Efeserbrevet 6

april 15, 2022
Efeserbrevet 6

I Efeserbrevet 5 så vi hvordan feilaktig tekstforståelse kan gi grunnlag for misbruk av Bibelen i ekteskapet. Her i Efeserbrevet 6 skal vi se hvordan feilaktig tekstforståelse kan gi grunnlag for misbruk av Bibelen i relasjoner mellom foreldre og barn. Men som vi så i Efeserbrevet 5, om vi tillater Bibelen å snakke for seg selv så setter den oss fri både i ekteskapet og i forhold til våre foreldre. Vi skal også her i kapittel 6 lære hva Guds fulle rustning er og hvordan vi bruker den effektivt. Til sist så vil vi få lære av Paulus hvordan vi får nåde.:

1.Barn, dere må alltid adlyde hva deres foreldre sier i Herren, for dette er rett å gjøre. 2. «Du må alltid ære din far og din mor,» som er det første bud med ett løfte, 3. «så det vil gå vel med deg og du vil leve lenge på jorden» (1.Mos 20:12, 5.Mos 5:16) 4. og fedre, gjør ikke noe som gjør at deres barn kommer under Yehovahs vrede men oppdra dem i Herrens lære.

I vers 1 sier Paulus vi må alltid adlyde hva våre foreldre sier i Herren, for dette er rett å gjøre. I vers 2 knytter han det å adlyde med å ære sine foreldre så vi kan leve lenge på jorden. Betyr dette at uansett hva våre foreldre sier så skal vi gjøre som de sier? Det lille uttrykket I Herren viser oss at svaret er nei, Paulus sier ikke at vi skal alltid uansett gjøre hva våre foreldre sier. Vi skal bare gjøre hva de sier når de selv lever i Herren. Hva betyr det å leve i Herren? 1.Johannes 2:6 og 1.Korinterbrev sier at den som lever i Herren lever sitt liv slik Jesus levde sitt liv. Hvordan levde Jesus sitt liv? Som kristne så vet vi at Jesus holdt loven, så det å være i Herren betyr at når våre foreldre lever etter Moseloven da og kun da skal vi alltid adlyde hva de sier. Det er slik vi ærer de når vi adlyder dem når de lever ett med Jesus og imiterer Hans liv slik Paulus imiterte Jesu liv. Vi ser bekreftelsen på dette i vers 4 hvor det står at fedrene har som oppgave å holde sine barn unna Yehovah sin vrede. I Romerbrevet sier Paulus at Yehovah blir sint på de som ikke vil leve etter Moseloven (Rom 1-4), så fedrene har som oppgave å oppdra barna i Jesu lære om å holde Moseloven (John 3:36, Matt 23:2-4) så barna ikke kommer inn under Yehovah sin vrede.

5.Slaver, adlyd deres jordiske herrer med respekt og frykt i tjeneste som for Messias, 6.ikke for å tilfredsstile dem, men som tjenere av Messias som gjør Yehovahs vilje fra deres indre, 7. som tjener med entusiasme for Herren, ikke for å tjene menneske, 8 hver og en huske at den som gjør en god ting, vil høste av det gode av Herren for hva han gjør, enten han er slave eller fri. 9. Og dere som er Herre over slaver, dere må gjøre det samme mot dem. Slutt med å true og herske over dem, husk Herren i himmelen er både din Herre og deres Herre og Han gjør ikke forskjell på folk. (5.Mos 10:17).

Nå i 2022 så er vårt samfunn veldig forskjellig fra det samfunnet Paulus levde i. Det er derfor vi må huske at selv om Bibelen er skrevet for oss, så er den ikke skrevet til oss. Den er skrevet til mennesker som levde i en kultur hvor slaveri var vanlig, ikke så ulikt hvordan Norge og Skandinavia var for mange 100 år siden hvor f.eks barn måtte ut og tjene på gårdene for å hjelpe familien å overleve. Dette må vi ha i bakhodet når vi leser versene 5-9.

Vi ser aldri at Paulus sier vi skal ta slaver, vi ser aldri at Yehovah sier vi skal ta slaver. Men fordi Paulus skriver inn i en kultur og en tid hvor slaveri var vanlig, så gir han i versene 5-9 regler for hvordan kristne slaver og kristne eiere av slaver skal leve. Hva Paulus sier her er nøyaktig det samme som du finner i Moselovens regler for slavehold: Slavene skal tjene ikke for å gjøre sine eiere tilfreds, men for å tjene og gjøre godt for Herren Jesus som de tilhører. På lik linje skal eiere av slaver tjene slavene, ikke for å gjøre slavene tilfreds, men for å tjene og gjøre godt for Herren Jesus som de tilhører. Så i vers 9 sier Paulus at kristne som eier slaver har ikke lov til å true og herske over dem, for de må huske at i Herrens øyne så er vi alle like.

10. Fra nå av, må dere umiddelbart bli sterke i Herren fordi dere hører og gjør hva Han sa. (Ef 1:19).

Tilbake i Efeserbrevet 1:19 sa Paulus at den som hører og gjør hva Jesus sa er sterk i Herren. Dette gjentar Paulus her i vers 10 når han sier vi må skyndte oss å høre og gjøre hva Jesus sa så vi kan være sterke i Herren. Legg merke til at Paulus sier dette er noe vi må gjøre, ingen (selv ikke Den Hellige Ånd) gjør dette for oss. Så om du vil være sterk i Herren, så har du ansvaret selv for å høre og gjøre hva Jesus sa.

11. Kle dere i Yehovah sin fulle rustning så dere står imot den ondes planer (Jakob 4:7) :12 for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men vi har kamp mot maktene, myndighetene og denne verdens herskere over denne verdens mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13. Av denne grunn må du umiddelbart ta på deg Yehovahs fulle rustning (Nehemiah 8:10) så dere kan stå imot ondskap på den onde dag og når dere har fullført alle ting, kan bli stående.

Det er viktig å bli sterke i Herren fordi vi har ikke kamp mot mennesker, vår kamp er mot ondskapens åndelige hær som hersker over denne verdenen. Fordi vår kamp er mot demonene så må vi umiddelbart bli sterke i Herren så vi kan stå imot den ondes planer, stå imot ondskap på den onde dag og når vi har fullført dette livet bli stående.

14. Ta derfor på dere trofasthetens belte, rettferdighetens brynje (Jesaja 11:5, 59:17)

Derfor må vi høre og gjøre hva Yehovah sier, slik som Jesus lærte oss, og være trofaste mot det så vi kan vandre og leve i rettferdige lovgjerninger.

15. og sandaler på skoene så dere er forberedt til fredens evangelium ( Jes 11:6-10, 52:7, Nah 1:15).

Vi må alltid være klare til å fortelle andre at de kan bli forsont med Yehovah gjennom omvendelse fra lovløshet til lov og tro på Jesus Blod.

16. ta alltid opp troens skjold, som du har fått for å slukke fiendens brennende piler (salme 7:13)

Vi vil bli angrepet med fiendens brennende piler, men om vi tror Yehovah hører oss og hjelper oss fordi vi lever etter Hans lov (Matt 6:25-34, 5.Mos 28:1-14) så vil vår tro overvinne og slukke fiendens piler.

17.og du må med en gang ta opp frelsens hjelm (Jesajah 59:17) og Åndens sverd, som er Yehovahs talte ord (Jesajah 11:4, 49:2, Hos 6:5)

Vi må alltid tro Yehovah vil frelse oss ut fra den situasjonen vi står i fordi vi holder loven (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14) og være klar til å tale ut Yehovahs lov slik Jesus gjorde i ørkenen.

18. Gjennom all bønn og påkallelser, be alltid i Ånden, og vær nøye med at du er i Han, gjennom å holde ut og be alltid for alle de hellige

Vi må være nøye med å leve rett etter loven så vi er i Jesus, da kan vi be med bønn og påkallelser med takk også for de hellige.

19. og på mine vegner, be også for meg at ett ord skal alltid bli gitt meg når jeg åpner min munn til å snakke, 20. siden jeg er en ambassadør i kjettinger, så jeg i dette vil ha mot når jeg er kalt til å tale. 21. For at dere også skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tykikus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener, 22 som jeg sender til dere nettopp for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre deres sinn. 23. Til brødrene og søstrene, fred og kjærlighet med tro fra Yehovah vår Far og vår Herre Yeshua Messias. 24. Nåde være med alle som hører og gjør hva vår Herre Yeshua sa fordi de elsker Han med en uslettelig kjærlighet. 

Da vil vi få fred og kjærlighet fra Yehovah vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Da vil alle som hører og gjør hva Jesus sa, som viser at de elsker Han, få leve og vandre i nåde.

Legg merke til at også her siste setningen så skiller Paulus mellom Yehovah og Jesus. Først sier han at fred, kjærlighet kommer fra Yehovah som er Gud også i andre omgang fra vår Herre Jesus Kristus. Legg også merke til at kun de som hører og gjør hva Jesus sa viser at de elsker Jesus (John 14-17) og kun de får leve i nåden.