Dusker

mars 27, 2022
Series: Bibel

I 4.Mosebok 15:38-41, leser vi: Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, i alle generasjoner fremover, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk.  39 Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hor. 40 Slik skal dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud. 41 Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. 

Tror du at denne verdenen noen gang skal utslettes igjen i en vannflom slik som hendte når Noah levde?

Du som er kristen vet sikkert hva som står i 1.Mosebok 9:12. Her leser vi at Gud inngår en pakt med Noah og med alle generasjonene etter han hvor Gud lover aldri mer å utslette denne jorden med en vannflom. Tegnet på denne pakten er regnbuen i himmelen. Hver gang vi ser en regnbue i skyen, så vet vi kristne at dette er vår Gud sitt løfte til oss. Vi vet også at dette løftet gjelder fremdeles i 2022, selv om det er veldig lang tid og veldig mange generasjoner mellom oss og Noah.

Hvordan vet vi helt sikkert at dette løftet gjelder fremdeles i år 2022? Fordi 1.Mosebok 9 sier det gjelder for alle generasjoner fremover. Når Bibelen sier at noe gjelder for alle generasjoner, så mener Bibelen at dette gjelder for evig og alltid helt frem til denne verdenen forgår i ild slik som Åpenbaringsboken forteller oss om.

Det lille men allikevel så betydningsfulle Hebraiske ordet i 1.Mos 9:12 for generasjoner er det samme ordet som vi ser i 4.Mosebok 15:38. Dette forteller oss at budet om minneduskene i 4.Mosebok 15:38 er heller ikke tidsbegrenset og gjelder den dag i dag. Så om vi skal ta Bibelen på alvor, så sier Bibelen at alle menn som er etterfølgere av Jesus i 2022 skal ta på seg minnedusker. Hvorfor? Fordi : » Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til hor. 40 Slik skal dere huske på alle mine bud og holde dem og være hellige for deres Gud.» (4.Mos 15:39-41)

Nå tenker du kanskje, men dette kan ikke være tilfelle, for vi som er i den nye pakt har jo Den Hellige Ånd. Så vi trenger ikke minnedusker, vi har jo Den Hellige Ånd til å minne oss på å leve rett? For er det ikke Den Hellige Ånds oppgave å overbevise oss om synd?

I Johannes 16:8 står det: Og når Han kommer så vil Han overbevise denne verdenen om synd, rettferdighet og dom.

I Johannes 17:16 står det: De er ikke av denne verdenen, akkurat som Jeg ikke er av denne verdenen.

Johannes 16:8 sier Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise denne verdenen om synd, rettferdighet og dom. Johannes 17:16 sier du som er en etterfølger av Jesus er ikke av denne verdenen. M.a.o Johannes 16:8 sier Den Hellige Ånd har ikke som oppgave å overbevise deg om synd, rettferdighet og dom om du er en kristen. Den Hellige Ånds oppgave er å overbevise alle de andre rundt deg, de som ikke er kristne, om synd, rettferdighet og dom.

Derimot sier Jesus i Johannes 16 at Den Hellige Ånds oppgave ovenfor oss som er etterfølgere av Jesus, er å være sannhetens Ånd. Hva er sannhet iflg.Bibelen? Johannes 3:21 sier sannhet er det samme som Jesu lære. Så Den Hellige Ånds oppgave er å ikke å overbevise en etterfølger av Jesus om synd, men å minne oss på hva Jesus lærte oss.

Om Den Hellige Ånd er vår lærer, trenger vi da lærere i menigheten?

Efeserbrevet 4:11 sier ja, vi trenger lærere i menigheten selv om Den Hellige Ånd er vår lærer. Bibelen snakker også en god del om at alle kristne er på forskjellige stadier i sin etterfølgelse av Jesus, noen er lengre enn andre, derfor skal vi lære hverandre og lære av hverandre selv om vi har Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånds oppgave er å minne oss på hva Jesus lærte, så da må vi spørre oss selv, sa Jesus noen gang at vi som er Hans etterfølgere ikke skulle gå med minnedusker? Nei, vi finner ikke ett sted hvor Jesus sier vi ikke skal gå med minnedusker. Vi finner derimot at Han gikk med de selv, og vi finner at Paulus (etter han ble frelst) hadde som yrke å lage bønnesjal med minneduskene påsydd. Så både Jesus og Paulus fulgte dette budet om å gå med minnedusker.

Er det da syndig av en mann som er etterfølger av Jesus ikke å gå med minnedusker?

Om du skal ta Bibelen på alvor, så er svaret ja.

Hva da med alle de kristne opp gjennom århundrene som har levd rett, vært forsont med Yehovah gjennom Jesu Blod, men aldri gått med en eneste minnedusk?

3.Mosebok sier at når vi gjør noe Moseloven forbyr, men vi ikke vet hva vi gjør, så trenger ikke vi å ofre for vår synd selv om vi har gjort noe galt. Sagt på en annen måte; synder du av uvitenhet, så holdes du ikke ansvarlig for det av Yehovah. Men 3.Mosebok sier også at når noen kommer til deg og viser deg at det du har gjort er synd, så holdes du ansvarlig og må ofre. Sagt på en annen måte; om ingen noen gang har fortalt deg at Bibelen sier du skal gå med minnedusk så holder ikke Gud deg ansvarlig for den synden. Men nå som du vet at Bibelen sier du skal gå med minnedusk, så holder Gud deg ansvarlig for den synden. For å få tilgivelse for at du i gamle dager ikke har gått med minnedusk, så må du omvende deg (1.John 1:9). Omvendelse betyr at du slutter å gjøre det som er galt og begynner å gjøre det som er rett. Sagt på en annen måte, du slutter å la være å gå med minnedusk og du begynner å gå med minnedusk.

Hva da med rent praktiske spørsmål, som hva om du jobber med noe som gjør at det kan være farlig å ha disse duskene hengende rundt livet? Duskene er der først og fremst for din del, ikke først og fremst for at andre skal se de. Så i en slik situasjon så kan du bære duskene på innsiden av buksen, være trygg på jobb, og allikevel gjøre det som er rett. Samme om du skulle være i en situasjon hvor det å bære dusker kan være farlig fordi du beveger deg i miljøer hvor det er mennesker som ikke liker Israel.

Duskene er først og fremst der for din del, for at du skal se de og bli påmint ditt ansvar å leve rett og hellig etter Toraen. Vår Herre Jesus Kristus levde slik, Paulus gjorde det samme (han lagde til og med minnedusker og bønnesjal som ett yrke). Da bør vi også gjøre det samme om vi er etterfølgere av Jesus. Men duskene er også der for at du skal se på de og bli påmint at Yehovah er på din side. Jeg har selv mer enn en gang fått min tro styrket i vanskelige tider ved å se ned på mine minnedusker og bli påmint Matt 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14 som sier at hver den som lever etter Toraen vil få Yehovahs hjelp.

Så om du ikke har gjort det allerede, skaff deg minnedusker så du også kan leve rett slik som Toraen sier vi skal og slik som vår Herre og Mester Jesus Kristus lærte oss.