Elsker du?

august 9, 2022

Series: Bibel

Elsker du?

Hva er egentlig det å elske?

Hva betyr det å elske Gud av hele vårt hjerte, sinn og forstand? Hva betyr det å elske sin neste som seg selv, og hvorfor sier Jesus «som seg selv»? Er ikke det å elske seg selv ett av tegnene på at vi er i den siste tid (2.Tim 3)? Er det dobbelte kjærlighetsbudet noe nytt som Jesus kom med, og har vi noe valg eller er det ett bud? Om du spør disse spørsmålene til  gjennomsnittlige kristne, så vil du få omtrent så mange forskjellige svar som det er kirkesamfunn. Hva ett menneske måtte mene har egentlig ingen betydning om det ikke stemmer med Bibelen, så la oss se hvordan Bibelen svarer på disse spørsmålene:

Det å elske er ikke noe nytt som Jesus kom med

I Johannes 13:34 leser vi: «Ett nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre» 

Johannes evangeliet var skrevet til hellenistiske jøder og til ikke etniske-jøder som trodde på Yeshua (Jesus sitt Hebraiske navn er Yeshua) som sin Messias. Hva er en hellenistisk jøde? Under Antiochus Epiphanes sin invasjon av Israel så tvangsinnførte han hellenismen i israel. Det ble forbudt for Jøder å lese fra Toraen, forbudt å si Guds navn Yehovah, forbudt å bli omskjært og forbudt å holde sabbaten. De fikk lov til å tro på vår Gud innenfor disse reglene så lenge de lærte hellenismens gudeverden og gresk filosofi. De Jødene som underkastet seg dette endte opp med en sterk synkretistisk (en tro hvor du blander litt Bibel med litt Gresk filosofi som platon og sokrates m.m) tro, noe som Moseloven strengt forbyr. Vi har ikke lov til å tilbe vår Gud slik med fremmede skikker og regler. De som ikke underkastet seg Antiochus gjorde opprør i det vi i dag kjenner som Makkabeer krigene.

Etterhvert som århundrene gikk, så ble spenningene mellom hellenistiske jøder og ikke hellenistisike jøder så stor at mange av hellenistene forlot Israel og bosatte seg utenfor landet. I Hellas var det like upopulært å være en rettroende Jøde som det var upopulært å være en hellenistisk jøde i israel. Så det gikk som det måtte gå, for å bli akseptert i den hellenistiske kulturen utslettet mange av Jødene sin Jødiske identitet og skikker inkludert sin tro på Toraen (Moseloven).

De senere generasjoner visste i stor grad at de var etniske jøder, men de hadde ikke lært noe om Moses, Moseloven, og deres folks religiøse historie. Når da Johannes skriver til hellenistiske jøder og ikke etniske-jøder, så vet han at han skriver til mennesker som har lite til ingen kunnskap om Jødisk kultur og religion. Dette ser vi på måten Johannes forklarer Jødiske begreper, Jødisk geografi men også her i 13:34 når han sier at Jesus gav oss ett nytt bud.

For en Jøde som var velkjent i Moseloven, så ville ikke dette vært et nytt bud for han ville visst at hva Jesus sier i Johannes 13:34 er direkte hentet fra 3.Mosebok 19:18. Men for en hellenistisk jøde født inn i en kultur hvor det å elske kunne ha 10 forskjellige betydninger (ikke så ulik vår kultur) så var det ett nytt bud. Og fordi det var ett bud gitt av Jesus som Johannes senere identifiserer som å være Israels Konge, så forstår leserne av evangeliet at dette er ikke ett forslag. Det å elske hverandre på denne måten er en lov vi må holde fordi Israels Konge har sagt det.

Det Greske ordet Johannes bruker her for å elske (i Johannes 13:34) betyr å vise at du elsker noen i handling ved å vise at du  liker dem, er deres venn, verdsetter de og er lojale mot de. Bibelsk kjærlighet er med andre ord ikke noe du føler, det er noe du gjør på tross av hva du føler.

For en hellenistisk jøde som lever i en kultur hvor kjærlighet kan være handling, men det kan også være følelse uten nødvendigvis at du handler på den følelsen, så blir Johannes sitt ord her veldig rettningsgivende. For det Johannes sier her er at den kjærlighet vi skal ha for hverandre må være synlig, ellers er det ikke kjærlighet. Dette er helt likt med hva Johannes skriver i kapittel 14 og utover, den som elsker Jesus må vise at han elsker Jesus ved å være lojal mot Jesu lære.

Derfor skjønner vi at det dobbelte kjærlighetsbudet er ikke noe nytt Jesus kom med, for det finner vi første gang i 3.Mosebok 19:18.

Vår Gud forandrer seg ikke

I 3.Mosebok 19:18 leser vi: «Elsk din neste som deg selv, for jeg er Yehovah»

Det Hebraiske ordet som vi her oversetter som «elsk» betyr det samme som det Greske ordet i Johannes 13:34: Å vise at du elsker noen i handling. Vis dem at du liker dem, er deres venn, verdsetter de og er lojal mot de. Men her sier Yehovah noe som vi må bite oss i merke: Elsk din neste som deg selv.

Yehovah sitt poeng her er: Du må først like deg selv, være din egen beste venn, være lojal mot deg selv og verdsette deg selv før du kan like andre, være deres venn, verdsette dem og være lojal mot dem.

Hvorfor sier ikke Johannes evangeliet elsk din neste som deg selv?

I den hellenistiske kultur og tro så ligger det en sterk tro på mange guder som er upersonlige, uinteresserte i hva menneskene gjør og har veldig skiftende humør. Om en av gudene deres kjedet seg så kunne han lett finne på å lage kaos på jorden bare for å ha det litt artig. Selve tanken at en Gud elsker ett menneske er for en hellenist veldig fremmed og veldig unaturlig. Samtidig så var det å elske seg selv en veldig naturlig del av det hellenistiske samfunnet, så det var ikke noe fremmed ide for en hellenist.

I den Hebraiske kulturen så vet man at vår Gud er personlig og veldig engasjert i hva vi gjør og ikke gjør. Han er nådefull og god mot de som følger Han, men hard og rettferdig mot de som er Hans fiender. Så tanken på at vår Gud elsker ett menneske i den Hebraiske kulturen er veldig naturlig og lett å akseptere. Også i det Hebraiske samfunnet så var det å elske seg selv veldig naturlig, så det var ikke noe fremmed ide for en jøde heller.

Men nettopp fordi det er så unaturlig og fremmed at en Gud skal ha interesse av mennesker, så er det dette Johannes vektlegger i sitt evangelie for å få hellenisten til å se hvor mektig og god Bibelens Gud er sammelignet med f.eks Zeus. I f.eks Matteus evangeliet som var skrevet til jøder så visste de hvem Gud var, der var det mer viktig å vise hvordan de skulle bruke egenkjærlighet på rett måte slik som Gud vil. Derfor får du en tilsynelatende forskjell mellom hva som blir sagt i Mosebøkene og Johannes evangeliet. Men dette er bare en tilsynelatende forskjell, ikke en reel forskjell.

Matteus evangeliet

I Matteus 22:39 leser vi «Elsk din neste som deg selv»

Matteus evangeliet vet vi var først skrevet på Hebraisk og skrevet til etniske ikke hellenistiske jøder som trodde på Jesus som sin Messias. De levde i en Hebraisk kultur og var vokst opp med en sterk tro på en Gud som elsker, er engasjert i menneskers liv. Så de trengte ikke å få høre det de allerede visste, at Gud elsker. Hellenistene som leste Johannes evangeliet trengte å få høre at Gud elsker. I likhet med Johannes 13;34 og 3.Mosebok  19:18, det Greske ordet brukt her for «elsk»  betyr : Å vise at du elsker noen i handling. Vis dem at du liker dem, er deres venn, verdsetter de og er lojal mot de. Men i likhet med 3.Mosebok, så sier Jesus her «elsk din neste som deg selv». 

Det vi ser her er at Jesus opprettholder hva Yehovah sier i 3.Mosebok: Du må først like deg selv, være din egen beste venn, være lojal mot deg selv og verdsette deg selv før du kan like andre, være deres venn, verdsette dem og være lojal mot dem

Gamle og Ny Testamentet er enige

Da vet vi at både Johannes evangeliet, Matteus evangeliet og 3.Mosebok er alle sammen enige:

Det å elske er det vi gjør når den vi elsker ser at vi liker dem, ser at vi er deres venn, ser at vi verdsetter dem og er lojale mot dem. Men før vi kan vise andre at vi elsker dem, så må vi først like oss selv, være vår egen beste venn, lojal til oss selv og verdsette oss selv.

Men er det ikke egoistisk å elske seg selv?

I 2.Timoteus 3 sier Paulus at i de siste tider, så skal menneskene elske seg selv og det skal være ett endetidstegn. Så ved første øyekast, så virker det som om Paulus er uenig med både Johannes 13:34, Matteus 22:39 og 3.Mosebok 19:18. Men om vi husker at Paulus skrev på Gresk, så må vi spørre oss selv, hvilket Gresk ord bruker Paulus her for å elske seg selv?

Svaret på det spørsmålet er at han bruker ett helt annet ord enn hva som blir brukt i Johannes 13:34 og Matt 22:39. Det Greske ordet Paulus bruker her betyr egoisme, så man kan like gjerne oversette 2.Tim slik, I de siste tider så skal menneskene bli egoister. 

Man kan med rette si at en egoist elsker seg selv, så hvordan skal vi forhindre at kjærlighet til selv utvikler seg til egoisme?

Rett rekkefølge

I Mosebøkene og i Matteus, så står det dobbelte kjærlighetsbudet slik i denne rekkefølgen:

 

  1. Elsk Yehovah din Gud
  2. Elsk din neste
  3. Elsk deg selv

Når vi husker på denne rekkefølgen, så forhindrer vi at kjærlighet til oss selv utvikler seg til å bli egoisme.

Nå vet vi hva det betyr å elske sin neste, det er å vise at du liker dem, vise at du er deres beste venn, vise at du er lojal mot dem og vise at du verdsetter dem. Vi vet også at du må først like deg selv, være din egen beste venn, være lojal mot deg selv og verdsette deg selv før du kan like andre, være deres venn, verdsette dem og være lojal mot dem.

Men hva betyr det å elske Yehovah vår Gud?

Å elske Gud slik Han vil bli elsket

Hver gang Bibelen snakker om å elske vår Gud, så brukes det samme Hebraiske eller Greske ordet som blir brukt om å elske vår neste. Så det å elske vår Gud er å vise at du liker Han, vise at du er Hans beste venn, vise at du er lojal mot Han og vise at du verdsetter Han. Det er dette Jesus snakker om i Johannes 14 og utover når Han sier vi viser vår kjærlighet for Han og for vår Gud ved å vise lojalitet mot Jesu lære.

Vet Yehovah at du elsker Han?

Det er egentlig bare du som kan svare på det spørsmålet, men Bibelen sier at den som elsker Yehovah (Gud har ett navn og det er Yehovah) viser at de elsker Han ved å like Han, vise at du er Hans beste venn, at du er lojal mot Han og verdsetter Han. Om du leser Gamle Testamentet, så ser du fort at det handler like mye om å vise at du elsker Yehovah ovenfor andre som å vise det ovenfor Gud.

Elsker du Gud?

De fleste kristne elsker Jesus men ikke Yehovah. De fleste kristne liker Jesus, men de liker ikke Yehovah. De fleste kristne er Jesus sin beste venn, lojal mot Han og verdsetter han men Yehovah kjenner de ikke så er de er ikke lojal mot Han og verdsetter ikke Han.

Hvordan jeg kan si noe slikt?

Yehovah vår Gud sa at Hans lov (Moseloven) er lett å holde, den gir liv, velsignelser og fred for den som lever etter den. Han sa at Hans lov står for evig så lenge det er en himmel og en jord, og Jesus sa at den som lever etter Hans lov viser at de elsker både Jesus og Yehovah. Alt dette jeg nå har sagt står i din egen Bibel, så du kan selv sjekke å se om det stemmer.

Du sier du elsker Jesus, men din bekjennelse vitner om det motsatte

De fleste kristne tror Moseloven er noe som vekker synd, en byrde, noe Jesus kom for å sette oss fri fra som vi umulig kan holde. Om du er en av de om tror dette, så elsker ikke du Yehovah og du elsker ikke en gang Jesus.

Jo jeg vet du sier du elsker Jesus men du gjør ikke egentlig det om du tror Moseloven vekker synd, er en byrde, ble naglet til korset og umulig å holde.

Guds ord står fast

La meg forklare hva jeg mener:

Vi kan ikke forandre på at det Greske ordet for kjærlighet betyr å vise noen at du er deres venn, at du liker dem, er lojal mot dem og verdsetter dem. Uansett hva du måtte mene om Moseloven, så står dette fast og kan ikke forandres på.

Om du elsker Jesus, så kan ikke du gå rundt å si at Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven, at Moseloven er umulig å holde, en byrde og vekker synd når vi vet at Jesus aldri sa de tingene selv. Derimot sa Jesus at Moseloven gir fred og frihet for dem som holder den, den er nøkkelen til ett bekymringsfritt liv, Han vet ikke hvem de er de som ikke holder den og så lenge det er en himmel og en jord så vil Moseloven gjelde. Du trenger bare åpne din egen Bibel for å se at det var dette Jesus sa. Så om du sier deg uenig med Jesus, så kan du ikke si at du liker han, er lojal mot han og verdsetter han. Du kan ikke en gang kalle deg hans venn.

Vet Yehovah at du elsker Han?

Vet Jesus at du elsker han?

Det er bare tre som vet svarene på de to spørsmålene: Deg selv, Yehovah og Jesus.