Hvorfor bli en kristen?

mars 29, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I 5.Mosebok 5:10, leser vi, «og gir nåde til tusen generasjoner av de som elsker meg og holder min Torah.»

I Matteus 6:25-34, leser vi, «Vær da ikke bekymret for noe, men følg Min Fars Torah, så skal dere få alt det dere trenger av Han.»

Noen ganger, så finner vi oss selv i situasjoner vi ikke vet utfallet av og som vi ikke kan kontrollere. Det er situasjoner som gir oss god grunn til bekymring og stress hvor det føles som vi er blitt ufrivillige passasjerer på ett løpsk tog som kan spore av når tid som helst. Dessverre så er det slik det er å være menneske, og det er slik det er å være en kristen. Å være en kristen betyr ikke at du vil leve ett problemfritt liv uten noen prøvelser, uten noen situasjoner som gir deg grunn til frykt og bekymring. Det å være en kristen betyr ikke at du ikke vil føle at toget du er på av og til kan spore av og den situasjonen du befinner deg i nå ikke vil ha en lykkelig utgang. Kristne blir syke, kristne får kreft, kristne dør, kristne sliter med økonomien og kristne lider like mye som ufrelste. Men om det er slik at det å bli en kristen ikke har noen fordeler for dette livet, hvorfor skal man da velge Jesus?

Vanligvis så vil vi kristne si, du skal velge Jesus fordi du trenger tilgivelse for synd. Om du ikke tror på at Jesus døde for deg, så går du fortapt og får en evighet i helvete. Det de ufrelste hører er: Den Gud som gav meg Jesus bryr seg ikke om det livet jeg lever nå, Han bryr seg ikke om hvor vondt jeg har det nå, Han er kun opptatt av evigheten og at jeg kommer til himmelen. Så om jeg velger Jesus, så er jeg sikret en evighet i himmelen men jeg er like alene her i dette livet og like mye overlatt til meg selv i dette livet som hvilken som helst ufrelst person.

Vi kan ikke egentlig klandre de som sier nei til evangeliet eller forlater troen når de får slike svar fra oss. Og vi kan ikke klandre de kristne «bruktbil selgerene» som har utviklet egne teknikker for å selge evangeliet ved å gi løfter de ikke kan holde og som ikke har noe grunnlag i Bibelen, løfter om ett problemfritt liv og en fantastisk plan for ditt liv om du bare blir en kristen.

Men har du noen gang stilt Bibelen spørsmålet hvorfor velge Jesus?

Enten vi leser 5.Mosebok 5:10, 28:1-14, Matteus 6:25-34, Hebr 5:9, 1.Johannes, Jakobs brev, Peters brev, Romerbrevet, Judas brev, Galaterbrevet eller hvilket som helst brev eller bok i Bibelen, så sier de alle det samme; vår Gud Yehovah bryr seg om deg og det livet du lever nå. I motsetning til hvordan vi kristne har fremstilt Han, så er Han genuint interessert i deg hvordan du har det her og nå i dag og Hans høyeste ønske er å få lov til å hjelpe deg å leve dette livet så du kan når du dør være helt sikker på at du får en evighet med Han i det nye Jerusalem (himmelen).  Men, i motsetning til hva du har lært av oss kristne, så sier Bibelen at om du vil ha Yehovahs hjelp i dette livet og en evighet i det nye Jerusalem, så forventer Han noe av deg.

Hva forventer Yehovah av deg?

At du skal holde Hans Torah. (Matt 6:25-34, Ex 19, 5.Mosebok 5:10, 28:1-14). Om du holder Hans Torah så vil Han være din Gud, møte dine behov i dette livet og gi deg en evighet i det nye Jerusalem. Om du ikke holder Hans Torah, så er du alene i dette livet overlatt til deg selv og når du dør så kastes du ut i det ytterste mørket utenfor det nye Jerusalem hvor det gråt og tenners gnissel (m.a.o du kastes i helvete).

Hva er en Torah? Torah er ett Hebraisk ord som betyr instruksjon og vi finner Yehovahs Torah i de 5 første bøkene i Bibelen som vi kjenner som Mosebøkene. Så vi kan like gjerne heller bruke det ordet for Torah som du er mest vant med, Moseloven. Så om du holder Moseloven, så vil Yehovah møte dine behov, være din Gud og gi deg en evighet i det nye Jerusalem. Om du ikke holder Moseloven ,så er du alene i dette livet, overlatt til deg selv og når du dør kastes du utenfor i det ytterste mørket altså i helvete.

Hva forventer Yehovah av deg? At du skal holde Moseloven.

Men ikke misforstå dette, fordi Bibelen sier ikke at det å holde Moseloven er en billett ut av alle prøvelser og problemer. Salme 23 og 91 er bare to av mange eksempler på at det å holde Moseloven betyr at du vil fremdeles ha like mange utfordringer som hvilken som helst ufrelst. Men forskjellen er at når de utfordringene kommer, så er nettopp det at du holder Moseloven garanti for Yehovahs hjelp om så midt i dødsskyggens dal.

Kanskje du har hørt at Moseloven er en dårlig ting, noe ondt noe som Jesus satte oss fri fra når Han døde på korset?

Vi kristne har en tendens til å si at noe står i Bibelen bare fordi en i autoritet på en talerstol en gang gav oss sin fortolking av noe i Bibelen og sa det står der. Men fordi de fleste av oss aldri egentlig leser Bibelen for oss selv, så vet vi veldig lite om hva som egentlig står der. I Matt 5:17 så sier Jesus at så lenge himmelen og jorden finnes, så vil Moseloven være Guds lov og Han vil forvente at vi skal holde den. Om du kan se ut av vinduet akkurat nå og sjekke for meg om det finnes en himmel? Finnes den? Da sier Jesus at Moseloven gjelder for deg og for meg den dag i dag i 2021.

Så hva er dette pastorene snakker om at Han kom for å sette oss fri fra loven?

I Matteus 23:2-4 sier Jesus at vi skal følge Moses, men vi skal ikke følge tradisjoner og menneskelige bud. Så den loven Han kom for å gjøre slutt på er ikke Moseloven, det er tradisjoner bud og regler skapt av mennesker. Og i misjonsbefalingen så sier Jesus ikke gå ut og lær alle at Jeg døde for dem, Han sier går ut og lær alle å følge Moseloven.

Så hva krever Yehovah av deg? At du skal omvende deg tilbake til Moseloven og en del av en slik omvendelse er å gjøre ett syndeoffer (Hebreerbrevet). Tempelet i Jerusalem er ødelagt, du kan ikke dra dit og ofre og om du så hadde kunnet gjort det, så ville du ikke kunne ofret for alle de gangene du bevisst har brutt Moseloven. Den eneste muligheten du har nå for å gjøre ett syndeoffer, og for å ofre for din bevisste synd, er gjennom tro på hva Jesus gjorde for deg på korset. Så Yehovah krever at du skal følge Moseloven og en del av å følge Moseloven er å tro på korset. Om du omvender deg til Moseloven, så er du sikret Yehovah sin hjelp her og nå men også evig liv i det nye Jerusalem.

I Hebr 5:9 står det at hver den som omvender seg til Moseloven er sikret frelse fra alle situasjoner og fra synd. Legg merke til at det står ikke frelse før disse situasjonene oppstår, det står frelse fra de. Ser du forskjellen? Forskjellen er at vi er ikke lovt at vi aldri skal gå gjennom de situasjonene eller at vi ikke skal bli prøvd. Men vi er lovt at når vi går gjennom de og når vi blir prøvd, så vil Yehovah frelse oss midt i de så lenge vi holder Moseloven.

Det står ikke i Hebr 5:9, 5.Mosebok 28:1-14 eller Matteuys 6:25-34 når tid Yehovah vil frelse oss eller hvordan Han vil gjøre det. Men det står i 5.Mosebok 5:10 at mens vi venter på Hans frelse og vi holder Moseloven så vil Han gi oss nåde til å vente. Han vil gi oss nåde slik Han gav Israelittene nåde i ørkenen til å vente på at de kunne gå inn i det lovede landet. Han vi gi oss nåde slik Han gav Paulus nåde til å vente på skipet som holdt på å gå ned før Han frelste dem i land på Kypros.

Om det å velge Jesus og bli en kristen ikke gir beskyttelse mot livets mange prøvelser, hva er da fordelene med å velge Jesus?

Fordelene er at vi har ett håp når vi velger Jesus og omvender oss til Moses. Vi har ett håp og en visshet om at fordi vi følger Moseloven så har vi nåde til å vente på Yehovahs frelse og vi har visshet om at Han vil frelse oss fra hva det enn er vi går gjennom selv om vi kanskje må gå helt gjennom dødsskyggens dal for å bli frelst. (Salme 23) Fordelen er at når vi dør så er vi sikret rett til å bli boende i det nye Jerusalem (himmelen) for evig tid. Men vi har bare disse fordelene og dette håpet om vi velger Jesus og vi omvender oss tilbake til Moseloven.

Det er dette som er forskjellen mellom du som er ufrelst, og vi som er frelst. Du som er ufrelst er alene i denne verdenen og når du dør, så slipper ikke du inn i det nye Jerusalem. Men vi som er frelst slipper inn etter å ha gått gjennom dette livet med Yehovah vår Gud.

Til deg som er frelst, du vet like godt som meg at ved inngangsporten til en ny uke så er sjangsene store for at du i løpet av denne uken kan bli prøvd i noe. Kanskje i dag virker det som det blir en normal stille uke, men i morgen så er kaoset der fordi du har fått en dårlig nyhet fra legen, fra banken eller noen du er glad i. Hvordan gjør vi bruk av det håpet vi som kristne har for å takle dette når slike situasjoner oppstår?

I Ef 6:16 står det at når slike situasjoner oppstår, så angripes vi først og fremst i tankelivet med djevelens brennende piler. Han bombarderer oss med utallige «hva om» tanker for å få oss bekymret, stresset og begynne å klage og tvile på Yehovahs godhet.

Hva er «hva om» tanker?

Det er slike tanker som foreslår potensielle utfall av en virkelig situasjon, som f.eks tanker som sier at fordi legen sier du har kreft så kanskje du dør og hva skjer da med familien din? Eller tanker som sier at fordi du ikke kan betale den regningen, og du har gjeld fra før, hva om den går til inkasso? Før du vet ordet av det, så har du gjort akkurat som Eva og latt djevelens forslag bli virkelighet i ditt liv så du finner deg selv tvilende på om Yehovah virkelig er med deg.

Det er derfor 2.Kor 10:5 sier vi må ta hver tanke til fange i lydighet til Kristus Jesus.

Når Paulus sier vi må ta en tanke til fange, så bruker han det Greske ordet hupakoe for å beskrive hvordan vi skal gjøre en tanke lydig til Kristi autoritet. Hupakoe betyr ikke å være lydig til å tro på at Jesus døde for deg derimot betyr det å være lydig til hva Jesus har sagt og lært oss.  Så det Paulus egentlig sier i 2.Kor 10:5 er at vi må gjøre hver tanke lydig til Jesu lære, vi må erstatte slike «hva om» tanker med Jesu lære.

Hva lærte Jesus oss? Han lærte oss ikke å tro på korset, i Matt 6:25-34 sier Jesus at om vi følger Moseloven, så har vi ingen grunn til å bekymre oss for noe ting som helst fordi da vil Hans Far Yehovah møte alle våre behov.Så det Jesus lærte oss var å følge Moses.

Om Hupakoe betyr å ta en tanke til fange i lydighet til hva Jesus har lært, så betyr det at når fiendens brennende piler kommer så velger du å møte de med en mottanke. Når du får tanken «fordi du har kreft, hva om du dør i morge hva vil da skje? eller «fordi banken tar huset ditt, hva om du må bo på gata?» eller «du har for stor gjeld til noen gang å bli gjeldfri, hva om du ikke klarer å finne en løsning på det? » eller «barnet ditt lever i synd, hva om han aldri noen gang blir frelst? » » eller lignende tanker med: Jeg er helbredet fordi jeg holder Moseloven. Alle mine behov er møtt, alle mine regninger betalt fordi jeg holder Moseloven og om banken tar huset så vil Yehovah frelse meg ut av dette på en eller annen måte fordi jeg holder Moseloven. Fordi jeg holder Moseloven, så er jeg allerede gjeldfri. Fordi jeg holder Moseloven så blir barnet mitt frelst.

Samme hva slags tanker du blir angrepet med, om du skal hupakoe en tanke så må du møte det med den sannheten Jesus lærte oss og Han lærte oss at Moseloven er nøkkelen til vår seier og våre behov.

Men blir ikke dette å fornekte virkeligheten å si at jeg er frisk når jeg er syk, er gjeldfri når jeg har gjeld at barnet mitt er frelst når det lever i dyp synd?

Ikke iflgJesus, for i Mark 11:24 sier Han at vi skal tro vi har fått det vi ber om før vi får det. Så når du sier at du er frisk, gjeldfri eller hva det måtte være fordi du holder Moseloven  så er du lydig mot Mark 11:24. Da gjør du samme som David gjorde med Goliath, han sa ikke jeg tror jeg kommer til å vinne. Han sa jeg har allerede vunnet og beseiret Goliath fordi jeg holder Moseloven og tilber kun Yehovah.

Så samme hva som skjer med deg denne uken, så velg å hupakoe alle tankene dine ved å bruke Moseloven som nøkkelen for å bekjempe fiendes brennende piler. Da og bare da vil Yehovah gi deg den nåden du trenger for denne uken og møte dine behov. (5.Mosebok 5:10 Matteus 6:25-34)