Er du forbannet av Gud?

november 15, 2021
Series: andakt

Speaker: Ernie Hume

I Galaterbevet 1:8-9 leser vi; «Om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne ett annet evangelium enn det dere har hørt fra oss, la han da være under Yehovahs forbannelse. Igjen sier jeg, om noen andre  forkynner ett annet evangelium enn det dere har hørt fra meg, la han være under Yehovahs forbannelse!»

Her i Galaterbrevet sier Paulus at den som forkynner ett annet evangelium enn hva han gjør er forbannet. Det er ganske sterke ord Paulus bruker her, så det er viktig for oss å forstå hvordan Paulus forkynte evangeliet.

1.Korinterbrev 2:2: For Jeg vil ikke vite noe ting annet enn Jesus Kristus som var korsfetet.

1.Korinterbrev 1:23: Vi forkynner Kristus som var korsfestet

1.Korinterbrev 15:14-15: Om Kristus ikke er blitt oppreist fra de døde, så er vår forkynnelse og deres tro meningsløs. Da er vi også falske vitner om Gud. For vi har vitnet om at Gud har reist Jesus fra de døde.

Her er 3 skriftsteder som viser oss hvordan Paulus forstod evangeliet, men la du merke til den lille forskjellen hvordan disse er oversatt forhold til hvordan du vanligvis leser de? Vanligvis så oversetters disse to (1.Korinter 2:2 og 1:23) ssom at Paulus sier «Jeg vil ikke vite noe ting annet enn Jesus Kristus korsfestet» og «vi forkynner Kristus korsfestet.» Men om du leser dette på Gresk, så sier Paulus egentlig «For jeg vil ikke vite noe ting annet enn Jesus Kristus som var korsfestet» og «vi forkynner Kristus som var korsfestet.»

Paulus sitt fokus var derfor aldri på korset, istedenfor var det på oppstandelsen og den levende Kristus som hadde vært korsfestet for oss.

Hvorfor er dette viktig?

Paulus fornekter ikke korsfestelsen og han sier ikke at den ikke er viktig. Men det Paulus gjør er egentlig en oppfyllelse av misjonsbefalingen. For tenk etter på følgende problemstilling:

Jesus Kristus er menneskesønnen, derfor er Han guddommelig. Paulus er ikke guddommelig, han er ett menneske. Så om Paulus forkynner ett annet evangelium enn hva Jesus forkynte, så må vi forkaste Paulus til fordel for Jesus. Men som vi skal se, Paulus forkynte samme evangelie som Jesus. For vi ser aldri at misjonsbefalingen forandrer seg fra Jesus har oppstått fra de døde til Paulus blir frelst på veien til Damaskus.

Jesus sa i misjonsbefalingen; gå derfor ut og gjør alle mennesker til disipler i det dere lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Ser du forskjellen mellom misjonsbefalingen og mye av dagens forkynnelse?

Misjonsbefalingen nevner ikke korset med 1 ord, selv om Jesu gir oss misjonsbefalingen etter oppstandelsen. Så om vi skal oppfylle misjonsbefalingen, og forkynne samme evangeliet som Jesus og Paulus, så må vi lære andre å holde det Jesus befalte oss. 

Hva var det Jesus befalte oss å gjøre?

Det var ikke «tro på at Jeg døde for dere.» Men om vi leser i f.eks Matt 23:2-4, 7:21-23, Hebr 1:9 så ser vi at Jesu lære var og er følg Moses. 

Det er derfor Paulus forkynner en levende Jesus, for bare en levende Jesus bryr seg om sin lære.

Om Jesus aldri sto opp fra de døde, så er Jesus død og begravet og vil aldri kunne holde oss ansvarlig for om vi har fuglt Hans lære eller ikke. Da vil det være rett å fokusere på Jesu død på korset og kun den slik kristne gjør.

Men om Jesus sto opp fra de døde, så er Jesus levende og forventer fremdeles den dag i dag at vi som bekjenner Han som Herre skal vise at Han er vår Herre. Hvordan viser vi at Han er vår Herre? Om Han er Herre i våre liv, så gjør vi som Han sa og Han sa følg Moses. Konsekvensene av ikke å gjøre som Han sa ser vi i Hebr 1:9 sier Jesus hater alt og alle som går imot Moseloven (Matt 7:21-23, 23:2-4) Ja det står faktisk i Hebr 1:9 at Jesus har ett intenst hat mot alt og alle som går imot Moseloven, og Bibelen sier også i åpenbaringsboken at når Jesus vender tilbake så kommer Han for å hevne seg på alle som forkaster Moseloven. Tenk etter på dette: Han kommer ikke for å hevne seg på alle de som ikke tror Han døde for dem. Han kommer for å hevne seg på alle de som forkaster Moseloven.

Så når Paulus forkynner en levende Jesus som var korsfestet så fornekter ikke Paulus korset. Paulus sier heller ikke at korset ikke har noen betydning, men han sier at den Jesus som var korsfestet men som nå lever er veldig levende og forventer at vi skal holde Hans lære. Derfor sier Paulus at Jesu lære er mer viktig enn korset, fordi korset handler om rett og galt liv. Vist du virkelig har tatt imot Jesus og forstått hvorfor Han døde for deg, så vil du være mer opptatt av hvordan Jesus vil du skal leve enn korset. Hvorfor? Fordi da skjønner du at Jesus døde fordi du ikke har holdt Moseloven og da vil du fordi du tror på korset alltid velge å holde Moseloven og lære hvordan du skal følge den.

Så hva var Paulus sitt evangelium?

1.Jesus døde for oss, ble begravd, sto opp igjen fra de døde og lever i dag.

2. Fordi Jesus lever i dag, så forventer Han at vi skal gjøre som Han sa og følge Moses. (Rom 10:9-10)

I Galaterbrevet 1:8-9 sier Paulus at hver den som forkynner noe annet enn dette, er forbannet.

Hva med deg? Er du forbannet av Gud fordi du har forkynt et annet evangelium til dine venner, kollegaer, familie? Da er det på tide å snu om mens du enda kan.