Efeserbrevet 5

april 8, 2022
Efeserbrevet 5

1. Av denne grunn må dere alltid leve slik Yehovah vil dere skal leve fordi dere er Hans elskede barn

I siste vers av kapittel 4 skriver Paulus «fordi dere er tilgitt av Yehovah i Kristus.» I første vers av kapittel 5 skriver Paulus «av denne grunn», da skjønner vi at «av denne grunn» er «fordi dere er tilgitt av Yehovah i Kristus.» Så det Paulus egentlig forteller oss her er: Fordi dere er tilgitt av Yehovah i Kristus må dere alltid leve slik Yehovah vil dere skal leve fordi dere er Hans elskede barn.  Om vi skulle sagt dette på en litt mer moderne kristelig måte: Fordi dere er frelst må dere se til at dere lever slik Gud vil at Hans elskede barn skal leve. Hvordan vi skal leve om vi er Yehovahs elskede barn, tilgitt i Kristus, har Paulus forklart i de foregående versene men han vil også forklare det i de versene som kommer.

Men det som er viktig for oss å legge merke til her i vers 1 er hva Paulus ikke sier.

Han sier ikke at fordi vi er frelst så er alt av nåde og vi trenger ikke gjøre noe som helst.

Han sier ikke at fordi vi er frelst så er alt av nåde og vi kan uansett ikke leve rett fordi vi har en syndig natur.

Han sier ikke at fordi vi er frelst og alt er av nåde, så gjør vi Kristus til intet om vi velger å leve rett.

Han sier ikke at fordi vi er frelst og alt er av nåde, så har vi ansvaret for å leve rett slik vår pastor/kirkesamfunn sier er rett.

Istedenfor sier Paulus:

Fordi du er frelst, så har du selv ansvaret for å leve slik Yehovah vil at Hans elskede barn skal leve.

Du som leser dette har med andre ord selv ansvaret for å leve rett slik Gud vil du skal leve. Hva din pastor eller ditt kirkesamfunn sier er en rett livsstil for en kristen har 0 betydning for de er ikke Gud. De vil ikke holde deg til ansvar den dagen du dør for hvordan du levde. Kun Yehovah som har skapt deg er Gud, og her sier Paulus at du har ett ansvar for å leve rett slik Yehovah vil du skal leve.

2. og dere må alltid leve i kjærlighet, slik som Messias elsket oss og gav Seg selv for oss, ett vell duftende offer til Yehovah.

I Johannes evangeliet og Johannes brevene, så leser vi at den som holder Moses sin Tora lever i kjærlighet slik Jesus levde i kjærlighet når Han holdt den. I Romerbrevet og Galaterbrevet bekrefter Paulus dette for oss når han også sier seg enig i at den som holder Moses sin Tora lever i kjærlighet. Så hva Paulus sier her i vers 2 er at den som lever i kjærlighet, slik Jesus gjorde, vil være ett vell duftende offer til Yehovah med sitt liv. Også her sier Paulus at dette er noe vi har selv ansvaret for å velge å gjøre.

3. Men all umoral, urenhet og begjær må ikke forekomme blant dere, for om dere er hellige, så skal dere ikke ha noe med slike ting å gjøre,

Her i vers 3 sier Paulus at alt som Moses sin Tora forbyr oss å gjøre må ikke forekomme blant oss. Lovløshet skal ikke de hellige ha noe med å gjøre sier han.

Legg merke til også her at Paulus mener vi er vel i stand til å velge vekk umoral, urenhet og begjær til fordel for Moses sin Tora. Dette er i skarp kontrast til mange kristne menigheter som forkynner at vi kan ikke gjøre noen ting rett, og om vi prøver så går vi fortapt og gjør Kristus til intet, det eneste vi kan gjøre er å tro. Så du som leser dette må spørre deg selv, hvem tror du på? Hva Yehovah sier i Bibelen som Paulus bekrefter? Eller hva ditt kirkesamfunn og din pastor sier?

4.vokt deres ord så dere sier ting som er oppbyggelige og gjennomtenkte, ikke gjør narr av folk eller få de til å føle seg dumme, slike ting hører ikke hjemme hos dere, men vær heller takknemlige til Yehovah for alt. 

Du har ansvaret for å si ting som bygger opp og er gjennomtenkte. Hva Paulus sier her kan oppsummeres i: Tenk før du snakker og vurder om det du skal til å si bygger opp eller river ned. Dette er samme som Jakobs brev hvor Jakob og Ordpsårkene 12 snakker om tungens makt til å helbrede eller drepe. Dette er også en bekreftelse på at Moses sin Tora gjelder den dag i dag fordi vi finner bud i Toraen som forbyr oss å si ting som dreper. Videre sier Paulus at vi skal ikke gjøre narr av folk, men vi skal være takknemlig til Yehovah for alt. Legg merke til hvem Paulus sier vi skal være takknemlige til, Yehovah ikke til Jesus.

5.For dette vet dere veldig godt, de som lever i umoral eller urenheter eller begjær som er avgudsdyrkelse, har ikke rett på det himmelske riket som tilhører Messias og Yehovah.

Det første og noe av det viktigste i dette verset er at Paulus sier begjær er avgudsdyrkelse og den som begjærer har ikke rett på det himmelske riket.

Når vi tenker avgudsdyrkelse, så tenker vi noen som tilber en statue eller en gud som ikke er Bibelens Gud. Men når Paulus tenker avgudsdyrkelse, så tenker han tilbedelse av guder som ikke er Bibelens Gud OG alt annet vi begjærer som ikke er Bibelens Gud. Jesus snakker også om dette i Matteus 6:25-34 når Han sier vi skal ikke begjære våre behov slik hedningene gjør, vi skal bare begjære får Far i himmelen Yehovah og Hans vilje for våre liv. Begjærer vi Yehovah og Hans vilje for våre liv, slik også Salomo gjorde før han falt, så vil vi i likhet med Salomo få alt vi trenger til vårt liv. (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14).

Dette er interessant og viktig for oss å tenke over, fordi når vi har f.eks ett behov for helbredelse, så kan vi ende opp med å begjære å bli frisk. Begjærer vi å bli frisk, så er helse blitt en avgud for oss. Det er ikke noe galt i å ønske å bli frisk og ha lyst til å bli frisk, men om det blir en avgud for oss, så sier Paulus her i vers 5 og Jesus i Matt 6:25-34 at vi har falt i synd. Paulus går til og med så langt som å si at den som begjærer har ikke rett på det himmelske riket.

Så hvordan skal vi takle våre behov?

Jesus gir oss svaret  i Matt 6:25-34, begjær Yehovah og Hans Tora (den skriftlige Moseloven) så vil Yehovah gi oss alt annet i tillegg. Så om du har ett behov for helbredelse, ikke begjær helbredelsen men gjør som Paulus sier her i Efeserbrevet: Pass på at du lever etter Moses sin Tora, så vil du få din helbredelse i rett tid på rett måte.

Men det er ikke bare den som begjærer som er utestengt fra det himmelske riket, Paulus sier også at den som lever i umoral eller urenheter slipper ikke inn. Som vi har sett her i Efeserbrevet, men også i Paulus sine andre brever; umoral og urenheter er alt som Moses sin Tora (den skriftlige Moseloven) forbyr inkludert lovene om ren og uren mat. Så om du lever moralsk rett men f.eks spiser svinekjøtt, så lever du etter Paulus sin definisjon uren. Er du uren slipper du ikke inn. Hva Paulus sier her er identisk med hva Jesus sier i Matt 7:21-23 og i lignelsen om de 10 jomfruer, den som ikke lever etter Moses sin Tora slipper ikke inn i himmelen.

6. La ingen narre dere med tomme ord!. For pga disse ting så kommer Yehovahs vrede over de ulydige.

Her i vers 6 sier Paulus det samme som han sier i Romerbrevet 1-4. De som er ulydige mot Moses sin Tora og som insisterer på å leve urent i umoral lever under Yehovah vrede. Gud er veldig sint på de som ikke lever rett og som vil heller vil ha urenhet og umoral fremfor rettferdighet og liv. Så sier Paulus i begynnelsen av dette verset, la ingen narre dere med tomme ord. Når man ser hvordan Paulus sier dette i sammenheng med siste halvdel av verset, så skjønner man at Paulus sitt poeng her er: La ingen narre dere med tomme ord så dere ender opp med å leve i umoral og urenheter under Yehovahs vrede.

På Paulus sin tid, så var det mange som forsøkte å narre Jesu etterfølgere til å tro at bare de ble omskjært så kunne de leve som de vil.

I vår tid, så er det mange som forsøker å narre Jesu etterfølgere til å tro at bare du har «bedt Jesus inn i hjertet ditt» så kan du leve slik som du vil fordi du er egentlig utav stand til å leve rett.

Har noen narret deg med tomme ord så du lever under Yehovah sin vrede?

7. Vær derfor ikke som dem:

Vær derfor ikke som de som lever under Yehovah sin vrede.

8. For dere var en gang i mørket, men nå er dere lys i Herren, derfor må dere kontinuerlig vandre som barn av lys

En gang i tiden, så levde dere som dem i mørket. Men nå er dere tilgitt av Yehovah i Kristus, derfor må dere kontinuerlig leve som Yehovahs elskede barn i lyset. Hva Paulus sier her er samme som han sa i vers 1, men også samme som Jesus sier i Johannes 3. For i Johannes 3 sier Jesus at hver den som følger Hans lære lever i lyset fordi Hans lære er lys. Men hver den som ikke vil følge Hans lære lever i mørket. Så Paulus sitt poeng her er samme som i vers 1, når dere nå er frelst og tilgitt så må dere hele tiden velge å leve i Jesu lære.

Ser du hva Paulus ikke sier? Han sier ikke dere må hele tiden tro at Jesus døde for dere. Istedenfor er hovedfokuset til Paulus hva Jesus lærte, ikke hva Jesus gjorde.

9.for frukten av lys er i all godhet, rettferdighet og sannhet

For om vi lever i Jesu lære så vil våre liv bære god frukt av godhet, rettferdighet og sannhet.

10.prøve å lære hva som er godkjent av Herren,

Men vi har et ansvar for å lære hva som er Jesu lære så vi vet hvordan vi skal leve.

Legg merke til at Paulus sier ikke; lær av meg og min lære eller min teologi. Han sier lær av Jesus hva Han lærte. De fleste kristne i dag snur på dette og sier hva Jesus lærte gjelder t.o.m korset men hva Paulus lærte gjelder fra og med korset og frem til vår tid. Det er tydelig at Paulus ville vært veldig uenig med hva de fleste kristne menigheter står for i dag.

11. og dere må aldri delta i de ufruktbare gjerningene i mørket, men avslør dem istedenfor.

Vi har ett ansvar for aldri å leve slik som de ulydige gjør, vi har ett ansvar for å avsløre dem.

12 For det er uverdig til og med å si de tingene som er gjort av dem i mørket i hemmelighet,

Noe av det de ulydige gjør er så ille at vi som lever i Jesu lære har ikke en gang lov til å snakke om det.

13. men alle ting er avslørt, åpenbart under lyset (Johannes 3) , 14.for alt som er åpenbart i lyset, Av denne grunn så står det, » Du må våkne opp, du som sover, og komme opp fra de døde (Jesaja 26:19) og Messias vil skinne på deg.

Men når de ulydige blir konfrontert med Toraen, så avsløres deres mørke gjerninger. Av denne grunn står det, du som lever i mørket må omvende deg fra dine gjerninger og komme inn i Jesu lære så du kan leve i lyset.

Om vi skulle omskrevet hva Paulus sier her til litt mer moderne språk, så kunne vi sagt det slik: Toraen gir syndenød og stiller deg på valg om enten å omvende deg, eller å akseptere at du går fortapt.

15. Av den grunn, vær nøye med hvordan du lever, ikke som de uvitende men som de som vet,

Du som er frelst er ikke lengre uvitende, derfor må du være nøye med hvordan du lever. Her igjen sier Paulus: Du som er frelst har ansvar for å velge å leve rett.

16. kjøper tid, fordi disse dager er onde. 17.På grunn av dette vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje.

Disse tider er onde og det er ikke lang tid igjen, vær derfor klok og lær dere Moses sin Tora så dere kan forstå hva som er Jesu sin vilje for deres liv.

18. Bli ikke drukne på vin og sterk drikk, som leder til utskeielser, men bli hele tiden fullt med Den Hellige Ånd,

Den som drikker alkohol kan ikke forstå Moses sin Tora og da kan du heller ikke forstå hva som er Yehovah sin vilje for ditt liv. Dette Paulus sier her finner vi igjen i Moseloven hvor Aaron og hans sønner forbys å røre alkohol fordi de skal være prester og i stand til å skille mellom hva som er rett og galt og høre Yehovahs stemme. Bli istedenfor fylt av Den Hellige Ånd ved å leve etter Moses sin Tora.

19. snakk med hverandre med salmer, lovsanger og synger og spiller for Herren i deres sinn, 20 mens dere takker vår Gud Yehovah og Far for alle ting i vår Herre Yeshuas Messias sitt navn.

Takk Yehovah for alle ting, og vær nøye med å si oppbyggelige ord til hverandre med salmer og lovsanger. Syng og spill for Herren i deres sinn.

21. Tjen hverandre fordi dere respekterer Messias, 22.koner tjen deres ektemenn som dere tjener Herren, 23. for ektemannen er leder slik som Messias er leder av forsamlingen, Han frelser hele kroppen: 24 men som forsamlingen underlegger seg Messias og er lydig til Han, slik skal også dere hustruer være lydige til sine ektemenn i alt.

Vers 24 kan ikke ses alene, det må ses i sammenheng med versene 21-32. Da forstår vi at hustruene skal være lydige i alt på betingelse av at hennes ektemann lever sitt liv slik som Messias levde sitt. Jesus holdt Toraen, så dere hustruer skal bare være lydige deres ektemenn om deres ektemenn holder Toraen. Jesus lærte sin forsamling å holde Toraen (Matt 23.2-4), dere hustruer skal bare være lydige deres ektemenn om deres ektemenn lærer dere å holde Toraen. Hvordan en ektemann skal holde Toraen beskrives fra vers 25 og utover:

25. Ektemenn, dere må hele tiden elske deres koner, slik som Messias elsket forsamlingen og gave Seg selv på dets vegne, 26 så Han kan helliggjøre Sin kone, forsamlingen, Hans brud, ved å gjøre henne ren og vaske henne med sin Torah, 27 så Han kan presentere for Seg selv en skinnene forsamling, som ikke har en flekk en rynke, så Hans brud er ren, hellig og uten lyte.

Ektemenn skal elske sine koner slik som Jesus elsket oss. For slik som Jesus elsket oss, ved å lære oss Toraen og omvendelse, slik skal vi elske våre koner ved å lære dem å leve rett og hellig så forsamlingen står ren, hellig og uten lyte og våre koner står ren hellig og uten lyte. Forsamlingen vaskes ren og blir en brud uten lyte når de omvender seg til Moses sin Tora (legg merke til at Paulus sier ikke at forsamlingen blir vasket i Jesus Blod, den blir vasket og står ren uten en lyte når den følger Moses sin Tora). På samme måte har ektemenn ansvar for å helliggjøre sin hustru ved å lære henne Toraen så hun også kan stå ren, hellig og uten lyte

28. På samme måte, ektemenn, skal dere elske deres hustruer slik som dere elsker dere selv. Den som elsker sin kone elsker seg selv. 29. For ingen har hatet seg selv, men gir det næring og verdsetter det, slik som Messias gir næring og verdsetter forsamlingen, 30. for vi er medlemmer av Hans kropp. 31. «Av denne grunn skal mannen forlate sin far og sin mor, og være trofast mot sin hustru, og de to vil være ett kjød (1.Mos 2:24). 32. Dette mysteriet er stort: nå sier jeg dette i Messias i forbindelse med forsamlingen. 33. Men dere, alle sammen en etter en, må hele tiden elske sin hustru slik han elsker seg selv, for da vil hans kone respektere sin ektemann. 

Om en ektemann elsker sin kone på denne måten, så vil det være lett og naturlig for henne å adlyde han i alt og vise respekt for han.

Vi kan derfor ikke se vers 24 alene siden Paulus helt tydelig understreker at koner skal kun adlyde sine ektemenn når ektemennene lever etter Moseloven.