Er kristne intellektuelt ærlige?

november 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Er kristne intellektuelt ærlige?

Man kan av og til begynne å lure når man møter kristne som kaster all logikk overbord.

Hva mener jeg med dette?

Når vi leser en bok, så begynner vi aldri bakerst i boken og lar slutten forklare begynnelsen. Vi har alltid en lineær forståelse av tid, historie og hvordan alt utvikler seg. Men alt dette her gjelder tydeligvis ikke for vanlige kristne.

Vi vet at det er fysisk umulig å lese Bibelen fra Ny Testamentet til Gamle. Så man kan ikke forstå Gamle Testament i lys av det nye, det er omvendt, det nye må tolkes og forstås i lys av det gamle.

Hvorfor?

Fordi det Gamle kom først og det gikk mange 100 år før det i det hele tatt fantes ett ny testamentet.

Så det er en historisk umulighet at når Paulus sier at hele skriften er innåndet av Gud at han da sikter til Ny Testamentet.

Men da vet vi også at alt som er sagt og gjort i Ny Testamentet må forstås og tolkes i lys av Gamle.

Dette er enkel logikk, men av en eller annen grunn, så kaster kristne logikk overbord når de blir frelst.

Det interessante er om vi ser på fruktene av å kaste logikken overbord.

Fruktene er lovløshet, fordi om man leser Bibelen fra Ny Testamentet til Gamle og overser lineær tidsforståelse, så får man en tolkning av Bibelen som sier at nå er alt nåde og loven gjelder ikke lengre. Dette begrunnes alltid i doktriner man ikke finner grunnlag for i Bibelen, men frukten er at fordi man er «under nåde» og ikke «under lov» så kan man gjøre hva man vil fordi man er frelst.

Og det er jo dette vi ser i mange kirkesamfunn, umoral florerer fordi man er «under nåde» og den enkelte får lov til å definere hva det betyr å elske Gud og sin neste. Men det er også derfor vi ser over 40 000 forskjellige kirkesamfunn som ikke kan samarbeide fordi de alle sammen er uenige om hva det betyr å elske Gud og sin neste.

Når fruktene er lovløshet, så viser det at den hellige ånd er ikke med i bildet.

Du som er kristen, ha nok integritet til å lese bibelen slik du ville lest all anne litteratur. Begynn på side 1 og la side 1 fortolke og vise deg hvordan du skal få resten av boken.

For det vet vi, antikrist er lovløshetens ånd.

ikke vær lovløs, ikke vær en antikrist.