Ett lite eksperiment

august 24, 2022
Series: Moseloven

Speaker: Ernie Hume

Blir du med på ett lite eksperiment?

Av og til så hører vi det sagt i kristelige sammenhenger: «Vi kan umulig holde loven, Jesus kom for å sette oss fri fra den. Vi er frelst av nåde ved tro, og så lenge vi tror så er vi frelst og hvordan vi lever betyr ikke så mye fordi vi er under nåde og ikke lov». Alt dette høres i seg selv veldig rett og kristelig ut, men om vi ikke tør å bli utfordret på hva vi står for, så vet vi aldri om vår tro virkelig er en frelsende tro eller bare ett luftslott. Jeg har derfor lyst til å utfordre deg litt i dag, ved å ta deg med inn i ett tanke eksperiment hvor vi stiller spørsmålet: Hvordan ville ditt liv sett ut om du hadde levd etter Moseloven? 

For at det ikke skal bli for kjedelig for deg å lese, så har jeg i denne sammenhengen ikke tatt med bibelvers til de enkelte budene. Men om du er interessert, så kan jeg gi deg de aktuelle Bibelversene. 

Helt til sist, vil jeg stille deg to spørsmål jeg ber deg tenke nøye over så du også kan vite om du virkelig har en frelsende tro eller bare ett luftslott.

Din kjærlighet til Gud

Et menneske som lever etter Tora (den skriftlige Moseloven) gjør det av egen fri vilje fordi han vil vise sin kjærlighet og takknemlighet over å ha fått Jesus. Fordi han lever etter Tora, så vet han det er bare en Gud og denne Gudens navn er Yehovah (noen sier Jehovah andre sier Yahweh).

Av kjærlighet til Yehovah vil han aldri gjøre noe som gir Yehovah ett dårlig rykte. Derfor legger han vekt på lære seg Tora (den skriftelige Moseloven) så han vet hvordan han skal ære sin Gud i alt hva han sier, alt hva han gjør og hvordan han lever sitt liv. Han vil derfor aldri love noe i Yehovahs navn han ikke kan holde, aldri tvile på hva Yehovah har sagt og aldri forandre på Yehovahs Tora. Om Yehovah har sagt at ikke alle bud gjelder for alle under alle forhold, så  vil han si seg enig i dette. Derfor vil han aldri be til andre enn Yehovah og aldri til statuer eller andre avguder. Han vil aldri lage objekter eller ting som kan brukes til å tilbe avguder, eie noe som har vært brukt til å tilbe avguder, vise respekt for avguder fordi han elsker Yehovah for høyt. Fordi han elsker Yehovah så vil han derfor aldri gjøre noe som vil såre hans Gud og aldri drive med new age, astrologi, trolldom, kanalisering, eller velsigne og oppmuntre de som dyrker avguder og viser hat mot Yehovah.  Derfor ødelegger han alle symboler på avgudsdyrkelse.

Din kjærlighet til andre

Ett menneske som lever etter Tora viser respekt og ære for de eldre i samfunnet, selv om han ikke er enig med dem i alt. Han hjelper sine medmennesker praktisk og gir når han kan til de fattige. Men han vet at Yehovah har sagt at hans eget hus sine behov har prioritert foran alt annet, til og med foran Yehovah. Så om han må velge mellom å gi til de fattige, eller å ta vare på seg selv og sitt hus, så velger han seg og sitt hus først. Han vil aldri gjøre livet vanskelig for de fattige og er respektfull og god mot fremmede, men aldri på bekostning av hva han leser i Tora. Han baktaler aldri de fremmede og er ærlige mot dem i kjøp og salg

Han respekterer sine foreldre, selv om han ikke er enig med dem i alt.

Han gifter seg med en av motsatt kjønn og får barn, og om han av forskjellige grunner må skille seg fra sin ektefelle, så lever han enslig til vedkommende dør eller blir forsont med henne. Han er aldri utro mot sin ektefelle og har aldri lyst til å være det heller. Før han gifter seg lever han i sølibat fordi han ikke vil bli skyldig i hor. Han respekterer sin forlovede og ektefelle og viser det i handling. Har han en svigerinne som blir enke, så tar han ansvar for hennes barn frem til hun selv sier hun ikke mer trenger hans hjelp.

Når sola går ned på Fredag kveld, så hviler han fra alt arbeide og alle plikter fordi sabbaten er hellig. Han gir andre den samme muligheten, derfor bruker han ikke penger på sabbaten. Men om liv står i fare, så velger han å berge liv selv på sabbaten selv om det betyr at han må jobbe eller få andre til å jobbe for seg.

Fordi han elsker sin Gud, så spiser han bare hva hans Gud sier er mat.

Han er ærlig, selv om det å lyve kan være til fordel for han. Men om det å fortelle sannheten vil såre andre eller forårsake andres død, så velger han heller å lyve for å beskytte andres følelser og liv.

Om han tar noe som sikkerhet og pant for ett lån, så gir han låntaker full bruksrett selv om det egentlig tilhører han.

Har han ansatte så gir han alltid lønn på lønningsdag, og om lønningsdag faller på en helg eller en rød dag, så gir han lønn på siste arbeidsdag før. Hans ansatte behandler han med respekt og medmenneskelighet og gir de fordeler. Han driver de aldri (eller seg selv) for hardt, men ser behovet for å la sine ansatte og sin bedrift hvile for å hente seg inn igjen.

Han holder alltid ord, og tar ansvar for at hva han eier og hans familie ikke påfører andre fysisk skade eller død. Om han f.eks har en grøft på sin eiendom, eller bygger en veranda, så sikrer han den så ingen faller oppi eller utenfor verandaen og skader seg selv. Har han en aggressiv hund, så holder han den på bånd så den ikke biter andre. Om noen allikevel blir bitt eller faller oppi/utenfor så tar han ansvar for det og erstatter dem for hva de har blitt utsatt for.

Ser han en urett bli begått, så sier han ifra om det uten å bli selvrettferdig. Derfor advarer han alltid de som lever i synd så de kan ha muligheten til å vende om i tide og velsigner dem aldri og oppmuntrer dem aldri til å fortsette å leve i synd.

Ser han noen som blir angrepet, så forsvarer han vedkommende. Og om det er nødvendig, så tar han liv for å beskytte liv.

Finner han noe som noen har mistet, så tar han godt vare på det til han kan returnere det til den rette eieren.

Han tar aldri hevn, gjør aldri narr av andre, forbanner ingen, gjør aldri livet bevisst vanskelig for andre.

Han gir sin ektefelle det hun har behov for, inkludert sex.

Om han har gjort seg skyldig i hor (sex før ekteskapet) så tar han ansvar for det og gifter seg med henne.

Om han kalles som lekdommer i en rettsak / eller har som yrke å sitte som dommer i en rettsak, så må han forholde seg objektiv og aldri ta i mot bestikkelser. Han har da ikke lov til å dømme til fordel for noen som er rik, fattig, foreldreløs eller enker bare fordi de er rik, fattig, foreldreløs eller enker. Han har ikke lov til dømme til fordel for noen med ett godt rykte eller ett dårlig rykte bare fordi de har ett godt eller ett dårlig rykte. Han har ikke lov til å la seg true til å dømme og om han er vitne i en rettssak hvor tiltalte kan bli dømt til døden, så kan han ikke også være dommer.

Om han er slekt av noen som kan dømmes til døden, så kan han ikke vitne.

Om den ene parten i en rettssak ikke er tilstede, så kan den andre ikke bli hørt.

Han kan kun felle en dom etter å ha hørt 2-3 uavhengige vitner og om han er skyldig selv i samme forbrytelse så kan han ikke vitne og ikke dømme.

Om noen vitner falskt, så vet han at han skal dømme de med den samme straff som de prøvde å få andre dømt med. (Her ligger poenget bak kvinnen som ble grepet i hor fortellingen i evangeliene)

Han vet at noen som dreper noen ved ett uhell skal ikke dømmes like hardt som en som har myrdet noen.

Han vet at den som sier Tora gjelder i dag er en ekte profet, mens andre som sier Tora ikke gjelder for i dag i er falske profeter.

Han vet at sæd og menstruasjonsblod gjør en uren, men en enkel vask gjør en ren.

Han har aldri sex med en slektning, en av samme kjønn, steforeldre, ste søsken eller noen andres ektefelle. Han planlegger heller aldri å ha sex med noen andres ektefelle.

Dyr behandler han med respekt, spiser aldri blod og koker aldri ett kje i dets mors melk.

Han låner aldri penger fra familie om de krever renter på lånet, og om han har lånt penger til noen som ikke kan betale så krever han det ikke inn. Han behandler de han har lånt penger til med respekt og tar aldri noe pant fra dem med tvang.

Han vet at landet Israel tilhører Yehovah og Yehovah alene har rett til å bestemme hvem som får lov til å bo der.

Han respekterer tomte grenser, eiendomsrett, stjeler aldri, myrder ingen, planlegger aldri mord, kidnapper ingen, svindler ingen, begjærer ingenting. Fordi han aldri myrder, så tar han aldri abort og taler imot abort. Han stopper aldri opp ved onde tanker og finner ikke glede i å se på det som er ondt. Han lyver aldri om å finne tapt eiendom for å unngå å levere det tilbake og dømmer aldri noen som har begått en ugjerning under press. Han tar aldri imot bestikkelser, kler seg aldri i tøy som tilhører det motsatte kjønn. Han forsvarer seg selv og sitt hus om så med å ta liv om nødvendig for å beskytte liv.

Men er dette alt?

Etter å ha lest dette, så tenker du kanskje at dette er jo bare halvparten av de 613 budene?

Og det er sant, det er mange flere bud. Men dette er de budene vi alle kan leve etter bosatt utenfor Israel uten adgang til ett tempel. Resten av budene krever ett tempel, at vi er i Israel og vi har en konge i Israel. I tillegg har du alle de budene som er kun for konger, kun for spedalske, kun for prester i tempelet.

Så hva du har lest nå er de budene som gjelder alltid til alle tider uavhengig av hvor du er.

Når Israel var i ørkenen og fikk alle budene så var det ikke alle de heller kunne leve etter fordi de trengte ett tempel og måtte være i Israel. Fordi de av egen fri vilje valgte å leve etter hva de kunne holde i ørkenen, og var villig til fremtiden å leve etter resten når de fikk ett tempel og kom inn i Israel, så regnet Yehovah dem som rettferdige. På samme måte sier Bibelen at vi er rettferdige om vi lever etter hva vi kan her og nå, og vi er villig til å leve etter resten senere når det tredje tempelet kommer.

Men hva med de budene Jesus og Peter brøt?

Som du sikkert la merke til, du leste ingenting om de budene Jesus ble anklaget for å ha brutt (håndvasking, helbredelse på sabbaten). Du leste heller ingenting om de budene Peter ble anklaget for å ha brutt (det at han ikke kunne spise med hedninger, og at en jøde blir uren av å gå inn i en hednings hus).

Grunnen til at du ikke leste om disse budene i denne sammenhengen, er fordi ingen av dem står i den skriftlige Moseloven. De budene som Jesus og Peter ble anklaget for å ha brutt står i Talmud som er den muntlige loven. Jesus og Paulus var begge to veldig tydelige på at den muntlige loven gjelder ikke for oss i dag, bare den skriftlige loven gjelder.

Er det fremdeles umulig?

Nå som du har lest hvilke bud i loven som Yehovah forventer vi skal holde, synes du fremdeles de er umulige?

Jeg tror  (om du er ærlig med deg selv) at svaret ditt vil bli nei. For som du sikkert er enig i, over halvparten av de budene holder du og dine kristne og ikke-kristne venner allerede.

Men problemet er dette; i Jakob 2:10 leser vi at den som holder 99% av budene men hopper over 1 gjør seg skyldig i å ha brutt dem alle sammen. Så om du f.eks holder alle de budene vi nettopp leste, men du hopper over sabbaten og spiser bacon og ribbe, så sier Bibelen at du lever i synd og din lovlydighet kan ikke hjelpe deg. Sagt på en litt mer folkelig måte: Du er ikke frelst selv om du lever moralsk riktig men hopper bukk over de budene du ikke liker men som du kan holde.

For om du er helt ærlig med deg selv nå, så tror jeg nok du må innrømme at du som er kristen holder alle budene du leste med unntak av sabbaten og budene om hva som er mat og hva som ikke er mat. Om du klarer å feire Søndag, Julaften, Påske, Pinse, din egen bursdag, 17 mai, så klarer du å la være å jobbe fra fredag kveld-lørdag kveld. Og om legen sa til deg at du må kutte ut all fet mat og rødt kjøtt for å redde helsen din, og du hadde klart å gjøre det, så klarer du helt fint å la være å spise mat som din Gud kaller for avskyelig.

Frelst uansett?

Mange mennesker vil allikevel si at vi er frelst av nåde ved tro, så bare vi tror, så kan vi leve slik vi vil/omtrent slik vi vil.

Nå leste du nettopp hva Yehovah din Gud forventer av deg, og som du så, du lever nok etter de fleste av de budene allerede med unntak av de du ikke har lyst til å holde.

Prøv å se for deg ett menneske som ikke lever slik Yehovah har sagt vi skal. Det er ett menneske som tilber flere guder, lyver, stjeler, bedrar, tar aldri ansvar, myrder, ligger med alt og alle, er notorisk utro, en massemorder, kidnapper, mishandler dyr og en urettferdig dommer.

Ville du sagt at ett slikt menneske er en kristen bare fordi han tror på Jesus men han har ikke noe problem med sin livsstil?

Ville du delt himmelen med ett menneske som sier de tror på Jesus, men som ikke har noe problem med å lyve, stjele, myrde, bedra, løpe fra ansvar, ligge med alt og alle, være notorisk utro, være en massemorder, kidnapper, mishandler dyr og en urettferdig dommer?

Jeg har enda til gode å møte ett kristent menneske som svarer ja på det spørsmålet. For du ville ikke delt himmelen med en løgner, en morder, en bedrager, en horebukk, en massemorder, en kidnapper, dyre mishandler og korrupt dommer. Du som andre kristne ville sagt ett slikt menneske må omvende seg om han virkelig er en kristen og mener alvor med sin tro. Og om han da hadde sagt at han ikke kunne klare å slutte med å myrde, ligge med alt og alle og myrde osv så går jeg utifra at du som alle andre ville sagt det er en dårlig unnskyldning. For ingen tvinger en til å gjøre de tingene, det er valg man tar og tar man det valget så må man ta konsekvensene av det også som er en evighet vekke fra Gud.

Hvorfor skal da Gud ha lyst til å dele himmelen med ett menneske som lever moralsk riktig, tror på Jesus, men med vitende vilje ignorerer Hans mest hellige dag (sabbaten) og spiser ting som Han synes er avskyelig?  For Gud har sagt i sitt ord at vi må omvende oss fra alt som er synd, ikke bare fra de tingene vi har lyst til å omvende oss fra. Og Gud har sagt i sitt ord, at om du mener du ikke kan slutte med å spise avskyelige ting og det er umulig for deg å respektere Sabbaten, så er det ingen som tvinger deg til å spise avskyelige ting og bryte Sabbaten. Det er valg du tar. Er det ett valg du tar, så må du ta konsekvensene av det og det er en evighet vekke fra Gud.

Er den ribben og den bacon pølsa virkelig verdt en evighet i helvete?

Er den shoppingen på Sabbaten virkelig nødvendig og verdt en evighet i helvete?

Har du virkelig en frelsende tro? Eller er din tro bare ett luftslott som vil føre til at du en dag hører «gå bort fra Meg jeg vet ikke hvem du er, du som lever lovløst» (Matt 7:21-23)