Fangevokterens frelse

desember 2, 2022
Fangevokterens frelse

Frelst slik Google sier det?

Føler vi oss ikke helt friske, så er det fristende å google våre symptomer i ett håp om å bli beroliget med at det ikke er noe alvorlig. Om du noen gang har latt deg friste til dette, så har du helt sikkert opplevd å bli villedet til å tro at du var sykere enn du først trodde. Så sunn fornuft og fordi vi verdsetter vår helse, forteller oss at Dr.Google er ikke ett bra alternativ til en virkelig lege. Men det kan av og til være fristende å google løsninger på åndelige sykdommer også som å google «hvordan kan jeg bli frelst». Ett av de øverste svarene du da får vil være «Slik som fangevokteren i Apostlenes gjerninger 16 ble frelst, tro på at Jesus døde for deg og tro han sto opp igjen fra de døde. » Sunn fornuft og fordi du forhåpentligvis verdsetter din sjel, så vet du at Google ikke nødvendigvis gir deg det rette svaret. Den eneste som kan gi deg det rette svaret er Bibelen, la oss derfor prøve å se om Bibelen er enig med Google. 

Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?

I Apostlenes gjerninger 16:30-31 leser vi:»Så førte han dem ut og spurte: Herrer! Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?  31 De sa da: Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!»

Det eneste vi kan vite helt sikkert fra teksten er:

  1. Fangevokteren førte dem ut og spurte hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
  2. De sa tro på Herren Jesus så skal du bli frelst, du og ditt hus
  3. Ingen av de snakket Norsk, så jeg leser en oversatt versjon av hva som egentlig hendte. Det betyr det er en ørliten mulighet for at det kan være feil i oversettelsen.

Vi vet hvordan vi i dag i 2022 som Nordmenn i en Skandinavisk kultur forstår begreper som frelse og tro. Men vi vet ikke enda hvordan fangevokteren den gangen forstod frelse eller hvordan Paulus forstod tro. Om vi derimot leser teksten på Gresk, som er det språket den ble skrevet på, så kan vi vite helt sikkert svarene på disse spørsmålene.

Sozo, poeio og pisteuō

Noe av det første jeg oppdager er at fangevokteren spør, hva skal jeg gjøre for å få sozo? 

På Gresk betyr sozo utfridd/reddet fra umiddelbar fare her og nå. Fangevokteren spør også hva skal jeg poeio for å få sozo. Poeio betyr hva skal jeg gjøre, ikke hva skal jeg tro. Da forstår vi at fangevokteren spør ikke «hva skal jeg gjøre for å få evig liv og komme til himmelen når jeg dør.»

Paulus svarer til dette:

Pisteuō epi ho kyrios Iēsous som på Norsk betyr: Gjør som Jesus har sagt. Da forstår vi at Paulus sier ikke til fangevokteren: «tro på at Jesus døde for deg og sto opp igjen fra de døde så skal du bli frelst.»

Allerede nå ser vi at vår forståelse av frelse og tro er forskjellig fra fangevokterens og Paulus sin.

Logos Kyrios, Herrens ord og Rom 10:17

Vi leser videre i vers 32: De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.

Hva er «Herrens ord»?

Vi kristne tenker automatisk Herrens ord = ordet om Jesus korsfestet død og oppstanden for oss. Men på Gresk står det, logos kyrios som vi fra Rom 10:17 vet er Kristi talte ord, de tingene Jesus sa og lærte sine disipler. Hva var det Jesus lærte sine disipler? Ifølge Matteus 23, som ett av mange eksempler, så var det å følge Moseloven.

Vers 32 handler derfor ikke om at Paulus forkynte evangeliet om Jesu død og oppstandelse.

Kommet til tro på Gud fordi de gjorde som Jesus sa

Leser vi videre i vers 33-34 står det: Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene. Og straks ble han døpt med alle sine. 34 Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.

Moseloven sier at når du har gjort noe galt mot noen, så må du gjøre alt som står i din makt for å gjenopprette det gale som har skjedd. Fangevokteren var medskyldig i fengslingen av Paulus og hans venn, så når fangevokteren tar de med seg hjem for å vaske sårene deres så ser vi at han allerede har begynt å leve etter Moseloven.

Når vi leser «og ble straks døpt med alle sine» så tenker vi noe på linje med en kristen troendes dåp. Leser vi dette på Gresk derimot så kommer det ganske tydelig frem at dette er snakk om det Jødiske renselsesbadet som alle som omvender seg til Israels Gud må gjennom.

I vers 34 står det at fangevokteren og hans familie gledet seg eter han var kommet til troen på Gud. Når vi kristne leser denne formuleringen, så tenker vi ofte «nå var fangevokteren frelst, så nå gledet han seg over å være på veg til himmelen».  På Gresk derimot står det fangevokteren og hele hans familie ble fylt med stor glede fordi han og hele hans familie hadde gjort som Jesus sa og omvendt seg tilbake til loven.

Frelst slik Bibelen sier det

Fordi vi har lest Apostlenes gjerninger 16:30-34 på Gresk, så forstår vi nå at Google sin forklaring på hvordan vi skal bli frelst er feil. Men vi ser også ett veldig godt eksempel på hvor farlig det er å lese vår samtid og våre forståelser av begreper og dogmatikk inn i Bibelen. Da kan vi til sist ende opp med en misforstått Google frelse som slettes ikke vil gi oss himmelen og evig liv i arv når vi dør. (Matt 7:21-23)

Men er du frelst slik Bibelen sier vi skal bli frelst?

Fangevokterens historie viser oss at om vi skal bli frelst slik Bibelen sier det, så må vi gjøre som Jesus sa for da har vi tro på Jesus som kan ses. Johannes sier at når vår tro på Jesus er synlig, så har vi en aktiv frelsende tro. Jesus at den som følger han, den som er ett med han, gjør samme som han og lever etter Moseloven. (1.Johannes 2, 1.Korinterbrev 11, Rom 10:17, 2:13)

Den som gjør som Jesus sa er garantert å bli utfridd fra umiddelbar fare. (Apg 16:30-34)

Men, når vi leser «reddet fra umiddelbar fare» så tenker vi ofte: Da blir jeg aldri syk, da har jeg ingen problemer og går i guddommelig helse.

Bibelens definisjon av å bli frelst fra umiddelbar fare kan godt være å bli kastet i ildovnen men beskyttet fra flammene. Det kan også godt være å bli hevet i løvehulen og se hvordan Gud lukker munnen på løvene. Poenget er at ingen av oss vet hva det vil si å bli frelst fra umiddelbar fare, den eneste som vet er vår Gud Yehovah. Det eneste vi vet er at den som er frelst, slik Bibelen sier det, er garantert å bli frelst fra umiddelbar fare som også betyr å få evig liv i det nye Jerusalem.

Verdsetter du din frelse og din sjel like mye som din fysiske helse, så lar du Bibelen og ikke google svare på de store åndelige spørsmålene.