Hvordan Yehovah vil vi skal være mot hverandre

november 23, 2020
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

Frelste

Når vi ser en bror eller søster i Herren som synder, så har vi et ansvar for å advare og oppfordre til omvendelse. Men vi må vokte oss selv, så vi ikke faller inn i samme synd eller blir selvrettferdige. For vi kan ikke påpeke synd i andres liv, hvis vi godtar synd i vårt eget liv. 

Vi har et ansvar for å hjelpe hverandre også med praktiske ting. Så om du ser din bror eller søster i Herren trenge din hjelp, så er du forpliktet til å hjelpe med det du kan. 

Det er slik vi skal vise kjærlighet overfor hverandre så alle ser at vi er Hans disipler. 

(Lev 19:17-18, Deut 22:4, Ex 23:5)

Frelste og ufrelste

Om liv er i fare, så har du en forpliktelser å gripe inn og berge liv. Dette gjelder ved ulykke, i krig, i nød, men også i slike ting som abort. Når du vet om noen som tar abort eller skal ta abort, så har du et ansvar for å gripe inn og prøve å berge det barnets liv. 

Vi har ikke lov til å si noe som vil såre andre eller deres rykte. Derfor skal vi ikke spre sladder eller rykter om andre.

Vi må vokte oss selv mot bitterhet, fordi bitterhet er en synd. Derfor har vi ikke lov til å ta hevn, selv om det vil være en rettferdig hevn, fordi hevnen tilhører Yehovah. Det er derfor Yeshua (Jesus) sier vi skal tilgi fordi tilgivelse frigjør Yehovah til å ta hevn på våre vegner.

Det er syndig å gjøre andre flau eller pinlig berørt. 

Vi har heller ikke lov til å forbanne andre eller bevisst legge til rette for at andre skal gjøre noe galt åndelig eller fysisk. Så vi kan ikke “sette opp feller” eller gjøre noe for at andre skal mislykkes. 

Om vi ser noen som trenger hjelp, så er vi forpliktet til å hjelpe, selv om de ikke deler vår tro. 

(Lev 19:16-18, 25:17, Deut 22:4)

Fattige og vanskeligstilte

Vi skal dele det vi har med de fattige og vanskeligstilte, men vi skal gjøre det innenfor vår egen begrensing. Derfor skal man aldri gi vekk det man trenger selv til seg selv og sin familie. 

Vi skal vise spesielle hensyn rundt de foreldreløse, enker og enkemenn. 

(Ex 22:21, Lev 19:9-10, Deut 15:7,15:11)

Ufrelste

Vi skal elske synderen, men vi elsker ikke synderen om vi godtar hans eller hennes synd. Om vi virkelig elsker, så vil vi også advare og vise vegen til omvendelse. 

Vi kan ta renter av lån til ufrelste

Men vi må behandle de med respekt også når det kommer til kjøp og salg. 

Det er ikke lov for noen frelste og gifte seg med ufrelste.Dette nevner også Paulus senere i sine brever. 

(Ex 22:20, Deut 7:3)

Ekteskap, skilsmisse og familie

Vi skal ære våre foreldre og vise dem respekt. Men Bibelen sier ikke at ære våre foreldre er det samme som å underkaste oss våre foreldre. Vi ærer dem også når vi husker at de er ikke feilfri eller syndfrie, og vi viser dem kjærlighet og respekt når vi på en respektfull måte påpeker at de lever i synd. I tilfeller hvor foreldre er ute av stand til/ikke villige til å omvende seg, så må man ære de og respektere de ved å beskytte seg selv mot de så man selv ikke blir trukket med i deres synd. 

Det er synd å slå sine foreldre og forbanne dem. 

Vi skal ha barn og bli foreldre, men av og til, så skjer det ting som gjør at den ene eller begge ektefellene ikke kan få barn. Dette budet sier ikke at man må få barn den naturlige måten, man kan også oppfylle dette budet gjennom adopsjon. 

Sex mellom en mann og en kvinne skal bare forekomme innenfor ekteskapet. Sex før ekteskapet er synd.

Om en mann eller en kvinne er mistenkt for utroskap, så finner vi lover og regler for hvordan vi skal forholde oss i Number 5. Men som det også står i Numbers 5, så er disse lovene og reglene for utroskap helt avhengig av tempelet i Jerusalem. Tempelet er ødelagt, så akkurat her og nå, så kan vi ikke oppfylle dette budet. 

Om du lyver om din ektefelle og sier han eller hun har hatt sex før ekteskapet, så er du dømt til å leve med han eller hun for resten av ditt liv. 

Skilsmisse kan kun forekomme før bryllupet og da bare når det skrives et formelt dokument som oppfyller alle kravene. Skilsmisse etter bryllupet er hor. 

Om du er en mann (og ugift) og din svigerinne blir enke og er barnløs, så må du gifte deg med henne så din brors linje kan fortsette. Hun har ikke lov til å gifte seg med noen andre før du har bedt henne om å bli løst fra din forpliktelse. Du kan nekte å gifte deg med henne, men da må din svigerinne formelt løse deg fra denne forpliktelsen. Ett godt eksempel på dette ser vi i Ruths bok i forbindelse med Boaz. 

Kastrerte menn kan ikke gifte seg med frelste kvinner.

Så menn som tar en kjønnsskifteoperasjon og blir lesbiske kvinner kan ikke gifte seg med en kvinne. Senere vil vi selvfølgelig se hvordan Bibelen også sier at transverstitter og homofile lever i stor synd. 

Barn født utenfor ekteskapet kan ikke gifte seg med frelste. Dette kan virke urettferdig når vi leser, fordi vi tenker at barna kunne ikke noe for at de ble født utenfor ekteskapet. Men Yehovah er hellig, så denne loven gjelder fremdeles for oss. Istedenfor å tenke på at dette er urettferdig for barna, så bør vi heller tenke på at den som har skyld i at noen blir født utenfor ekteskapet er foreldrene som begår hor. Så det er foreldrenes skyld når de får barn utenfor ekteskapet, som så ikke kan gifte seg med frelste. 

Amonitter og Moabitter kan ikke gifte seg med frelste. Dette vil falle inn under det som er en sovende lov i dag da ingen vet helt hvem Amonittene og Moabittene var. 

Esaus etterkommere og Egyptere har rett til å regnes som jøder og frelste vist de vil omvende seg til Yehovah. 

Når du gifter deg, så skal du ha 1 år fri til å ta deg av din ektefelle. 

Du har ikke rett til å holde tilbake mat, klær eller sex fra din ektefelle. 

Om din ektefelle bryter forlovelsen og forlover seg med noen andre, så kan ikke du ta han eller henne tilbake. 

(Ex 20:12, 21:10-17, Deut 23:2-4, 8-9. 18, 24:1,4-5, 22:19, 25:5, 7-9, Lev 19:3, Gen 1:28, Numbers 5:30, Deut 22:19)