser i samfunnet oppstår så vil de kristne peke på Bibelen og si dette er en dom fra Gud mens ateisten som nekter å ta ansvar for sine handlinger peker på alle andre enn seg selv og sier det er deres feil at dette skjer. Vi så dette med de jøde forfølgelsen i Europa, med keiser Nero som la skylden på de kristne for Roma som brant ned, og nå nylig når jødene igjen holdt på å få skylden for covid-19 viruset.

Når ateisten mener de har funnet syndebukken for samfunnets lidelser, så vil deres livssyn også rettferdiggjøre at man gjør hva som er nødvendig for å gjøre samfunnet bedre igjen selv om det betyr å fengsle og til å med drepe sine motstandere. Dette har vi sett skje i Sovjetunionen, i Tyskland på 30 tallet og vi ser det skje nå i land som Kina og Nord Korea som alle sammen har det til felles at ateismen dyrkes som statens offisielle livssyn.

Ateismen er ansvarlig for så mye lidelser og drivkraften til utryddelse av millioner av mennesker over hele verdenen som ikke hadde gjort noe annet galt enn å tro på en Gud.

Her i Norge så ser vi en farlig utvikling med stadig mer aggressive ateister som bekjenner seg til Ludwig Feuerbach, Karl Marx og Friedrich Nietszche sin ateistiske filosofi. Bakteppet for den nordiske ateismen er marxisme og kommunisme, to bevegelser som er styrt av djevelen og som ønsker å forby Gud og forby oss kristne å praktisere vår tro. Om vi kristne ikke nå i 2021 tør stå opp for vår tro og kreve vår rett, så vil vi om noen år til dele skjebne med våre trossøsken i Kina og Nord Korea. Ja mer enn bare det, for om vi lar ateismen få fotfeste og ikke møter den med motstand, så vil Norge og Norden snart bli styrt av marxister og kommunister.

Så ønsker du som er kristen en fremtid for dine barn i ett fritt demokratisk land som ikke er styrt av marxister og kommunister?

Ønsker du en fremtid for dine barn hvor de er fri til å si hva de vil og praktisere sin tro som de vil?

Da har du ett ansvar nå for å stå opp for din tro og hevde din rett som kristen. Da har du ett ansvar nå for å stå opp for andres tro og hevde deres rett til å si hva de vil og praktisere hva de vil, for vår ytringsfrihet og tros frihet sikres av andres ytringsfrihet og tros frihet.

Ønsker du en fremtid for dine barn i ett fritt demokratisk land med full frihet til å tilbe hvem de vil og si hva de vil?

Da må du bli en mer aktiv kristen, en mer modig kristen som tør gå ut på sosiale media, på gater, på jobben din, på skolen, blant familie og venner og si: «Omvend dere mens dere kan fra lovløshet til lov og ta imot Jesus,» selv om ateisten vil protestere og klage.