Har du falske minner om Bibelen?

november 19, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Misjonsbefalingen i Matteus 28 er, ved siden av Johannes 3:16, en av de mest kjente Bibelversene. Enten du er kristen, eller du ikke er det, så er mulighetene store for at du har hørt, sett eller lest misjonsbefalingen i en eller annen sammenheng.

Men la meg spørre deg ett ærlig spørsmål, har du noen gang virkelig lest den? Eller har du ett falskt minne om den?

Jeg kan gi deg ett godt eksempel på hvordan vi kristne kan ha falske minner om Bibelen.

For en tid tilbake, så snakket jeg med en mann som sa at Ismael var grunnleggeren av Islam og Herodias datter het Salome. Jeg spurte han om hvor i Bibelen dette står, og selv om han lette veldig iherdig, så fant han ingen steder hvor det sto at Ismael grunnla Islam og Herodias datter het Salome. Så hvorfor trodde han at alt dette sto i Bibelen? Fordi han har hørt ett sted noen som har sagt Ismael grunnla Islam og Herodias datter het Salome. Så hadde han aldri sjekket Bibelen selv for å se om det var sant, så neste gang han leste i Bibelen om Ismael og Herodias datter, så tilføyde han mentalt disse to opplysningene til teksten og endte opp med ett falskt minne om Bibelen.

Så tilbake til Misjonsbefalingen.

Om du hadde spurt flertallet av kristne, så hadde de formulert Misjonsbefalingen omtrent slik: Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til displer ved å fortelle dem at jeg døde for de.

De ville formulert den slik, fordi det er slik kristne praktiserer den når vi vitner og evangeliserer for de ufrelste. Vi går opp til en ufrelst og sier, du trenger frelse tro på at Jesus døde for din synd, så tenker vi at vi har vært lydige mot misjonsbefalingen.

Men det Misjonsbefalingen faktisk sier er: Gå derfor ut og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Det er en stor forskjell på å si: Gå ut og lær dem å tro jeg døde for dem, og gå ut og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. For da må vi spørre oss selv, hva befalte Jesus oss å gjøre? Matteus 23:2-4 svarer på dette sammen med 6:25-34, Han befalte oss om å følge Moses skrevne lov som er den samme Moseloven kristne i dag forkaster.

Hvorfor forkaster de den?

Fordi de fleste kristne vil si at Matteus 5:17 og Matt 23:2-4 hvor Jesus sier at Moseloven gjelder fremdeles var sagt til de under loven, før korset. Men nå, etter korset i nådens tidsalder, så gjelder ikke det lengre. Men en slik tankgegang forutsetter at det må være 2 misjonsbefalinger i Bibelen, 1 sagt før korset og 1 etter. Men om vi leser Matteus 28, så er Misjonsbefalingen sagt etter korset og etter oppstandelsen. 

Paulus mente selv han oppfylte Misjonsbefalingen, og de andre apostlene var enige med han i det. Det betyr at Paulus og de andre apostlene gikk ikke ut og sa «du trenger frelse tro på Jesus døde for din synd.» De gikk ut og lærte alle å holde det Jesus befalte dem.

Ser du nå hvordan din tankegang om at noe er sagt under lovens tidsalder, og noe er sagt under nådens tidsalder,  vil automatisk kollidere med det som faktisk står i Misjonsbefalingen og det vi vet Paulus og Apostlene sa?

Om vi skal gjøre som Paulus og Apostlene og oppfylle Misjonsbefalingen, så må vi ikke gå ut og si «Jesus døde for deg» vi må gå ut og si «vend om til Moses skrevne lov Toraen.» For det er dette apostlene gjorde, det er dette Paulus gjorde og det er dette Guds Sønn befalte oss om å gjøre.

Betyr det at vi ikke skal snakke om korset?

Ikke på noen måte, vi skal snakke om korset fordi som vi har lært før, du kan ikke følge Moses uten korset. Korset er vår eneste måte nå til å sone vår synd siden tempelet er borte. Og korset gir oss tilgivelse for bevisst synd som ett engangstilbud, noe Moseloven ikke kan, den kan kun sone ubevisst synd.

Så vær lydig mot din Herre Jesus og oppfyll Misjonsbefalingen i dag ved å si «vend om til Moses».