Er du forsont og frelst?

september 30, 2021
Er du forsont og frelst?

Bibelundervisning 30.September.2021

I Romerbrevet 5:10, leser vi: «For mens vi var Guds fiender, ble vi forsont med Han gjennom Hans Sønns død. Hvor mye mer etter å ha blitt forsont skal vi bli frelst gjennom Hans liv.»

Vi kristne sier ofte ting vi ikke forstår rekkevidden av eller konsekvensene av. Som f.eks vi kan si at Bibelen vi har i bokhylla er hellig og Guds ord til oss, derfor må vi behandle hele boken både sider, permene og blekket med respekt siden alt er hellig. Eller vi sier ting som at Gud vokter over sitt ord og tillater ingen å forandre på det derfor er den Bibelen vi har i hylla uforandret fra år 0. Men om vi stopper litt opp og tenker oss om, så vet vi at dette kan ikke være sant.

Hvorfor?

Fordi Bibelen vi har i bokhylla er en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse i det uendelige. Vi vet også at Bibelen ble ikke opprinnelig skrevet ned med kapitler og vers. Den katolske biskopen Stephen Langton (1150-1228) var den første til å dele opp teksten i kapitler og vers for å gjøre den lettere å lese i kirken. Det er derfor ikke riktig av oss å si at Bibelen i bokhylla vår er Guds ord til oss og må behandles med respekt. Det er heller ikke riktig å si at den er uforandret fordi Gud vokter over sitt ord, fordi alle som kan lese vet at den er forandret fordi den er blitt inndelt i kapitler og vers, men den er også forandret på siden det vi har er en oversettelse og ikke det opprinnelige manuskriptet.

Men det som er riktig å si er at budskapet i Bibelen er uforandret og budskapet er derfor ikke blitt tuklet med, det er budskapet og ikke den fysiske boka som er hellig og uforandret. Dette kan hvem som helst sjekke med de eldste bevarte Greske og Hebraiske manuskripter vi har. Når vi ser og forstår denne forskjellen, så bevarer vi vår intellektuelle integritet og troverdighet som kristne. For alle som kan lese vil se at vi har rett, budskapet er uforandret gjennom alle århundre og det i seg selv gjør budskapet hellig og Guds ord til oss.

Men hva skjer om vi kristne allikevel insisterer på at den fysiske boka vi har er Guds hellige ord som aldri har blitt forandret? Vi ender ikke bare opp med å være uten intellektuell integritet og troverdighet, vi ender også opp med å miste frelsen fordi vi ikke forstår hva frelse egentlig er.

I Romerbrevet 5:9-10 sier Paulus at vi blir forsont med Gud pga Jesu død, men Jesu liv frelser oss. La du merke til denne forskjellen? Paulus sier at Jesu død forsoner oss men Jesu liv frelser oss. Dette står i skarp kontrast til hva vi hører forkynt i de fleste menigheter hvor vi blir fortalt at Jesu død frelser oss og Hans liv blir nesten ignorert i forkynnelsen. Så hvorfor denne forskjellen? Fordi de fleste menigheter leser Bibelen uten intellektuell integritet og troverdighet. De leser den som om Gud skrev den med kapitler og vers, ikke slik Gud opprinnelig skrev den helt uten kapitler og vers. Hva er konsekvensene av dette? Konsekvensene er at vi mangler integritet og troverdighet, men vi også misforstår hva frelse egentlig er.

Så hva betyr det når Paulus sier vi blir frelst ved Jesu liv, eller sagt på en annen måte, hvordan forstår vi Paulus om vi leser Bibelen slik den var ment å være helt uten kapitler og vers? Som vi skal se, så blir vår forståelse av frelsen og vår forståelse av Paulus en helt annen, men ikke bare det, vi får også en enhetlig bibel som ikke blir rotete og full av ulogiske utsagn.

1.Johannes 2:6, Matt 11:29, Joh 13:15, 15:4, 15:10, 1 Pet 2:21, 1.John 3:24, 4:17 sier at det å bli frelst gjennom Jesu liv betyr å leve slik Jesus levde. Sagt på en annen måte; om vi vil bli frelst, så må vi imitere Jesu liv. Hvordan levde Jesus? Han gikk rundt og gjorde gode ting, helbredet de syke, reiste opp de døde og forkynte Guds ord men så gjorde også mange andre på Hans tid. Men Han gjorde noe mer enn bare det, noe som førte til at Han står ut blant de andre; Han holdt Moseloven. Så ifølge I 1.Johannes 2:6, Matt 11:29, Joh 13:15, 15:4, 15:10, 1 Pet 2:21, 1.John 3:24, 4:17 så blir det å leve Hans liv det samme som at vi holder Moseloven. Når da vi holder Moseloven, så lever vi Hans liv og lever vi Hans liv så sier Paulus i Rom 5 at vi er frelst.

Så det Paulus egentlig sier er at loven frelser oss, men loven kan ikke forsone oss. Fordi loven ikke kan forsone oss, så kan den ikke gi oss evig liv.

Bibelen har nemlig ett helt annet syn på frelse enn hva vi kristne er vant med. Vi kristne tenker frelse = evig liv, men Bibelen tenker frelse = helhet i dette livet.

Ifølge Bibelen, så er frelse å bli hel fysisk, psykisk, økonomisk og åndelig i dette livet noe du bare kan bli om du lever etter Moseloven (1.Johannes 2:6, Matt 11:29, Joh 13:15, 15:4, 15:10, 1 Pet 2:21, 1.John 3:24, 4:17, Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-14) Men Bibelen er klar på at frelse i seg selv gir deg ikke evig liv, derfor gir ikke loven evig liv. Hvorfor? Fordi du har på ett tidspunkt syndet og brutt loven, derfor kan ikke loven gi deg evig liv. Du må først forsones med Yehovah, men fordi du brøt loven bevisst, så kan du heller ikke bli forsont gjennom loven. Forsoningen er mirakelet i korset som er en gave og det er kun gjennom korset vi får evig liv, men ikke frelse. Korset kan bare gi evig liv, korset kan ikke frelse deg. Det er derfor Jakob 2 sier at om du har evig liv gjennom korset, men ikke lever etter Moseloven så er din tro på korset død og kan ikke gi deg evig liv. Og det er derfor Paulus sier i Romerbrevet om du har frelse fordi du lever etter Moseloven, men du ikke er forsont med Yehovah gjennom korset, så har du ikke evig liv. For å få evig liv og frelse, så må du ha både korset OG loven for det er både korset OG loven som gir deg seier over djevelen iflg. Åpenbaringen 12 og 14.

Så kan du med rette spørre, når det er slik, hvorfor forkynner da menighetene rundt omkring at vi kan ikke leve etter Moseloven selv om vi vil? Svaret på det er veldig enkelt, du har en fiende i djevelen som ikke vil du skal bli frelst. Han vet at om du er forsont med Gud gjennom korset, men du avviser loven, så har djevelen lurt deg til å avvise frelsen. Da vet han at du vil en dag høre «gå bort fra Meg, for Jeg kjenner dere ikke, dere som lever lovløst» (Matt 7:21-23) Men han vet også at kristne som er forsont men ikke frelst har ingen kraft og lever ikke i de miraklene som Yehovah vil vi skal leve i. For vi må huske at djevelen vet veldig godt at Åpenbaringen sier han er beseiret av kristne som er forsont med Yehovah gjennom korset OG holder Moseloven, det er noe djevelen frykter og derfor vil han og Antikrist motarbeide Moseloven på alle områder. Så det er slik som det er i menighetene rundt omkring fordi Antikrist sin ånd får virke uhemmet.

Konsekvensene av dette er jo at mange kristne ledere, og kristne venner du har er forsont med Gud men de er ikke frelst, fordi de avviser Moseloven. Kanskje til og med dette gjelder deg? Kanskje du forstår at du er forsont med Gud, men du er ikke frelst, fordi du er en av mange som tror Moseloven ikke gjelder i dag?

Da har du to valg; du kan enten fortsette som i dag, som en kraftløs kristen som lengter etter å oppleve Apostlenes Gjerninger, som er forsont med Gud men ikke frelst og som en dag vil høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner deg ikke, du som lever lovløst» (Matt 7:21-23)

Eller så kan du bli frelst i dag ved å omvende deg fra din lovløshet til lov så Yehovah kan gjøre deg til ett helt menneske her på jorden. (Rom 5) og du kan arve evig liv.

Valget er ditt, men ta det valget med intellektuell ærlighet og troverdighet – ikke gjør som de fleste kristne som mangler både intellektuell troverdighet og ærlighet når de tror den Bibelen egentlig ble skrevet på Norsk, Svensk, Tysk, Finsk, Dansk eller Engelsk med kapitler og vers.

Til sist, vil jeg minne deg på at vi i Norsk Bibel vil gjerne be for deg og om du trenger en profeti, så vil vi gjerne profetere til deg.

Kontakt oss i dag, via Messenger eller e.mail, gratis og uforpliktende.

Yehovah velsigne deg