Er du virkelig frelst??

juli 17, 2022

Series: Bibel, Frelse

Er du virkelig frelst??

Er du virkelig frelst?

Det er naturlig for kristne at vi av og til spør oss selv; er jeg virkelig frelst og hvordan kan jeg vite det sikkert?. Men selv om det er naturlig, så er det ikke Guds vilje for ditt liv at du skal tvile på din egen frelse. Det er derfor Gud har gitt deg Bibelen så du kan vite helt sikkert om du er frelst eller ikke. For i Bibelen så kan du slå opp på de evige sannheter å bli påmint at ifølge Guds ord, så er du virkelig frelst, selv om du ikke føler det akkurat nå.

Så hvor i Bibelen kan du slå opp å lese noe som vil gi deg visshet om frelsen?

Det er to måter å gjøre det på, den ene er den feile måten som bare vil gi deg mer og mer usikkerhet om du virkelig er frelst og den andre er den eneste rette måten som vil gi deg sikkerhet om at du er frelst. Så lenge du har i tankene at Bibelen er ikke skrevet til deg, den er ikke en gang skrevet til kristne, så er du på god veg til å kunne vite sikkert at du er frelst.

Det er nemlig slik at Bibelen er ikke skrevet til kristne, den er heller ikke skrevet til oss som lever 2022 år etter Kristi tid. Den er skrevet inn i en Jødisk kultur med den Jødiske religionen som bakteppe i en del av verdenen og i ett århundre som er helt forskjellig fra år 2022. Om du vil vite sikkert at du er frelst, så må du først bli vant med å lese Bibelen slik en Jøde ville lest Bibelen for 2022 år siden. Ha også i tankene at Jødedommen på Jesu tid er veldig forskjellig iforhold til den Jødiske religion i år 2022. Da er det tre viktige ting å huske på:

  1. En Jøde som levde for 2022 år var fullt klar over en ting, de hadde ikke selv bestemt seg for å bli født inn i en Jødisk familie. Så det at de var født som Jøder var for dem Guds nåde og Hans ufortjente godhet. Den eneste rette responsen på en slik ufortjent nåde var å leve etter de pakts vilkårene som det Jødiske folk hadde fått overlevert gjennom Moses. Så en Jøde den gangen holdt ikke Moseloven for å gjøre seg fortjent til Guds nåde, de holdt Moseloven fordi de allerede hadde fått del i Guds nåde gjennom det å være født som Jøde.
  2. Når en Jøde den gangen for 2022 år siden snakket om tro, så mente de alltid tro vist i handling. Så når noen sa at de trodde på en Rabbi, så hørte de hva denne læreren sa og gjorde som han sa. Om de hørte men ikke gjorde som han sa, så hadde de ingen tro.
  3. En gudfryktig hedning er ett Hebraisk uttrykk for en ikke etnisk Jøde som lever i lydighet til den skriftlige Moseloven, men som ikke har blitt omskjært enda.

Når Jøden Paulus skriver til andre Jøder som tror på Jesus, så er det disse tre punktene som danner grunnlaget for hvordan Paulus og de andre Jødiske apostlene forstår frelse og tro.

Når Peter opplever at gudfryktige hedninger får Den Hellige Ånd, så forstår Peter, Paulus og alle apostlene at fra og med nå så er det ikke lengre slik at Guds nåde begrenser seg til å det å bli født som en etnisk Jøde. Fra og med nå så kan alle få del i Guds nåde ufortjent, både Jøde og hedning. Men Peter, Paulus og de andre Jødiske apostlene forventer fremdeles at man svarer på Guds nåde slik som Jødene alltid har svart på Guds nåde i lydighet til Moseloven. Så når Paulus og Apostlene forkynner at man skal leve etter den skriftlige Moseloven, så er det ingen av dem som mener at man skal gjøre det for å bli frelst. De mener som Jøder at Jøder og hedninger skal gjøre det fordi de er frelst. Vi ser dette når f.eks Cornelius som var en gudfryktig hedning blir frelst, vi ser aldri noen gang at Apostlene refser Cornelius for å være en gudfryktig hedning.

Om vi leser Bibelen med dette i bakhodet, så er vi på god veg til å kunne vite sikkert at vi er frelst.

For det Bibelen lærer oss er at alle som tar imot nåden i Jesus, og som responderer på den nåden ved å omvende seg til Moseloven er frelst. Det er derfor Paulus sier til Jøde og hedning; vær nøye med å vis at dere er omvendt og frelst ved å leve etter loven (Apostlenes gjerninger 20 og 26).

Så om du kan se på ditt eget liv å se at du lever etter den skriftlige Moseloven, og du tror Jesus døde for deg, da er du frelst uavhengig av hva du føler.

Er du da frelst en gang for alltid?

Jesus sier i evangeliene at ingen kan ta oss ut av Hans hånd, så ingen kan stjele frelsen fra deg. Men om du er frelst slik den Jødiske Bibelen sier det, så advarer både Hebreerbrevet, Johannes, Jakob, Paulus og Jesus at du kan stjele din egen frelse. For om du etter å ha blitt ekte frelst slik den Jødiske Bibelen sier det velger selv av vitende og fri vilje å gjøre noe som loven forbyr, så mister du frelsen og kan ikke få den igjen.

Så en gang frelst alltid frelst er en løgn, for Bibelen er klar på at frelsen er en prosess som er pågående fra det øyeblikket du omvender deg og lever etter loven i tro på Jesu kors og til den dagen du dør.

Hva med deg?

Er du virkelig frelst?