Du kan bli syk og dø av nattverd

juli 8, 2022

Speaker: Ernie Hume

Har du tenkt over at Paulus sier vi kan bli syk og dø av å ta nattverd på feil måte?

I 1.Korinterbrev 11:27 leser vi: Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod

For mange av oss, så er dette ord vi har hørt før i forbindelse med nattverden når presten eller pastoren sier at alle er velkommen til Herrens bord, men hver og en må ransake seg selv så vi ikke spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis. Vanligvis så blir vi fortalt at den som tror på Jesus som sin Herre og Frelser vil ikke gjøre urett mot Herren kropp og blod.

Men har du noen gang lurt på hva dette egentlig betyr ifølge Bibelen og om pastoren som leder nattverden har rett?

Hebreerbrevet 10:26-29 gir oss svarene vi leter etter, her leser vi gjør urett mot Herrens kropp og blod når vi nekter å omvende oss fra synd. Hva er synd? 1.Johannes 3:4 sier synd er lovløshet, det motsatte av lovløshet er lov. Da forstår vi hva Hebreerbrevet 10:26-29 prøver å fortelle oss, når vi nekter å følge Guds lov så gjør vi urett mot Herrens kropp og blod. Ifølge Bibelen er det kun 1 lov som er Guds lov, det er den vi mennesker kaller for den «skriftlige Moseloven.»

Hvordan kan vi vite at det er dette Paulus tenker på i 1.Korinterbrev 11?

I kapittel 11 så sier Paulus hvorfor de gjør skam på Herrens nattverd, de som er rike i menigheten vil ikke dele sin mat med de som er fattige. Moseloven er veldig konkret når den sier det er en stor synd å ikke ta hensyn til de fattige. Derfor ser vi to ting her, vi ser at Paulus opprettholder Moseloven og samtidig sier at fordi Korinterne nekter å leve etter den, så gjør de urett mot Herrens kropp og blod. Konsekvensene er ifølge Paulus at mange i Korintermenigheten sliter med sykdom pga dette og noen av de har til og med dødd.

Så om vi bare skal la Bibelen tale for seg selv, så sier Paulus her til oss at når vi tar nattverd men vi samtidig ikke vil leve slik Jesus sa vi skulle leve, så gjør vi urett mot Herrens kropp og blod. Den som gjør urett mot Herrens kropp og blod vil bli syk og kan til og med dø.

Er dette noe som gjelder for oss i dag i 2022?

Ifølge Paulus, så er svaret ja. Enhver kristen i år 2022 som tar nattverd men samtidig gjør ting som Moseloven forbyr, vil bli syk av det og kan dø. Det betyr i praksis at om du tar nattverd men er ok med å spise svin, jobbe på sabbaten, stjele, bryte ekteskapet osv så kan du bli syk av det og til og med dø.

Paulus sitt svar er for oss kristne uvant, for vi i 2022 som hører våre pastorer oppfordre til selvransakelse før nattverden er så vant til å forbinde det med tro på Jesus som Herre og Frelser. Paulus ville vært enige med oss i dette, at før nattverden, så må vi ransake oss selv om vi tror på Jesus. Men Paulus ville vært veldig uenig med oss i vår forståelse av hva det vil si å tro på Jesus.

For Paulus sin del, med en Hebraisk bakgrunn, så er det å tro på Jesus å høre og gjøre hva Jesus sa i tillegg til å tro på hva Jesus gjorde.

For oss kristne i 2022, så har vi lært at å tro på Jesus er å tro på hva Jesus gjorde og bare det.

Hva vi har lært har ingen betydning om det ikke stemmer med hva Paulus sa.

Det Paulus prøver å fortelle oss er at bare den som hører og gjør hva Jesus sa og tror på hva Jesus gjorde tror på Jesus. Vi vet hva Jesus gjorde, men vet vi hva Jesus sa?

I Matteus 23 sier Jesus til oss, «når Fariseerne sitter i Mose stol og lærer dere å leve etter den skriftlige Moseloven, så skal dere høre og gjøre som de sier. Men de hører ikke og gjør ikke hva de selv sier, derfor er de hyklere. De har forkastet den skriftlige Moseloven til fordel for sin muntlige tradisjon og menneskelige påbud. Derfor skal dere ikke gjøre som de gjør»

Om du tror på Jesus, så gjør du hva han sa og tror på hva han gjorde. Når du da tar nattverd, så gjør du det på rett vis og gjør ære på Herrens kropp og blod. Da blir nattverden ikke til forbannelse for deg, den vil ikke gjøre deg syk og du vil ikke dø av den.