Enhet

august 3, 2022
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

Er du ett med Jesus så verdenen kan tro?

I Johannes 17:20-21 leser vi: Jeg ber også for dem som vil tro på meg gjennom mine disiplers budskap. Jeg ber at de alle må være ett Far, slik som du er i meg og jeg er i deg. Slik må de være ett med oss, så hele verdenen kan tro at du har sendt meg. 

Det er så mye interessant Jesus sier her at man vet knapt hvor man skal begynne. Men for å begynne med det siste først; Jesus sier så hele verdenen kan tro at du har sendt meg. Legg merke til hva han ikke sier, han sier ikke: Så hele verdenen kan tro på meg og bli frelst. Han sier så hele verdenen kan tro at du har sendt meg. Så hva er egentlig forskjellen her? Å tro eller å vite at Jesus er sendt av Gud er ikke ensbetydende med å være frelst. Vi leser senere i f.eks åpenbaringen hvordan hele verdenen skal se Jesus og vite hvem han er men i samme kapittel står det at det betyr ikke at alle blir frelst fordi de vet hvem han er og ser han.

Men hva er det som gjør at hele verdenen skal tro Jesus er sendt av Gud?’

Jesus sa i Johannes 17:6-8 at hans disipler trodde han var sendt av Gud fordi de av egen fri vilje levde etter Jesu lære. Hvor kom Jesu lære fra? Jesus svarer selv på det i samme kapittel, alt hva han sa og alt hva han gjorde var gitt han å si fra Gud. Sagt på en litt mindre kompisert måte; Jesus var en budbærer for Yehovah og fordi hans disipler selv valgte å leve etter Jesu lære, så visste de helt sikkert at Jesus var sendt av Gud.

Hvordan skal da hele verdenen tro at Jesus er sendt av Gud? Når de som tror på Jesus av egen fri vilje velger å leve etter Jesu lære.

Hva var egentlig Jesu lære gitt Han av Faderen?

Matt 23:2-4, 6:25-31 er to av veldig mange eksempler på at Jesus lærte oss å følge Moseloven. Sa han at vi skulle følge Moseloven for å bli frelst? Nei han sa aldri det, for i Jesu tid så trodde Jødene de var naturlig frelst fordi de var født som Jøde. Vi ser aldri at Jesus sier det er feil, men han understreker at fordi du nå er frelst så må du også vise at du er frelst ved å leve etter Moseloven. Dette er modellen for hva Paulus senere forkynenr til hedningene når han sier du blir frelst ved å ta imot Jesus som ditt offer for din synd, tror han er begravd og gjennoppstått fra de døde. Men om du gjør dette, så må du også vise at du er frelst ved å leve etter Moseloven. Akkurat samme som Jakob sier; den som tror Jesus døde for deg men som ikke lever etter Moseloven har en død tro som ikke kan frelse.

Vi ser dette igjen i Johannes 14:23-24, her sier Jesus at hver den som elsker han vil vise de elsker han ved å holde hans lære. Så sier han, for min lære er ikke min lære, den tilhører min far som har sendt meg. Så her ser vi det samme som i Johannes 17, den som holder Yehovah lære gitt oss gjennom Jesu munn vil bli ett med Jesus, Faderen og alle andre som holder den læren. Er vi ett med hverandre, så sier Jesus i Johanes 17 at hele verdenen vil tro Jesus er sendt av Gud. 

Så nøkkelen til denne enheten vi alle lengter etter, som skal gjøre at hele verdenen tror Jesus er sendt av Gud, er at vi alle sammen holder samme lære som Jesus gav oss. 

Hva er den læren?

Matteus 23:2-4, 7:21-23, 5:17-19, Apg 15, 20 og 26: Følg Moses og den skriftlige loven gitt oss.

Vil du si vi kristne er ett i dag?

Det ærlige svaret må jo være nei, vi er ikke ett i dag. Vi sitter på hver vår tue med Bibelen vår og sier vi alle sammen tror på samme Jesus, men fordi vi har forskjellig syn på dåp, tungetale, nådegaver, Den Hellige Ånd, om det er en, to, tre eller fire åndsdåper eller ingen så kan vi ikke samarbeide.

Så enhver ærlig person må innrømme vi kristne er langt fra ett, og ifølge Jesus: Om vi ikke er ett, så vil ikke denne verdenen tro at Jesus er sendt av Gud.

Hva er felles for majoriteten av kristne?

Majoriteten av kristne sier vi trenger ikke bry oss om Jesu lære, for det var bare for jødene/bare for en periode/ble naglet til korset/en byrde/noe som vekker synd/noe som gjør vi faller fra nåden, derfor trenger vi bare å tro Jesus døde for oss. Men som vi vet av erfaring, majoriteten av kristne som tenker slik er ikke ett, og er vi  ikke ett, så vil ikke denne verdenen tro.

Hva tror du hadde skjedd om vi tok Jesu ord på alvor og gjorde som hans disipler så vi valgte, av egen fri vilje, å leve etter Jesu lære ved å holde Moseloven?

Om Jesus snakker sant (noe jeg personlig velger å tro han gjør) så vil jo alle som følger hans lære være ett i ånd, ett med Jesus, ett med Faderen og bidra til at denne verdenen tror Jesus er sendt av Gud.

Hva har du å tape på å ta Jesu ord på alvor? Egentlig så har du en evighet i helvete å tape, men en evighet i himmelen å vinne. Er det ikke verdt det å ta han på alvor?