Er tiende i Bibelen? Egentlig ikke nå i dag, men

november 4, 2020

Series: Bibel, økonomi, Teologi

Er tiende i Bibelen? Egentlig ikke nå i dag, men

Hver Søndag, og om du har tilgang på kristen TV så er det ofte hver kveld, så vil du høre kristne ledere snakke om tiende. De vil ofte holde en «kollekt preken» hvor de snakker om hvor viktig det er å gi tiende til Gud, og hvordan man stjeler fra Herren om man ikke gjør det.

 

Er dette i Bibelen?

Til det er svaret ja og nei, så la meg forklare litt mer så vi har en rett forståelse.

I Lev 27:30 og Malaki 3:10-18 er de to skriftstedene som oftest blir brukt som begrunnelse for tiende. Du trenger ikke en doktorgrad i teologi for å skjønne at her er det ikke samsvar med det som faktisk står der og hvordan kristne ledere bruker det som begrunnelse for å gi 10% av din inntekt. Begge skriftstedene har betingelser, du må gi 10% av det du dyrker og de 10% kan kun gis til presten i tempelet i Jerusalem. Så til og med bønder i dag kan ikke egentlig følge dette da tempelet ikke står.

Dette betyr ikke at denne loven ikke gjelder i dag, det betyr bare at vi har ikke det som skal til for å kunne oppfylle dens krav. En gang i fremtiden, så vil tempelet bli bygget og prestene vil være tilbake i det. Da vil denne loven bli aktiv igjen, men frem til da, så er den en sovende lov.

Så på spørsmål om dette er i Bibelen så er svaret ja, men vi kan ikke bruke denne loven for å si at troende i dag skal gi 10% av sin inntekt.

Betyr dette at man ikke skal gi noen penger til en menighet eller «Guds rike»?

Til dette svarer Paulus, i 1.Kor 9, at alle som får forbønn, blir undervist i Guds ord, eller mottar annen ministry er pliktig å gi noe form for økonomisk støtte tilbake. Samtidig, så sier Paulus også i 1.Tim 5:8 at dine behov og din families behov kommer foran Guds rike.

Med andre ord, vist det å gi til Guds rike betyr at du ikke kan betale regningene dine og forsørge deg selv og din familie, så blir det syndig for deg å gi noe som helst. Men vist du ikke må gjøre dette valget, og du har nok penger til å møte dine og din families behov i tillegg til å gi en gave/støtte til noen som har bedt for deg/lært deg bibelen/profetert til deg/ministered til deg på noen annen måte, så synder du vist du ikke gir noen ting.

Blir du spesielt velsignet av å gi, vist du kan gi?

Ingen steder i Bibelen står det at du kan «så inn for menneskers frelse/for helbredelse/for bønnesvar.» Så svaret er nei, du blir ikke spesielt velsignet, men du blir velsignet fordi du ikke synder. Og når du gjør det rette og følger Yehovahs Torah så følger det alltid med en velsignelse. (5.Mosebok 28:1-14.) Akkurat samme som, vist du har penger å gi men du ikke gir, så følger det med en forbannelse fordi du bryter Yehovahs Torah (5.Moseboks 28:14-68)

Sagt på en litt annen måte:

Guds lov sier at når Han gjør noe for deg, gjennom en kristen, så skal du gi en økonomisk gave tilbake. Men Guds lov sier også at vist du må velge mellom det å gi en gave å dekke dine og din families behov (husk det er en forskjell mellom behov og hva du har lyst på, her snakker vi kun om behov) så begår du et lovbrudd vist du gir noe som helst til Gud. Vist du ikke må gjøre dette valget, og du har nok penger til å gi noe tilbake til Gud i tillegg til å dekke dine og din families behov, så begår du et lovbrudd vist du ikke gir noen ting til Gud.

Hvor mye du skal gi er helt opp til deg, ingen steder står det i Bibelen at du må gi en bestemt sum penger.

Nå vet vi at kristne ledere som sier du må gi 10% av din inntekt lyver, kanskje ikke bevisst løgn, men det er allikevel en usannhet å si at Bibelen formaner deg til å gi 10%. Men vi vet også at du synder imot Gud vist du kan gi noe men velger å holde det du kunne ha gitt for deg selv.

Hvordan skal da kristne ministries fungere vist de ikke skal spørre etter 10%?

Som vi har sett, så sier Bibelen at pastorer, evangelister, forkynnere skal betjene folk som trenger Yehovahs hjelp gratis. Kristne ledere skal be for folk gratis, forkynne og lære dem Bibelen gratis og virke i nådegavene uten å ta betalt for det.

Men, de som får Yehovahs hjelp har også ett ansvar for å være ærlige. For som vi har sett, vist du kan gi, så skal du gi noe tilbake. Og om alle som kan gi gav noe, så ville alle kirker og ministries være istand til å fungere og holde åpent kun basert på frivillige gave inntekter.

Akkurat som vi har kristne ledere som er uærlige i måten de fremstiller tiende på, så har vi også den vanlige kristne mann og kvinne i gata som har penger å gi men velger å holde de for seg selv. Det er ofte de som skriker høyest om avkristningen i Norden når kirker må stenge fordi de samme kirkene ikke har penger til å betale sine faste utgifter.

Vær derfor ærlig med Yehovah å gi noe tilbake til Han når noen har bedt for deg, lært deg Bibelen, eller betjent deg på noen som helst måte med sine nådegaver. For den eneste som vet om du velger å holde pengene for deg selv eller ikke er du OG Yehovah. Og vi vet alle hva som skjedde med Ananias og Safira i Apgj 5. Ananias og Safira er tatt med i Apgj 5 som en advarsel til oss alle om hva som kan skje om vi har noe å gi tilbake til Yehovah men vi velger å holde det for oss selv.