Er evig for evig?

februar 22, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Norsk og Tysk er to forskjellige språk med ganske så mange forskjellige ordstillinger og bøyninger av verb. Men om du drar til Tyskland uten å kunne språket, så er det allikevel noen ting vi har til felles på tvers av landegrenser og språkbarrierer. I både Tyskland og Norge, så er opp alltid opp, ned alltid ned, venstre alltid venstre og høyre alltid høyre. Norsk og Tamil er også to forskjellige språk med helt forskjellig ordstillinger og bøyninger av verb. Men også her har vi noe til felles, retningene er det samme for noen som snakker Tamil som for noen som snakker Norsk, venstre er på venstre side og høyre på høyre enten du snakker tamil eller du snakker Norsk. Uavhengig av hvor vi befinner oss i verden, så er det enkelte ting som aldri forandrer seg som er felles på tvers av landegrenser, kulturer og språk. Men hva hadde skjedd om du en dag reiste til et annet land hvor alt var motsatt av det du er vant med og du i tilllegg ikke kunne snakke språket? Hva om du kom til ett land hvor ned var opp og opp var ned, høyre var venstre, venstre var høyre, sort var gult og rødt var grønt? Hadde ikke det vært ganske forvirrende?

Hvordan leser du Johannes 3:16? De fleste kristne leser Johannes 3:16 slik alle andre i alle land leser det selv om de har ulike språk og kulturer.

Enten du leser det slik som det står på Gresk, at den som gjør som Jesus sa får evig liv, eller du leser det i den litt mer diffuse oversettelsen at den som tror på Jesus får evig liv, så er du vel enig i at John 3:16 sier at om du tror så får du evig liv? Er evig liv evig? Eller vil evig liv noen gang ta slutt? Det ligger jo i ordets betydning at om noe er evig, så vil det vare evig og aldri noen gang ta slutt, så derfor vil alle på tvers av landegrenser og språk lese Johannes 3:16 på samme måte: Om vi gjør A så får vi B og B i dette tilfellet er evig liv.

Hvordan kan vi vite sikkert at evig liv er virkelig evig?

Det Greske ordet for evig liv i John 3:16 er aionios, om du oversetter aionios til Hebraisk får du ordet owlam som begge to har samme betydning: Noe som er for evig og som aldri tar slutt. Samme ord er brukt i forbindelse med Yehovah vår Gud som er evig og Yeshua som er evig. Fordi vi vet at aionios og owlam betyr evig, så vet vi at Yehovah og Yeshua alltid har vært og vil alltid være fra evighet av. Derfor skjønner vi at disse to ordene, det ene på Gresk og det andre på Hebraisk, aldri kan ha en annen betydning enn evig.

Nå sist sabbat så lærte vi hvorfor omskjærelse er påkrevd den dag i dag for kristne, og om vi leser 1.Mosebok 17:13 om omskjærelse som en evig paktstegn så ser vi at det Hebraiske ordet owlam er brukt for å si at det er ett evig tegn. Vist owlam betyr evig i Johannes 3:16, som for alltid, så må det også bety evig som for alltid i 1.Mosebok 17:13 om omskjærelsen. Det kan ikke bety evig i John 3:16 men ikke evig i 1.Mos 17:13.  Fordi det er samme ordet brukt i John 3:16 som 1.Mos 17:13, så må evig bety evig begge steder. Da vet vi at omskjærelsen er ett paktstegn og ett krav den dag i dag og vil alltid være det. Men når vi vet at owlam også brukes om Moseloven så vet vi at den gjelder for oss den dag i dag.

Så hvordan vet vi helt sikkert at vi er under Moseloven fremdeles, og at omskjærelse er ett krav? Fordi Bibelen sier det er ett evig krav og ordet som er brukt for å si at det er ett evig krav er samme ord som vi finner i John 3:16 for å si vi får evig liv. Desverre så velger de fleste kristne vekk muligheten for å få evig liv fordi de vil si at ordet evig ikke lengre betyr evig når det er snakk om Moseloven og omskjærelse, det kan bare bety evig når det er snakk om evig liv.Å ha en slik holdning er like forvirrende som å påstå at opp er egentlig ned og rødt er egentlig grønt. Opp vil alltid være opp og rødt alltid rødt, evig vil alltid være evig og om du velger å ikke godta det så vil Han som har lagt ned naturlovene og skrevet Bibelen ha siste ordet. Han (Yehovah) har bestemt at opp er opp, ned er ned, rødt er rødt og evig er evig både når det gjelder evig liv, Moseloven og omskjærelse.

Vil du ha evig liv? Bibelen sier at evig liv får du når du gjør som Jesus sa. Jesus lærte oss å følge Moses og en del av det å følge Moses er å bli omskjært om din helse og økonomi tillater det. En del av det å følge Moses er også å ofre for din synd, noe du kun kan gjøre i dag med tro på korset.

Så gjør det rette i dag, gjør som Jesus sa og omvend deg tilbake til Moses så du også kan få evig liv.