Elsker du slik Gud vil?

august 19, 2022

Speaker: Ernie Hume

Å elske på Guds måte

En av de mest vanligste feilene vi kristne gjør, når vi leser Bibelen, er å tro den er skrevet til oss. Den nest mest vanligste feilen er å tro at den blir skrevet til oss når vi får Den Hellige Ånd, eller at Den Hellige Ånd vil gi oss åpenbaring og forståelse av ordet. Den Hellige Ånd vil gi oss åpenbaring og forståelse av ordet så lenge vi lever slik som DHÅ vil vi skal leve, men desverre så gjør ikke de fleste kristne det i dag. Ett godt eksempel på hvor galt det kan gå når vi gjør en av disse to feilene er hvordan vi vanligvis forstår Johannes 13:34. Vanligvis forstår vi dette verset som «Jesu kjærlighetsbud» som har erstattet Tora (den skriftlige Moseloven). Men om vi forstår verset slik så både misforstår vi hva Jesus sier i Johannes 13:34 og vi misforstår hva det vil si å elske noen. 

Nytt erstatter det gamle

I Johannes 13:34 leser vi: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.

Hva tenker du når du hører ordet nytt? Når jeg hører det ordet, så tenker jeg på noe som erstatter det som har vært før og kommer istedenfor. Som en ny bil istedenfor den gamle. Ny melk istedenfor den gamle, nytt brød istedenfor den gamle osv. Det ligger i språket vårt å tenke slik at nytt = noe som erstatter det gamle.

Når jeg leste Johannes 13:34 for første gang, så tenkte jeg nettopp slik: Her gir Jesus oss ett nytt bud og fordi det er nytt så vil det automatisk erstatte alt som har vært før.

Så tenkte jeg slik: Hva erstatter det? Jo det er jo ganske logisk at ett nytt bud erstatter de gamle budene fra Moseloven.

Hva er det å elske?

Men det var noe som plagde meg litt, for Jesus sier «elsk hverandre slik som jeg har elsket dere.» Hva betyr det egentlig for meg som lever i vår moderne verden å elske noen slik som Jesus har elsket oss? Det mest logiske svaret er jo at vi skal tjene hverandre slik som Jesus tjente sine disipler, og på den måten viser vi hverandre at vi elsker hverandre. Det er jo dette som f.eks er bildet på ekteskapet, at ektemannen skal tjene sin kone slik Jesus tjente menigheten.  Derfor er det er jo enkelt å forstå at når verdenen rundt oss ser kristne som tjener hverandre fordi de elsker hverandre, så vil de se kristne som oppfyller det nye budet.

Å elske kan være ett slit av og til

Men så var det en ting til jeg stusset over: For jeg vet hvordan jeg tjener min kone, det er ved å finne ut hva hennes kjærlighets språk er og gjøre de tingene for henne som gjør at hun føler seg elsket. Det er lett å gjøre når det er 1 person, men en menighet består ofte av flere 100 mennesker. Det er umulig for ett menneske å lære 100 forskjellige kjærlighets språk, og om man ikke får det til, så vil det alltid være noen i en menighet som ikke føler seg elsket. Men om det er noen som ikke føler seg elsket, så gjør vi ikke hva Jesus sier vi skal gjøre her i Johannes 13:34. Er vi ulydige mot Johannes 13:34 fordi vi ikke får til å gjøre det umulige, så synder vi.

Det nye er ikke egentlig nytt og det er en lettelse.

I Johannes 13:34 sier Jesus at han gir oss ett «nytt» bud, men om du leser hva Jesu sier der så ser du fort det er egentlig en gjentagelse av 3.Mosebok 19:18.

I 3.Mosebok 19:18 lærer vi at den som lever etter Tora (den skriftlige Moseloven) oppfyller dette budet og elsker sin neste. Denne oppdagelsen var en stor lettelse for meg, fordi da slapp jeg å lære flere 100 forskjellige kjærlighets språk. Da skjønte jeg plutselig at Jesus sa ikke jeg skulle gjøre noe som var umulig, for det Jesus egentlig sier i Johannes 13:34 er: Lev etter Moseloven så du kan elske din neste.

Hvorfor sier Jesus da dette er ett nytt bud?

Jeg lærte ganske fort at Johannes evangeliet er skrevet til mennesker som aldri har lest 3.Mosebok 19:18 og har lite til ingen kjennskap om Jødenes Tora.  Da er det jo egentlig ganske naturlig at Johannes velger å si «ett nytt» bud fordi dette var virkelig ett nytt bud for hans publikum.

For dette er det som kan være litt vanskelig for oss kristne å forstå: Jesus sa ikke «ett nytt bud», det ser du når du leser Johannes evangeliet på hebraisk. På Hebraisk sier Jesus «Dette budet gir jeg dere». Men fordi Johannes skriver til mennesker som aldri har lest Mosebøkene og som kommer fra en kultur og religioner hvor det å elske hverandre var helt forskjellig i forhold til hva vi tror det er, så velger Johannes å tilføye ordet «nytt» foran bud.

Friheten i Tora

Ser du friheten vi har i Tora (den skriftlige Moseloven)?

Den gangen når jeg trodde Jesus sitt bud var ett nytt bud som erstattet Moseloven, så trodde jeg vi skulle elske hverandre slik som Jesus elsket oss. Jesus viste sin kjærlighet for oss ved å tjene oss og gi sitt liv for oss, slik som vi ektemenn er befalt å vise vår kjærlighet for våre koner. Men som vi alle vet, å tjene sin ektefelle så de føler seg elsket krever av deg at du tjener han eller hun på en måte som får de til å forstå at du elsker dem. Derfor har du som ektefelle ett ansvar for å lære hvordan du skal kommunisere at du elsker vedkommende så han eller hun forstår det. Å lære din ektefelles kjærlighets språk er ikke noe som er gjort på en dag, det er noe du gjør over tid mens dere vokser sammen som ektepar. Det er heller ikke noe du blir ferdig utlært i fordi din ektefelle vil forandre seg, så hun eller han vil om 10 år til ikke ha samme kjærlighets språk som i dag.

Det er forholdsvis lett å lære sin ektefelles kjærlighets språk fordi hun eller han er 1 menneske. Men om det er slik vi skal elske våre kristne brødre og søstre i menigheten, så blir det ett umulig krav. For i de fleste menigheter i dag, så er det gjennomsnittlig 100 medlemmer eller mer. 1 menneske har ikke mulighet til å lære 100 eller flere forskjellige kjærlighets språk som forandrer seg hele tiden.

Så om vi skal forstå Johannes 13:34 som ett nytt bud som erstatter Tora, så må vi innrømme at Jesus krever egentlig det umulige av oss. Vi er ikke fri når vi lever under ett umulig krav.

Men heldigvis så er ikke Jesu bud noe nytt, for det Jesus sier er samme som i 3.Mosebok 19:18: Elsk din neste ved å holde Tora (den skriftlige Moseloven)

Er ikke du glad for at hva Jesus kom med ikke er noe nytt så du slipper å gjøre det umulige?

Er du ikke glad for at Jesus har gitt deg Tora (den skriftlige Moseloven) å leve etter så du kan være virkelig fri?

Er du ikke glad for at du nå vet hvordan du skal elske din neste som deg selv?